Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zbigniew Pawlak,Andrzej Smoleń,
Waga produktu: 0.290 kg
EAN: 8389630605
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: AWF Warszawa

Warszawa 2004, wydanie 1, format 165 x240, objętość 165 str., oprawa miękka

Sport jest dziedziną działalności człowieka, która od końca XIX w. charakteryzuje się ciągłym i dynamicznym rozwojem. Współcześnie coraz częściej do komponentów sportu zalicza się rekreację ruchową (sport dla wszystkich), sport zawodowy, wychowanie fizyczne (sport szkolny, młodzieżowy), czy nawet wybrane obszary rehabilitacji ruchowej i turystyki.

Pojęcie sportu zdaje się coraz bardziej „zawłaszczać" te obszary ludzkiej aktywności, które w Polsce od kilkudziesięciu lat określa się tradycyjnym pojęciem kultury fizycznej. By się o tym przekonać, że taki proces ma miejsce, wystarczy przejrzeć referaty naukowe z ważniejszych konferencji międzynarodowych w kraju i zagranicą organizowanych m.in. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologii Sportu (International Socjology of Sport Association -ISSA)1, Europejskie Stowarzyszenie Socjologii Sportu (European Association for the Sociology of Sport - EASS)2, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem (European Association for Sport Management -EASM)3, czy inne liczące się organizacje i instytucje.

Spis treści

1. TEORETYCZNE PODSTAWY INWESTYCJI SPORTOWYCH
1.1. Pojęcie inwestycji sportowych.
1.2. Źródła finansowania inwestycji sportowych.
1.3. Dynamika rozwoju inwestycji sportowych w Polsce
2. RODZAJE INWESTYCJI SPORTOWYCH
2.1. Klasyfikacja inwestycji sportowych
2.2. Inwestycje rzeczowe w sporcie a Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT):
2.3. Obiekty sportowe w systemie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
3. CHARAKTERYSTYKA TYPOWYCH INWESTYCJI SPORTOWYCH
3.1. Definicje i ogólne charakterystyki obiektów sportowych
3.2. Szczegółowa charakterystyka obiektu sportowego
na przykładzie hali sportowej
3.3. Wytyczne programowo-funkcjonalne wybranych najczęściej budowanych obiektów sportowych
3.3.1. Hale (sale) sportowe.
3.3.2. Wielofunkcyjne pawilony sportowe dla boisk i stadionów.
3.3.3. Kryte pływalnie o charakterze sportowym i rekreacyjnym
0 wymiarach niecki basenowej 25,0 x 12,5 m
1 głębokości 1,2 - 1,8 m
3.4. Ogólna charakterystyka typowych komercyjnych
inwestycji sportowych.
4. CYKL ŻYCIA INWESTYCJI SPORTOWEJ
4.1. Ogólna charakterystyka cyklu życia inwestycji sportowej.
4.2. Faza przedinwestycyjna
4.3. Faza inwestycyjna.
4.4. Faza eksploatacyjna (użytkowania)
5. BIZNESPLAN W OCENIE OPŁACALNOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI SPORTOWYCH
5.1. Istota biznesplanu.
5.2. Ogólne zasady budowy biznesplanu.
5.3. Układ treści biznesplanu inwestycji sportowej.
6. ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU FINANSOWEGO.
6.1. Struktura i metodologia budowy planu finansowego
6.2. Przykład planu finansowego.
7. OCENA FINANSOWA INWESTYCJI SPORTOWYCH
7.1. Ocena na podstawie tabel planu finansowego.
7.2. Analiza wskaźnikowa
8. OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W SPORCIE
8.1. Pojęcie opłacalności (efektywności) inwestycji sportowych.
8.2. Statyczne miary oceny efektywności inwestycji sportowych
8.3. Dyskontowe miary oceny efektywności inwestycji sportowych
8.3.1. Istota dyskonta i jego rola w ocenie efektywności inwestycji.
8.3.2. Wartość zaktualizowana netto.
8.3.3. Wewnętrzna stopa procentowa
9. OCENA RYZYKA INWESTYCJI SPORTOWYCH
9.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka inwestycyjnego w sporcie
9.2. Metody oceny ryzyka inwestycyjnego w sporcie
9.2.1. Analiza wrażliwości
9.2.2. Analiza progu rentowności.
10. BIZNESPLAN URUCHOMIENIA POLIGONU PAINTBALLOWEGO.
10.1. Streszczenie
10.2. Charakterystyka ogólna projektu.
10.2.1. Nazwa projektu
10.2.2. Przedmiot działalności.
10.2.3. Charakterystyka inwestora
10.2.4. Forma organizacyjno - prawna działalności
10.2.5. Siedziba firmy
10.2.6. Terytorium.
10.2.7. Historia projektu.
10.2.8. Analizy i studia poprzedzające biznesplan
10.3. Analiza rynku.
10.3.1. Charakterystyka usługi
10.3.2. Wymagane zezwolenia
10.3.3. Rynek docelowy dla usługi
10.3.4. Podaż usługi na rynku.
10.3.5. Ocena konkurencji.
10.3.6. Popyt usługi na rynku.
10.3.7. Ceny usług i produktów
10.3.8. Dystrybucja usług.
10.3.9. Założenia działań promocyjnych
10.3.10. Program ilościowy i wartościowy sprzedaży
10.4. Koszty.
10.5. Lokalizacja inwestycji.
10.6. Techniczne zaplecze inwestycji.
10.6.1. Charakterystyka sprzętu
10.6.2. Nakłady inwestycyjne
10.6.3. Źródła finansowania inwestycji
10.6.4. Zaopatrzenie poligonu.
10.6.5. Konserwacja sprzętu i wyposażenia.
10.7. Obsługa osobowa poligonu.
10.8. Siła robocza.
10.9. Harmonogram uruchomienia inwestycji.
10.10. Plan finansowy.
10.11. Ocena ekonomiczno -finansowa inwestycji
10.11.1. Ocena finansowa.
10.11.2. Ocena efektywności inwestycji
10.11.3. Ocena ryzyka inwestycji
10.12. Ocena przydatności projektu dla okolicy.
11. BIZNESPLAN „RÓŻA WIATRÓW" - CZARTER JACHTÓW
11.1. Streszczenie.
11.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
11.2.1. Nazwa przedsiębiorstwa i jego forma prawna
11.2.2. Przedmiot działalności
11.2.3. Siedziba firmy.
11.2.4. Charakterystyka właściciela.
11.3. Analiza SWOT
11.3.1. Mocne strony inwestycji
11.3.2. Słabe strony inwestycji.
11.3.3. Szansę powodzenia przedsięwzięcia.
11.3.4. Zagrożenia dla powodzenia projektu
11.4. Cele przedsiębiorstwa.
11.4.1. Cele krótkoterminowe.
11.4.2. Cele długoterminowe


Książka

  • ISBN: 

    83-89630-60-5

  • Autor: 

    Zbigniew Pawlak,Andrzej Smoleń

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss