Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tomasz Pałka,
Waga produktu: 0.200 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 6.99 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Kraków 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 148 str., oprawa miękka

Wybór podjętej problematyki badawczej wydaje się być wysoce uzasadniony, ponieważ w dostępnym piśmiennictwie krajowym i zagranicznym czuje się niedosyt opracowań dotyczących wpływu anaerobowych pulsacyjnych wysiłków fizycznych wykonywanych kończynami górnymi i dolnymi w różnych temperaturach otoczenia na zmiany wskaźników fizjologiczno-biochemicznych.
Wyniki niniejszych badań winny umożliwić teoretykom i praktykom sportu optymalizowanie programów treningowych.
Zasadniczym celem podjętych badań było określenie czy pulsacyjne anaerobowe ćwiczenia fizyczne angażujące kończyny górne i dolne w różnych temperaturach otocznia będą w takim samym stopniu wpływały na zmiany markerów uszkodzenia mięśni szkieletowych i wskaźników biochemicznych krwi?

Czy w tych wysiłkach pulsacyjnych przebieg procesów zmęczenia będzie taki sam w pokojowej i podwyższonej temperaturze otoczenia?

Czy środowisko termiczne, w którym wykonywane są anaerobowe wysiłki pulsacyjne będzie decydowało o sprawności wysiłkowej organizmu, a w szczególności czy będzie ono determinowało wysokość generowanej mocy maksymalnej i ilość pracy wykonywanej w warunkach deficytu tlenowego?

Spis treści

1. Wstęp
Cel badań

2. Materiał i metody badań
2.1. Charakterystyka badanych osób
2.2. Badania wstępne
2.3. Badania zasadnicze
2.4. Technika wykonywania pomiarów
2.5. Metody statystyczne

3. Wyniki badań
3.1. Wyniki badań wstępnych
3.1.1. Wyniki testu Wingate kończynami dolnymi (LL) i górnymi (AA) oraz zmiany biochemiczne krwi
3.1.2. Wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne w teście stopniowanym kończynami dolnymi (LL) i górnymi (AA)
3.2. Wyniki badań zasadniczych – (etap IV i V)
3.2.1. Kształtowanie się mocy maksymalnej w powtarzanych wysiłkach anaerobowych wykonywanych kończynami dolnymi (LL) i górnymi (AA) w temperaturze 21°C i 31°C . .
3.2.2. Rezultaty pracy całkowitej w powtarzanych wysiłkach anaerobowych w temperaturze 21°C i 31°C, wykonanej kończynami dolnymi (TWLL) i górnymi (TWAA) oraz wartości jej sumy (TTW)
3.3. Wybrane wskaźniki biochemiczne krwi zarejestrowane przed i po wysiłku pulsacyjnym oraz przed i po każdej z pięciu serii tego wysiłku w temperaturze 21°C i 31°C
3.4. Wybrane wskaźniki fizjologiczne zarejestrowane przed i po wysiłku fizycznym o charakterze pulsacyjnym w temperaturze otoczenia 21°C i 31°
3.5. Zmiany wskaźników hematologicznych krwi po wysiłku pulsacyjnym w różnych temperaturach otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Zmiany wybranych markerów uszkodzenia mięśni (LDH, Mb), cytokin (IL-1β, IL-6) oraz białek szoku termicznego (HSP70) po wysiłku pulsacyjnym w temperaturze 21°C i 31°
3.7. Zmiany wybranych hormonów po wysiłku pulsacyjnym w temperaturze 21°C i 31°

4. Dyskusja
4.1. Charakterystyka morfologiczna badanej grupy. Wskaźniki testu Wingate i wskaźniki fizjologiczne w teście stopniowanym na kończyny górne (AA) i dolne (LL
4.2. Kształtowanie się mocy maksymalnej i pracy całkowitej w wysiłku pulsacyjnym w temperaturze 21°C i 31°C oraz zmiany wybranych wskaźników biochemicznych przed i po jego zakończeniu, w tym po każdej z pięciu sekwencji wysiłkowych
4.3. Zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych pod wpływem serii interwałowych wysiłków w różnych temperaturach otoczenia
4.4. Zmiany wybranych wskaźników hematologicznych i markerów uszkodzenia mięśni, cytokin oraz białek szoku termicznego pod wpływem serii wysiłków fizycznych w odmiennych temperaturach otoczenia
4.5. Zmiany wybranych hormonów pod wpływem serii wysiłków fizycznych w różnych temperaturach otoczenia

5. Podsumowanie

6. Piśmiennictwo

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62891-30-6

  • Autor: 

    Tomasz Pałka

Inne tytuły z tej serii: