Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wojciech J. Cynarski,
Waga produktu: 0.600 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788373382442
Wysyłka od: 9.90 PLN


Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące

Rzeszów 2006, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 420 str., oprawa miękka

Profesor W. Cynarski jest wielkim znawcą poglądów nt. edukacji w kra­jach Wschodu. Filozofia budō, jako w pewnym stopniu narzędzie, jest Mu znana chyba najlepiej spośród ludzi, jakich ja znam.

W niniejszej książce pokazał, że w procesie edukacyjnym niełączenie rozwoju ciała z rozwojem rozumu i uczuć jest dużym błędem. Udowodnili to nauczyciele budō, a prof. W. Cynarski przeniósł to i zinterpretował na grun­cie Polski i Europy.

Dobrze się stało, że prof. W. Cynarski ujawnił zainteresowania poziomem wiedzy oraz hierarchią wartości, jaką posiadają młodzi Polacy. Ta część eksperymentalna pracy ma znaczenie milowe w dojrzewaniu nowoczesnych po­glądów na znaczenie środków kultury fizycznej społeczeństwa.­ prof. dr hab. Ewaryst Jaskólski

Autor dokonuje w książce wielostronnej analizy dalekowschodnich sztuk walki oraz pochodnych od nich sportów walki i systemów samoobrony, które szczególnie w okresie minionej dekady zyskały ogromną wprost popularność na całym świecie, zwłaszcza w krajach Zachodu, w tym również w Polsce.

Problemem podstawowym rozprawy, rozpatrywanym przez Autora wie­loaspektowo i wielowątkowo, z prawdziwą erudycją, jest postrzeganie i przy­swajanie wartości etosowych przez nauczycieli dalekowschodnich sztuk walki oraz ich uczniów.

Oceniana praca nie powinna być czytana, lecz studiowana, z ogromną korzyścią dla czytelników, zwłaszcza zaś działaczy, trenerów i zawodników dalekowschodnich sztuk walki. prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz


Spis treści

Wstęp
Wprowadzenie

Część I
Ramy teoretyczne
1.1. Perspektywa systemowa
1.2. Sztuki walki w badaniach interdyscyplinarnych
1.3. Różne percepcje etosu sztuki walki
1.4. Najważniejsze pojęcia
1.4.1. Kultura i kultura fizyczna
1.4.2. Percepecja i recepcja
1.4.3. Człowiek szlachetny i twórczy
1.4.4. Budo a sport walki
1.4.5. Stopnie i tytuły
1.4.6. Dojo jako grupa społeczna
1.4.7. Wymiary społeczno-kulturowe uprawiania sztuki walki

CZĘŚĆ II
Metodologia badań
2.1. Uzasadnienie realizacji badań
2.2. Problemy badawcze, pytania i hipotezy
2.3. Próba badawcza - dobór i wielkość
2.4. Metody i narzędzia badawcze
2.4.1. Badania jakościowe
2.4.2. Badania ilościowe
2.5. Badania pilotażowe

CZĘŚĆ III
Znaczenie 'drogi' budo dla instruktorów sztuki i sportów walki
3.1. Geografia popularności sztuk walki
3.1.1. Popularna percepcja dalekowschodnich sztuk walki
3.1.2. Mistrzowie sztuk walki - skąd pochodzą i gdzie nauczają
3.2. Wyniki badań jakościowych, dotyczących znaczenia 'drogi' budo dla instruktorów sztuk i sportów walki
3.2.1. Wypowiedzi nauczycieli sztuk walki
3.2.2. Sądy eksperckie
3.2.3. Wypowiedzi zaawansowanych uczniów
3.2.4. Biografie, autobiografie i wywiady
3.2.5. Eksperyment

CZĘŚĆ IV
Postrzeganie sztuk walki przez młodzież ćwiczącą i niećwiczącą
4.1. Sztuki i sporty walki w percepcji ćwiczących
4.1.1. Wartości sztuk walki w percepcji młodzieży ćwiczącej
4.1.2. Cechy modelowego mistrza 0 nauczyciela dsw
4.1.3. Percepcja dsw a czynniki wpływu na decyzję o podjęciu treningów
4.1.4. Wpływ uprawniania dsw na osobowość ćwiczących
4.1.5. Percepcja wywalizacji sportowej wśród ćwiczących na tle ich oceny walorów dsw
4.1.6. Poziom wiedzy ćwiczących o dsw
4.1.7. Wpływ różnych dsw na poziom agresji / samokontroli
4.1.8. Hierarchia wartości osób ćwczących dsw
4.2. Dsw percepcji młodzieży szkół ponadpodstawowych
4.2.1. Wyniki badań własnych i dyskusja
4.3. Wyniki badań porównawczych w zakresie systemów wartości osób ćwiczących i niećwiczących
4.3.1. Dyskusja wprowadzająca
4.3.2. Wyniki i dyskusja wyników

Podsumowanie - weryfikacja problemów i hipotez badawczych
Spis tabel i ilustracji
Bibliografia
Teksty źródłowe
Prace niepublikowane
Opracowania (prace zwarte i artykuły)
Inne publikacje
Źródła elektroniczne
Opublikowane wywiady
Relacje - wywiady bezpośrednie
Inne źródła

Załączniki
Aneks I. Tabele pomocnicze, wykresy
Aneks II. Zastosowane narzędzia badawcze
A1. Plan wywiadu bezpośredniego, pogłębionego
A2. The plan of the interview
A3. Plan des Intrerviews
A4. Der Plan des Interviews
A5. Kwestionariusz ankiety kierowanej do młodzieży ćwiczącej sztuki i sporty walki
A6. Kwestionariusz ankiety kierowanej do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja, technika, licea)

Aneks III (zdjęcia, mapka)
Indeks ważniejszych pojęć, terminów i skrótów
Indeks nazwisk
Resume
Summary
Contents

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7338-244-2

  • Autor: 

    Wojciech J. Cynarski

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss