Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Halina Zdebska,
Waga produktu: 0.360 kg
EAN: 9788389121783
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2008, wydanie 1, format 165 x 237, objętość 214 str., oprawa miękka

Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów sportowej gry w kręgu kultury europejskiej są zespołowe gry sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna). Pascal pisał o grze w piłkę jako rozrywce królów, a noblista Albert Camus twierdził, że wszystko, co wie o życiu zawdzięcza piłce nożnej.

Gry stanowią atrakcyjny środek realizacji celów sportowych, wychowawczych i dydaktycznych. W kręgu kultury europejskiej wiodą prym wśród najbardziej popularnych dyscyplin sportowych (25 gier zespołowych uprawianych w Europie), choć niektóre z nich (np. baseball, softball, rugby, hokej na lodzie lub na trawie) uprawiane regionalnie, nie są tak rozpowszechnione jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna czy piłka nożna. To poniekąd wyjaśnia ograniczenie zakresu podejmowanych analiz do wybranych czterech gier zespołowych (choć wiele poruszanych tutaj kwestii z powodzeniem może być transponowanych na inne gry).
Dokonany wybór nawiązuje również do pewnej tradycji w teorii zespołowych gier sportowych, budowanej na gruncie teorii sportu1. Zdecydowana większość zawartych tam przykładów (m.in. opisujących grę, działania zawodnika w trakcie gry, rozwiązania konkretnych zadań treningowych) odnosi się do najpopularniejszych gier. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż opracowania te służą przede wszystkim kształceniu specjalistów (instruktorów, trenerów) dla potrzeb tych gier. W wielu Akademiach Wychowania Fizycznego w Polsce, kształcących nauczycieli i instruktorów dla szeroko rozumianej kultury fizycznej, w obrębie bloku przedmiotowego: zespołowe gry sportowe występują właśnie wymienione gry, co wiąże się z ich rolą w szkolnych programach wychowania fizycznego i zapotrzebowaniem rynku na specjalistów w tych dziedzinach.

Spis treści

Wstęp
1. Gra jako element rzeczywistości kulturowej człowieka
1.1. Definicja gry
1.2. Podstawy i zastosowanie teorii gier
1.2.1. Gry społeczne
l .2.2. Teoria gier w naukach politycznych
1.2.3. Gry organizacyjne
2. Sens gry sportowej
2.1. Podstawy ontologii gry. Gry performatywowe i kinetyczne
2.2. Istota zespołowej gry sportowej
2.3. Gry zespołowe - różnorodność funkcji
3. Gry z piłką w kulturze człowieka
3.1. Geneza gier zespołowych
3.2. Próby teoretycznego uzasadnienia walorów gier z piłką
3.3. Intelektualna refleksja nad znaczeniem gier z piłką w Polsce
4. Gry sportowe w perspektywie aksjologii
4.1. Wartości autoteliczne i instrumentalne
4.1.1. Wartości instrumentalne - edukacyjne, pozaedukacyjne
4.2. Gra sportowa a sacrum
4.2.1. Sacrum a sport
4.2.2. Boisko sportowe -między sacrum aprofcmum
4.3. Wartości olimpizmu a zespołowe gry sportowe
4.3.1. Indywidualizm i zespołowość w tradycji greckiej agonistyki
4.3.2. Filozofia olimpizmu a zespołowe gry sportowe
4.4. Sporty boiska a socjalizacja jednostki
4.4.1. Wartości społeczne
4.5. Gry sportowe w kategoriach etyki
4.5.1. Etyka współpracy
4.5.2. Odpowiedzialność jako kategoria onto-etyczna
4.5.2.1. Rzeczywistość boiska a odpowiedzialność
4.6. Wartości estetyczne - piękno widowiska
4.6.1. Obyczajowość widowiska
4.6.2. Afiliacja i konsolidacja widowni
4.6.3. Piękno widowiska - piękno gry
4.7. Antywartości
4.7.1. Zjawisko agresji
4.7.2. Agresja w realiach gry sportowej
5. Filozoficzne podstawy zjawiska walki
5.1. Walka z innymi
5.2. Walka w sytuacjach trudnych
6. Walka sportowa i jej determinanty prakseologiczne
6.1. Walka jako działanie
6.2. Walka sportowa jako efekt sprawstwa zbiorowego
6.3. Między specjalizacją a uniwersalizmem działania
6.4. Walka jako swoista szkoła mistrzostwa
6.5. Strategia walki sportowej - atak i obrona
6.6. Podmiot walczący
7. W poszukiwaniu istoty zespołu sportowego
7. l. Mechanizm powstawania grupy
7.1.1. Zespół sportowy jako grupa społeczna
7.1.2. Podstawowe cechy grupy sportowej (zespołu)
7.2. Zespół sportowy jako byt społeczny
7.2. l. Zespół sportowy jako system
7.2.2. Rola warstwy podłoża
7.2.3. Warstwa społeczna - synergia jako efekt relacji.
7.3. Spójność grupy jako fenomen zespołowych gier sportowych
7.3.1. Wielkość grupy a spójność
7.3.2. Spójność grupy a osiągnięcia
7.3.3. Deindywidualizacja - syndrom myślenia grupowego
7.4. Między indywidualizmem a zespołowością
7.4.1. Więzi libidinalne i identyfikacje
7.4.2. Jednostka a zespół
Zakończenie
Bibliografia
Summary


Książka

  • ISBN: 

    978-83-89121-78-3

  • Autor: 

    Halina Zdebska

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss