Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maciej Łuczak,
Waga produktu: 0.664 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Umiejętność władania białą bronią cieszyła się od najdawniejszych czasów du­żym uznaniem społecznym. Broń, będąca jedną z dziedzin kultury materialnej człowie­ka oraz pozostałością wszystkich kultur, przyczyniała się do rozwoju jego sprawności fizycznej i umysłowej. Służyła celom militarnym, paradnym, sakralnym, insygnialnym, ceremonialnym, myśliwskim i sportowym. Ewolucji jej sprzyjał rozwój działań wojen­nych, zmiana uzbrojenia armii i sposobów walki, rywalizacja na turniejach rycerskich. Wywodząca się z rzemiosła wojennego sztuka szermiercza rozwijała się z różną inten­sywnością w poszczególnych epokach. Popularna była i jest niemal we wszystkich kulturach od tysiącleci. Zanim stała się sportem, minęły tysiące lat1. Sprzyjały temu studia teoretyczne i praktyczne nad bronią działaniami i akcjami mistrzów". Na zie­miach polskich szermierkę określano jako sztukę fechtunku. Wtopiona mocno w trady­cję, podobnie jak w innych krajach, dostosowywała się w różnych okresach do zacho­dzących zmian, do rozwoju technicznego i do wizerunku walk odpowiadającego du­chowi czasu3.

Na świecie termin szermierka istniał znacznie wcześniej niż w Polsce. Niektórzy nazwę tę wywodzą od staroindyjskiego słowa carma albo od słowa skrimen pozosta­wionego nam przez Skandynawów, starofrancuskiego escremie czy eskermie' bądź staroniemieckiego skrimen,5 które z czasem przekształciło się w schirmen, czyli chronić, bronić się, parować. Termin ten uległ także zmianom przegłosowym na esgri- ma 11 Hiszpanów, escrime we Francji i schenna u Włochów. Słowo fechtowanie po­jawiło się po raz pierwszy w przekładzie Biblii Marcina Lutra (1522), myśli się tu jed­nak raczej o ludowo-sportowej walce na pięści, jaką apostoł Paweł opisał w pierwszym liście do Koryntian6. Szermierkę zdefiniował w 1409 r. mistrz Fiore dei Liberi da Pre- mariacco. Tekst Maestro da Premariacco, zatytułowany Flos duellatorum (w tłumacze­niu z łac. Kwiat pojedynkowiczów), uznany został przez Renzo Nostiniego za „pomnik kulturalny i historyczny” oraz dzieło wartościowe dla szermierki i sportu włoskiego7.
Ze wstępu.

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I - TRADYCJE SZERMIERKI DO 1939 R. I LOSY POLSKICH SZERMIERZY W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
1. Tradycje szermierki do końca I wojny światowej
2. Szermierka w II Rzeczypospolitej
3. Losy polskich szermierzy w latach II wojny światowej

ROZDZIAŁ II - PODSTAWY ROZWOJU SZERMIERKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju sportu w powojennej Polsce w latach 1945-1989
2. Struktura organizacyjna, działalność zarządów Polskiego Związku Szermierczego, okręgowych związków szermierczych oraz sekcji i klubów szermierczych
2.1. Polski Związek Szermierczy
2.2. Okręgowe związki szermiercze
2.3. Sekcje i kluby szermiercze
3. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr oraz badania naukowe
3.1. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr
3.1.1. Kadra inslruktorsko-trenerska
3.1.2. Kadra sędziowska
3.2. Badania naukowe
4. Baza sportowa i podstawy finansowe
5. Formy propagowania szermierki

ROZDZIAŁ III - SZERMIERKA W SZKOLNICTWIE ORAZ W WOJSKU
1. Szermierka w szkolnictwie
1.1. Szermierka w założeniach programowych i ich realizacja w wybranych
szkołach wyższych
1.2. Szkoły średnie i podstawowe. Sport szkolny
2. Szermierka w Wojsku Polskim
2.1. Szkolenie w walce na bagnety
2.2. Biała broń w Wojsku Polskim
2.3. Pojedynki

ROZDZIAŁ IV - PRZEMIANY W TECHNICE, TAKTYCE I STYLU WALKI W SZERMIERCE
1. Szabla - broń narodowa
2. Floret - zwiastun nowych możliwości
2.1.Floret kobiet
3. Szpada - broń dynamiczna
4. Ewolucja ubioru szermierczego

ROZDZIAŁ V - MIEJSCE SZERMIERKI W INNYCH DYSCYPLINACH SPORTU ORAZ W SPORCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Szermierka w pięcioboju nowoczesnym
2. Szermierka niepełnosprawnych na wózkach
3. Turnieje rycerskie po II wojnie światowej
4.Chińskie i japońskie sztuki walki bronią w Polsce
4.1. Kendo
4.2. Wu-shu

ROZDZIAŁ VI - SZERMIERKA W FILMIE, TEATRZE ORAZ
W MUZYCE I SZTUKACH PLASTYCZNYCH
1. Rozwój szermierki w filmie i teatrze
2. Związki szermierki z muzyką i sztuką

ROZDZIAŁ VII - ZJAWISKA NIEPOŻĄDANE W SPORCIE SZERMIERCZYM
1. Niesportowe zachowania
2. Oszustwa
3. Doping
4. Nieszczęśliwe wypadki

ROZDZIAŁ VIII - SZKOLENIE I WYNIKI SPORTOWE POLSKICH SZERMIERZY
1. Szkolenie zawodników
1.1. Zgrupowania szkoleniowe
2. Wyniki sportowe na poziomie krajowym i międzynarodowym
2.1. Zawody lokalne
2.2. Zawody okręgowe
2.3. Zawody krajowe
2.4. Zawody międzynarodowe
2.5. Mistrzostwa Europy
2.6. Mistrzostwa świata
2.7. Igrzyska olimpijskie

ZAKOŃCZENIE
ANEKSY
Medaliści igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata
Drużynowi medaliści igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata
Medaliści mistrzostw Europy
Medaliści mistrzostw Polski
Drużynowi medaliści mistrzostw Polski
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SKRÓTÓW
INDEKS NAZWISK
SUMMARY
ZUSAMMENFASSUNG

Książka

 • ISBN: 

  83-88923-00-5

 • Autor: 

  Maciej Łuczak

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2002

 • Format: 

  165x235 mm

 • Liczba stron: 

  392

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...