Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jerzy Gołaszewski,
Waga produktu: 0.450 kg
EAN: 8388923145
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Poznań 2003, wydanie 2,  format 166 x 236, objętość 353 str., oprawa miękka

Wobec zmiany struktury i programów studiów, utworzenia nowych specjalności oraz wyczerpania nakładów i dodruków wcześniej wydanych prac, autor podjął się opracowania w wersji skryptowej nowej pozycji, przeznaczonej głównie dla słuchaczy kierunków wychowania fizycznego (specjalności nauczycielskiej, trenerskiej, menedżerskiej i sportu osób niepełnosprawnych), fizjoterapii, turystyki i rekreacji studiów dziennych i zaocznych oraz Kolegiów Nauczycielskich.

Materiał zawarty w skrypcie Piłka nożna został podzielony na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym, poświęconym metodyce piłki nożnej, przedstawiono metody, formy, zasady nauczania i trenowania, strukturę i tok lekcji piłki nożnej oraz przykładowe osnowy i konspekty zajęć. W rozdziale drugim dominują zagadnienia związane z systematyką nauczania elementów techniki gry, a rozdział trzeci został ukierunkowany na analizę i nauczanie taktyki piłki nożnej. Rozdział czwarty zawiera podstawowe wiadomości z teorii treningu sportowego i piłki nożnej, w szczególności struktury rzeczowej i czasowej, etapów szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji i przeprowadzenia imprez i zawodów dla potrzeb sportu szkolnego, rekreacyjnego i osób niepełnosprawnych oraz informacje na temat urazowości w piłce nożnej. W rozdziale piątym natomiast przedstawiono charakterystykę wszystkich przepisów gry wraz z ich interpretacją oraz sygnalizacją sędziego.

Obowiązkowy skrypt dla studentów awf-ów ale także bardzo wartościowa pozycja przydatna w pracy zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego, instruktora sportu wyczynowego, rekreacji czy osób zajmujących się niepełnosprawnymi.
Zachęcam także do zapoznania się z tą pozycją także zainteresowanych piłką nożną , szczególnie tych którzy w przyszłości chcą nauczyć się poprawnie grać i rozumieć tę dyscyplinę sportu, przyszłych piłkarzy i fanów piłki nożnej.

Spis treści

Wstęp
Objaśnienie znaków, skrótów i nazewnictwa występującego w opisach ćwiczeń
ROZDZIAŁ l. METODYKA PIŁKI NOŻNEJ
1. Wprowadzenie
2. Metody, zasady, formy, fazy, środki nauczania i trenowania
3. Piłka nożna w podstawach programowych wychowania fizycznego
4. Struktura, tok lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej
5. Osnowy i konspekty zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i lekcji treningowych
6. UKS - Uczniowski Klub Sportowy
ROZDZIAŁ II. TECHNIKA PIŁKI NOŻNEJ
Temat 1
1.1. Wprowadzenie do zajęć
1.2. Wiadomości z zakresu rozwoju piłki nożnej na świecie i w Polsce
1.3 Charakterystyka, wartości sportowe i wychowawcze gry
1.4. Technika, podział, elementy
1.4.1. Uderzenia piłki
1.4.2. Przyjęcia piłki
1.4.3. Prowadzenie piłki
Temat 2
2.1. Ćwiczenia oswajające z piłką
2.2. Zabawy i gry w nauczaniu techniki
2.3. Systematyka techniki piłki nożnej
Temat 3
3.1. Uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy
3.1.1. Technika uderzenia
3.1.2. Nauczanie uderzenia
3.2. Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy
3.2.1. Technika przyjęcia
3.2.2. Nauczanie przyjęcia
3.3. Przyjęcie piłki podeszwą
3.3.1. Technika przyjęcia
3.3.2. Nauczanie przyjęcia
3.4. Wybrane ćwiczenia doskonalące prowadzenie, przyjęcie i uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy oraz przyjęcie piłki podeszwą
Temat 4
4.1. Uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem
4.1.1. Technika uderzenia
4.1.2. Nauczanie uderzenia
4.2. Przyjęcie piłki zewnętrzną częścią stopy
4.2.1. Technika przyjęcia
4.2.2. Nauczanie przyjęcia
4.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące prowadzenie i uderzenie piłki wewnętrznym podbiciem
Temat 5
5.1. Uderzenie piłki prostym podbiciem
5.1.1. Technika uderzenia
5.1.2. Nauczanie uderzenia
5.2. Przyjęcie piłki prostym podbiciem
5.2.1. Technika przyjęcia
5.2.2. Nauczanie przyjęcia
5.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące poznane elementy techniki
Temat 6
6.1. Uderzenie piłki zewnętrznym podbiciem
6.1.1. Technika uderzenia
6.1.2. Nauczanie uderzenia
6.2. Przyjęcie piłki zewnętrznym podbiciem
6.2.1. Technika przyjęcia
6.2.2. Nauczanie przyjęcia
6.3. Przykłady ćwiczeń doskonalących prowadzenie piłki różnymi sposobami
Temat 7
7.1. Strzał do bramki
7.1.1. Charakterystyka strzałów do bramki
7.1.2. Nauczanie strzałów do bramki
7.2. Wybrane ćwiczenia stosowane w doskonaleniu strzałów do bramki
Temat 8
8.1. Uderzenie piłki głową
8.1.1. Technika uderzenia
8.1.2. Nauczanie uderzenia
8.2. Wybrane ćwiczenia doskonalące strzał do bramki
8.3. Przyjęcie piłki klatką piersiową
8.3.1. Technika przyjęcia
8.3.2. Nauczanie przyjęcia
8.4. Przyjęcie piłki udem
8.4.1. Technika przyjęcia
8.4.2. Nauczanie przyjęcia
8.5. Przyjęcie piłki podudziem (goleniami)
8.5.1. Technika przyjęcia
8.5.2. Nauczanie przyjęcia
Temat 9
9.1. Zwody
9.1.1. Zwody bez piłki
9.1.2. Zwody z piłką
9.2. Drybling
9.2.1. Technika dryblingu
9.2.2. Nauczanie dryblingu
9.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące strzały do bramki po zwodzie i dryblingu
Temat 10
10.1. Gra ciałem
10.1.1. Technika gry ciałem
10.1.2. Nauczanie gry ciałem
10.2. Odbieranie piłki przeciwnikowi
10.2.1 Technika odbierania piłki
10.2.2. Nauczanie odbierania piłki
10.3. Wybrane ćwiczenia doskonalące odbieranie piłki przeciwnikowi
Temat 11
11.1. Technika gry bramkarza
11.1.1. Technika w bronieniu
11.1.2. Technika w atakowaniu
11.2. Wrzut z linii bocznej (z autu)
11.2.1. Technika wrzutu
11.2.2. Nauczanie wrzutu
Temat 12
12.1. Zabawy, gry, ćwiczenia kompleksowe w doskonaleniu techniki
12.2. Repetytorium z przepisów gry
Temat 13
13.1. Sprawdzian praktyczny - próby sprawności specjalnej
13.1.1. Uderzenia piłki
13.1.2. Żonglerka
13.2. Sprawdzian teoretyczny-zagadnienia
ROZDZIAŁ III. TAKTYKA PIŁKI NOŻNEJ
Temat 1
1.1. Wprowadzenie do zajęć
1.2. Wiadomości z zakresu taktyki piłki nożnej
1.3. Taktyka, podział, elementy
1.4. Systemy, style, szkoły gry
Temat 2
2.1. Strategia piłki nożnej, walka sportowa
2.2. Wybór i realizacja taktyki gry, prowadzenie zespołu
2.3. Charakterystyka gry w aspekcie watki sportowej
2.4. Sposoby analizy walki sportowej
Temat 3
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wybrane ćwiczenia i gry pomocnicze w nauczaniu taktyki
Temat 4
4.1. Taktyka atakowania
4.2. Atakowanie indywidualne
4.3. Atakowanie zespołowe
4.4. Formy atakowania zespołowego
Temat 5
5.1. Taktyka bronienia
5.2. Bronienie indywidualne
5.3. Bronienie zespołowe
5.4. Rodzaje bronienia zespołowego
Temat 6
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przygotowanie taktyczne i środki treningowe w poszczególnych etapach szkolenia
6.2.1. Etap przygotowania wstępnego
6.2.2. Etap nauczania podstawowego
6.2.3. Etap doskonalenia opanowanych umiejętności
6.2.4. Etap trenowania
6.2.5. Etap kształtowania maksymalnych możliwości
Temat 7
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zadania i obowiązki poszczególnych zawodników w najpopularniejszych systemach gry
7.2.1. System 1-4-3-3
7.2.2. System 1-4-4-2
7.2.3. Ustawienie 1-3-5-2
Temat 8
8.1. Wprowadzenie
8.2. Przygotowanie i prowadzenie jednostki lekcyjnej lub treningowej z minipiłki nożnej w szkole podstawowej
8.3. Przygotowanie i prowadzenie jednostki lekcyjnej w gimnazjum lub jednostki treningowej w klubie sportowym
8.4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Temat 9
9.1. Sprawdzian praktyczny - próby sprawności specjalnej
9.1.1. Uderzenia piłki
9.1.2. Żonglerka
9.1.3. Test kompleksowy sprawności technicznej
9.2. Sprawdzian teoretyczny - zagadnienia
ROZDZIAŁ IV. TRENING PIŁKI NOŻNEJ
1. Wprowadzenie
2. Wiadomości z zakresu rozwoju treningu sportowego
2.1. Początki treningu sportowego
2.2. Pojęcie, definicje, rodzaje treningu
2.3. Początki i rozwój treningu piłki nożnej
2.4. Trener w procesie szkolenia
3. Etapy szkolenia w piłce nożnej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Etapy nauczania i trenowania
3.3. Zadania w poszczególnych etapach szkolenia
4. Struktura treningu sportowego
4.1. Wprowadzenie
4.2. Struktura rzeczowa i czasowa treningu
4.3. Fazy treningu sportowego
4.4. Obciążenia treningowe, zakresy intensywności
5. Planowanie procesu szkoleniowego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Plany szkoleniowe w piłce nożnej
5.3. Przykładowa dokumentacja planowania szkolenia
6. Kontrola procesu szkoleniowego
6.1. Wprowadzenie
6.2. Testy, próby, sprawdziany kontrolne
7. Różne formy rozgrzewek piłkarza
7.1. Wprowadzenie
7.2. Rodzaje rozgrzewek
7.3. Stretching
8. Organizacja i przeprowadzanie zawodów oraz turniejów piłki nożnej
8.1. Regulamin i systemy zawodów
8.2. Sędziowanie i protokołowanie zawodów
9. Piłka nożna kobiet
9.1. Wiadomości z zakresu rozwoju piłki nożnej kobiet na świecie i w Polsce
9.2. Charakterystyka piłki nożnej kobiet w aspekcie anatomiczno-fizjologicznym
10. Piłka nożna osób niepełnosprawnych
10.1. Wprowadzenie
10.2. Wychowanie fizyczne specjalne
10.3. Sport osób niepełnosprawnych
10.4. Definicje, klasyfikacje, charakterystyka osób upośledzonych umysłowo
10.5. Olimpiady Specjalne
10.5.1. Początki i rozwój Olimpiad Specjalnych na świecie i w Polsce
10.5.2 Piłka nożna 11 -osobowa i 5-osobowa, próby sprawności specjalnej - TOSD i IKS
10.6. Pojęcie, efektywność rehabilitacji osób niepełnosprawnych
11. Piłka nożna rekreacyjna
11.1. Wprowadzenie
11.2. Charakterystyka rekreacji ruchowej i czasu wolnego
11.3. Wykorzystanie czasu wolnego
11.4. Gry ruchowe, organizacja i przeprowadzanie
11.5. Rekreacyjne gry drużynowe w piłkę nożną
12. Urazy i obrażenia w piłce nożnej
12.1. Wprowadzenie
12.2. Pojęcie, podział, przyczyny
12.3 Typowe urazy i obrażenia
12.4. Pierwsza pomoc
12.5. Środki medyczne
ROZDZIAŁ V. PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
1. Wprowadzenie
2. Wiadomości z zakresu rozwoju przepisów gry
3. Aktualnie obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną
4. Przepisy gry obowiązujące w piłce nożnej halowej
4.1. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
5. Przepisy gry w minipiłkę nożną
5.1. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
6. Przepisy gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przepisy gry w piłkę nożną dla orlików
6.3. Przepisy gry w piłkę nożną dla trampkarzy młodszych
6.4 Przepisy gry w piłkę nożną dla trampkarzy starszych
6.5. Przepisy gry w piłkę nożną dla juniorów
6.6. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
7. Przepisy gry w piłkę nożną obowiązujące na Olimpiadach Specjalnych
7.1. Przepisy gry w piłkę nożną 11-osobową
7.2. Przepisy gry w piłkę nożną 5-osobową
8. Przepisy gry obowiązujące w piłce nożnej plażowej
9. Sygnalizacja sędziego
10. Zmiany w przepisach gry
Piśmiennictwo


Książka

  • ISBN: 

    83-88923-14-5

  • Autor: 

    Jerzy Gołaszewski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss