Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Roman M.Kalina,Władysław Jagiełło,
Waga produktu: 0.130 kg
EAN: 8387210870
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Warszawa


Warszawa 2000, wyd. 1, format 165 x 240, objętość 68 str., oprawa miękka

Ta praca o charakterze naukowo-metodycznym nie nawiązuje bynajmniej do tego nurtu teorii i praktyki kultury fizycznej, który kojarzy aktywność fizyczną człowieka wyłącznie lub prawie wyłącznie z cielesnością. Nie adresujemy jej też do stosunkowo wąskiego grona odbiorców - nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, dydaktyków sportu czy rekreacji. Za przedmiot rozważań przyjęliśmy bowiem walkę i to polegającą na bezpośrednim starciu człowieka z człowiekiem. Ta zaś dziedzina dotyczy wszystkich bez wyjątku. Przy postępującej brutalizacji życia każdy, wbrew własnej woli, może się znaleźć w sytuacji zagrożenia. Rozstrzygnięcie tych trudnych sytuacji nie sposób powierzyć wyłącznie własnemu ciału. By przetrwać, walczyć musi cały człowiek - jego umysł i ciało. Cały psychosomatyczny system.

Jednakże nie samoobrona jest tu zagadnieniem centralnym. Nasza praca nie zawiera ani dyrektyw, ani wyrafinowanych technik obronnych. Przeciwnie, nawiązuje do zabawowej formuły walki, wyraźnie przy tym dystansując się od walki ofensywnej (agresji fizycznej), roszcząc bardziej pretensje do propedeutyki edukacji obronnej człowieka.

Pojęcie "zabawowe formy walki" nie utożsamiamy wprost z terminem "zabawa", ani też nie staramy się tworzyć sztucznych barier pomiędzy tymi dwoma kategoriami semantycznymi punkty styczne są nader oczywiste. W walce - choćby podporządkowanej formule zabawowej - adwersarze zawsze dążą do celów niezgodnych. Zgoda musi bezwzględnie łączyć tak trenujących siebie nawzajem osób - aby mogli rozwijać się optymalnie w sensie biologicznym, psychicznym i etycznym - co do jednego: przestrzegania reguł walki szlachetnej. Praktyka dowodzi, że zrealizowanie tego postulatu w procesie wychowania fizycznego, w treningu sportowym czy nawet w działalności rekreacyjnej nie zawsze jest proste.

Wiele zestawionych w rozdziale V zabawowych form walki wzorowaliśmy na pracach metodycznych, głównie z obszaru sportów i sztuk walki, które są zestawione w Piśmiennictwie. Pewna część jest wytworem naszej wyobraźni, którą miała prawo pobudzić wieloletnia praktyka pedagogiczna. ( z wprowadzenia)


Spis treści

Wprowadzenie
1. Walka w starciu bezpośrednim - możliwość ujawnienia ogółu dyspozycji fizycznych i różnych stron osobowości
1.1. Dlaczego ludzie walczą między sobą?
1.2. Co najbardziej wyróżnia sporty walki i ćwiczenia walki wręcz spośród innych środków kultury fizycznej?
1.2.1. Podstawowe założenia
1.2.2. Argumentacja empiryczna
1.2.2.1. Ujęcie analityczne
1.2.2.2. Ujęcie syntetyczne
1.2.2.3. Uogólnienie argumentów empirycznych
1.2.3. Odwołanie się do wewnętrznego doświadczenia i obserwacji potocznej.
1.2.3.1. Uogólnienie wyników obserwacji potocznej
2. O waleczności.
3. Bezpieczne upadanie - wstęp do bezpiecznych zabaw, zabawowych form walki i walki właściwej
3.1. Miękkie podłoże i co z tego wynika?
3.2. Bezpieczne upadanie bez tajemnic
4. Kryteria klasyfikacji zabawowych form walki
5. Zbiór zabawowych form walki wyróżnionych ze względu na cel działań
5.l. Uniknięcie zderzenia
5.2. Wytrącenie przeciwnika z równowagi
5.3. Uwalnianie z uchwytów
5.4. Krępowanie ruchów przeciwnika
5.5. Usunięcie przeciwnika z danego obszaru
5.6. Wtrącenie przeciwnika w ustalone miejsce
5.7. Obrona terytorium i mienia
5.8. Kompleksowe rozstrzygnięcie bezpośredniego starcia
6. Zabawowe formy walki - proste narzędzie diagnozowania agresywności i postaw fairplay
Piśmiennictwo

Książka

  • ISBN: 

    83-87210-87-0

  • Autor: 

    Roman M.Kalina,Władysław Jagiełło

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss