Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stanisław Paterka,
Waga produktu: 0.470 kg
EAN: 8386336854
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Poznań 2001. wydanie 1, format 165 x 240, objętość 310 str., oprawa miękka

Wykształcenie zawodnika wysokiej klasy, który potrafiłby wykorzystać w grze wszystkie elementy przyjęte w przygotowaniu go do zawodów, jest bardzo złożonym procesem i uzależnione jest w głównej mierze od wiedzy prezentowanej przez prowadzącego go trenera.

Stały wzrost poziomu w grach sportowych wymaga przygotowania kadr przede wszystkim w procesie kształcenia uniwersyteckiego. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, że studenci w trakcie studiów wyposażani są w bogatą wiedzę w zakresie wielu dyscyplin naukowych. Z tej też racji winni po ukończeniu studiów - tak się wydaje i takie są przecież zamierzenia - sprostać w miarę doświadczenia praktycznego wszelkim wymogom stawianym przed trenerem dnia jutrzejszego.
Jednym z czynników gwarantujących podnoszenie poziomu wiedzy jest literatura fachowa. Korzystanie z bogatego piśmiennictwa ułatwia szkolenie i poszerza zakres wiadomości teoretycznych. Uwzględniając zatem te fakty, zachodzi konieczność permanentnego uzupełniania dotychczasowych publikacji. Jedną z nich stanowi właśnie nowe wydawnictwo skryptowe pt. Piłka ręczna opracowane przez dra Stanisława Paterkę.

W niniejszym skrypcie Autor z dużą znajomością problematyki i potrzeb kształcenia kadr zebrał wiele dodatkowych informacji dotyczących nauczania gry w piłkę ręczną. Wykorzystał także szeroki wachlarz źródeł związanych z zagadnieniami sportu, dostosowując zawarty w nich materiał do potrzeb omawianej gry. Dzięki temu powstała całość spójna, interesująca i wielce potrzebna, która na pewno będzie przyjęta ze zrozumiałym uznaniem. / ze wstępu - Andrzej Komórek /

Spis treści

Przedmowa
1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną
2. Rys historyczny
2.1. Rozwój piłki ręcznej na świecie
2.2. Rozwój piłki ręcznej w Polsce
2.2.1. Okres międzywojenny
2.2.2. Okres powojenny
2.3. Organizacja władz piłki ręcznej na świecie, w Europie i w Polsce
2.3.1. Organizacja piłki ręcznej na świecie
2.3.2. Organizacja piłki ręcznej w Polsce
2.3.3. Organizacja piłki ręcznej w Europie
2.3.4. Przegląd wydarzeń decydujących o rozwoju piłki ręcznej na świecie i w Polsce
3. Nazewnictwo i znaki stosowane w piłce ręcznej
4. Metodyka nauczania piłki ręcznej
4.1. Zasady nauczania
4.2. Metody nauczania
4.3. Formy nauczania
4.4. Fazy nauczania nowego elementu
4.5. Lekcje wychowania fizycznego
4.6. Tok lekcji zespołowych gier sportowych
5.Charakterystyka piłki ręcznej ze względu na czynności ruchowe - technika
5.1. Pojęcie techniki gry
5.2. Nauczanie techniki gry
5.3. Podział techniki gry
5.3.1. Technika podstawowa
5.3.1.1. Sposoby poruszania się zawodnika w ataku
5.3.1.2. Sposoby poruszania się zawodnika w obronie
5.3.1.3. Zwody
5.3.1.4. Kozłowanie
5.3.2. Technika pomocnicza
5.3.2.1. Chwyty
5.3.2.2. Podania
5.3.3. Technika główna
5.3.3.1. Rzut w wyskoku
5.3.3.2. Rzut z przeskokiem
5.3.3.3. Rzut z padem
5.3.3.4. Rzut w miejscu
5.3.3.5. Rzut z odchyleniem
5.3.3.6. Rzuty sytuacyjne
6. Charakterystyka piłki ręcznej ze względu na sposoby prowadzenia walki - taktyka gry
6. l. Pojęcie i podział taktyki gry
6.1.1. Taktyka ataku
6.1.1.1. Atak szybki
6.1.1.2. Atak pozycyjny
6.1.1.3. Rzut wolny, karny i sędziowski
6.l.2. Taktyka obrony
6.1.2.1. Obrona każdy swego
6. l.2.2. Obrona stref
6.1.2.3. Obrona kombinowana
7.Bramkarz
7.1. Technika gry bramkarza
7.1.1. Postawa i poruszanie się
7. l.2. Obrona piłek rakami, nogami i tułowiem
7.1.3. Robinsonada
7.1.4. Chwyt i podanie
7.2. Przygotowanie sprawnościowe
7.3. Taktyka gry
7.3. l. Ustawienie bramkarza w czasie gry
7.3.2. Obrona w sytuacji sam na sam
7.3.3. Ustawienie przy obronie rzutów wolnych i karnych
7.3.4. Zasady zmiany bramkarza
7.4. Charakterystyka cech sprawnościowych, morfologicznych i psychicznych
7.4.1. Sprawność
7.4.2. Czas reakcji
7.4.3. Cechy morfologiczne
7.4.4. Cechy psychiczne
7.5. Trening bramkarza
8. Ogólne przygotowanie fizyczne piłkarza ręcznego w procesie szkolenia
8.1. Siła w treningu piłkarza ręcznego
8.1.1. Pojęcie siły
8.1.2. Proces przygotowania siłowego
8.1.3. Metody rozwoju siły mięśniowej
8.1.4. Trening siłowy w rocznym cyklu piłkarza ręcznego
8.1.5. Przykładowe ćwiczenia siły
8.1.5.1. Ćwiczenia z użyciem sztangi
8.1.5.2. Ćwiczenia z użyciem piłek lekarskich
8.1.5.3. Ćwiczenia z użyciem hantli
8.1.5.4. Ćwiczenia z partnerem
8.2. Przygotowanie szybkościowe
8.2. l. Pojęcie szybkości
8.2.2. Metody rozwijania szybkości w piłce ręcznej
8.2.3. Kształtowanie szybkości w rocznym planie treningowym
8.2.3.1. Przykładowe ćwiczenia szybkości
8.2.3.2. Inne ćwiczenia mające wpływ na rozwój szybkości
8.3. Przygotowanie wytrzymałościowe
8.3.1. Pojęcie wytrzymałości
8.3.2. Klasyfikacja wytrzymałości
8.3.3. Metody kształtowania wytrzymałości
8.3.4. Wytrzymałość w rocznym planie treningowym
8.3.5. Kształcenie wytrzymałości
8.3.5. l. Mała zabawa biegowa
8.3.5.2. Duża zabawa biegowa
8.4.Gibkość
8.4.1. Pojecie gibkości
8.4.2. Pomiar gibkości
8.4.3. Metody kształtowania gibkości
8.4.4. Zasady kształtowania gibkości
8.4.5. Podział Ćwiczeń gibkości
8.4.6. Zasób ćwiczeń gibkościowych stosowanych w treningu sportowym
8.5. Zwinność
8.5.1. Pojęcie zwinności
8.5.2. Podział ćwiczeń zwinności
8.5.3. Zasób ćwiczeń zwinności stosowanych w treningu sportowym
8.6. Skoczność
8.6. l. Pojęcie skoczności
8.6.2. Metodyka treningu skoczności
8.6.3. Skoczność w rocznym cyklu trenmgowym
8.6.4. Przykładowy zestaw ćwiczeń skoczności
8.6.4. l. Ćwiczenia wykonywane z miejsca
8.6.4.2. Ćwiczenia w marszu i w biegu
8.6.4.3. Ćwiczenia na miękkim podłożu
8.6.4.4. Ćwiczenia na drabinkach
8.6.4.5. Ćwiczenia z rozbiegu
8.6.4.6. Ćwiczenia w terenie
8.6.4.7. Ćwiczenia różne
8.6.4.8. Ćwiczenia rzutów w formie zabawowej
8.7. Koordynacja ruchowa
8.7.1. Pojecie koordynacji ruchowej
8.7.2. Kształcenie koordynacji ruchowej
8.7.3. Kształtowanie koordynacji w rocznym cykluszkolenia
8.7.4. Zasób ćwiczeń koordynaćjiruchowej
9. Planowanie pracy szkoleniowej
9.1. Plan perspektywiczny
9.2. Roczny plan organizacyjno-szkoleniowy
9.3. Roczny plan szkolenia
9.4. Miesięczny plan szkolenia
10. Trening sportowy. Struktura i funkcje treningu sportowego
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Pojęcie treningu sportowego
10.3. Dydaktyczne zasady nauczania
10.4. Metody treniBgowe
10.5. Środki treningowe
10.5.1. Ćwiczenia
10.5.2. Środowisko przyrodnicze
10.5.3. Środowisko społeczne
10.5.4. Obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy
10.5.5. Techniczne środki nauczania i treningu
10.5.6. Wspomaganie farmakologiczne
10.6. Jednostka treningowa
10.6. l. Budowa jednostki treningowej
10.6.2. Podział jednostek treningowych
10.6.2.1. Podział jednostek treningowych ze względu na charakter
10.6.2.2. Podział jednostek treningowych ze względu na wielkość obciążenia
10.6.2.3. Podział jednostek treningowych ze względu na zadania
10.7. Struktura treningu sportowego
10.8. Okresy szkolenia w piłce ręcznej
10.8.1. Okres przygotowawczy
10.8.1.1. Mezocykl wprowadzający
10.8.l.2. Mezocykl zasadniczy
10.8.1.3. Mezocykl kontrolno-przygotowawczy
10.8.l.4. Mezocykl szlifujący
10.8.l.5. Bezpośrednie przygotowanie startowe
10.8.2. Okres startowy
10.8.3. Okres przejściowy
10.9. Mikrocykl treningowy
10.9.1. Mikrocykl wprowadzający
10.9.2. Mikrocykl podstawowy
10.9.3. Mikrocykl uderzeniowy
10.9.4. Mikrocykl doprowadzający
10.9.5. Mikrocykl startowy
10.10. Obciążenia treningowe
10.10.1. Objętość
10.10.2. Intensywność
10.10.3. Wskaźnik intensywności
10.10.4. Klasyfikacja obciążeń treningowych według rodzajów pracy
10.10.4.1. Zakresy intensywności wysiłku
10.10.5. Rejestr grup środków treningowych w piłce ręcznej
10.10.5.1. Środki oddziaływania wszechstronnego (W)
10.10.5.2. Środki oddziaływania ukierunkowanego (U)
10.10.5.3. Środki oddziaływania specjalnego (S)
10.11. Obóz szkoleniowy
10.11.1. Uwagi ogólne
10.11.2. Program obozu
10.11.3. Ramowy rozkład dnia
10.11.4. Rozkład materiału
10.11.4.1. Wytrzymałość
10.11.4.2. Siła
10.11.4.3. Trening kompleksowy
11. Przeżycia emocjonalne w piłce ręcznej i ich kształtowanie
11.1. Przy gotowanie psychiczne zawodnika
11.2. Odporność psychiczna zawodnika
11.2.1. Odporność psychiczna jako odporność na frustrację
11.2.2. Odporność psychiczna jako odporność na zagrożenie
11.2.3. Odporność psychiczna jako odporność emocjonalna
11.3. Sposoby kształtowania odporności psychicznej zawodnika
11.3.1. Kształtowanie zdolności koncentracji na zadaniu
11.3.2. Kształtowanie samoorientacji i samokontroli
11.3.3. Kształtowanie czynności kontrolno-regulacyjnych
11.3.4. Kształcenie technik opanowywania emocji negatywnych i ich przekształcanie
11.3.5. Kształcenie i wzmacnianie wytrwałości
11.3.6. Stosowanie specjalnych technik redukowania napięć emocjonalnych
11.4. Specjalne przygotowanie psychiczne piłkarza ręcznego
12. Problemy socjologiczne w pracy trenera
12.1. Środki oddziaływania na grupę .
12.1.1. Przymus
12.l.2. Autorytet
12.l.2.l. Autorytet formalny
12.1.2.2. Autorytet profesjonalny
12.l.2.3. Autorytet osobisty
12.l.3. Manipulacja
12.2. Metody oddziaływania na grupę
12.2.1. Metoda demokratyczna
12.2.2. Metoda autokratyczna
12.3. Struktury formalne i nieformalne w zespole
12.4. Obowiązki trenera w prowadzeniu zespołu
12.4.1. Przygotowanie drużyny do meczu
12.4.2. Prowadzenie drużyny w czasie meczu
12.4.3. Postępowanie bezpośrednio po meczu
13. Kontrola pracy treningowej
13.1. Kierowanie
13.2. Kontrola
13.2.1. Kontrola sprawności ogólnej
13.2.1.l. Test INKF
13.2.2. Kontrola sprawności specjalnej
13.2.2.l. Test Pytlika-Żarka
13.2.3. Kontrola stanu wytrenowania
13.2.3.1.TestCzerwińskiego
13.2.4. Samokontrola
13.2.4.1. Pomiar częstości skurczów serca
13.2.4.2. Dynamometria ręczna
13.2.4.3. Ciężar ciała
13.2.4.4. Samopoczucie sportowca
13.2.4.5. Zdolność do pracy
13.2.5. Obserwacja zawodów
14. Organizacja i przeprowadzanie zawodów piłki ręcznej
14.1. System każdy z każdym
14.2. System pucharowy
14.3. System do dwóch przegranych
14.4. System mieszany
14.5. System każdy z każdym połączony z systemem PLAY OFF
15. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
15.1. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej
15.2. Liczba jednostek treningowych w poszczególnych okresach szkolenia
15.3. Dobór i selekcja dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego
15.3.1. Selekcja wstępna
15.3.1.1. Badania morfologiczne
15.3.l.2. Sprawność ogólna
15.3.1.3. Sprawność ukierunkowana
15.3.l.4. Ocena ogólna
15.3.1.5. Prognozowanie wysokości ciała
15.3.2. Selekcja właściwa
15.3.3. Selekcja specjalistyczna
15.4. Trening dzieci i młodzieży
15.4.1. Obciążenia treningowe w procesie szkolenia dzieci i młodzieży
15.4.2. Struktura obciążeń w procesie szkolenia dzieci i młodzieży
16. Odnowa w procesie treningu
16.1. Pojęcie odnowy biologicznej
16.2. Środki stosowane w zabiegach odnowy
16.2.1. Naturalne środki odnowy
16.2.2. Fizykoterapia
16.2.3. Areoterapia
16.2.4. Refleksoterapia
16.2.5. Chemoterapia
16.2.6. Psychologiczne środki odnowy
16.3. Odnowa biologiczna w planie szkolenia
16.3.1. Okres przygotowania ogólnego
16.3.2. Okres przygotowania specjalnego
16.3.3. Okres startowy
17. Nowe odmiany piłki ręcznej
17.1. Piłka ręczna plażowa
17.1.1. Przepisy gry piłki ręcznej plażowej
17.1.1.1. Boisko
17.1.1.2. Strefa zmian
17.1.1.3. Gracze
17.1.1.4. Czas gry
17.1.1.5.Rzuty Penalty-Werfen(rzuty karne)
17.1.1.6. Reguły gry
17.1.1.7. Zdobycie bramki-punktów
17.1.1.8. Kary
17.1.1.9. Sędziowie
17.2. Piłka ręczna boiskowa
17.2.l. Przepisy gry
17.2.1.1. Boisko
17.2.l.2. Drużyna
17.2.l.3. Czas gry
17.2.l.4. Reguły gry
18. Urazy i obrażenia w piłce ręcznej
18.1. Pojęcie urazu i obrażenia
18.2. Podział urazów i obrażeń
18.3. Typowe obrażenia w piłce ręcznej i pierwsza pomoc

18.3.2. Otarcia skóry
18.3.3. Zwichnięcia stawu barkowego, kciuka, łokcia
18.3.4. Obrażenia łękotek kolana
18.3.5. Wykręcenie stawu skokowego
Piśmiennictwo

Książka

  • ISBN: 

    83-86336-85-4

  • Autor: 

    Stanisław Paterka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.