Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Rzeczycka Anna,
Waga produktu: 0.200 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: WSTiH Gdańsk


Gdańsk 2010, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 102 str., oprawa miękka

Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie nasilającej się konkurencji i ryzyka, stawia przed przedsiębiorstwem zadania związane z utrzymaniem się na rynku oraz stałego zwiększania efektywności funkcjonowania firmy. Poszczególne przedsiębiorstwa prowadząc różnorodną działalność, w tym w branży turystycznej mają zróżnicowany obszar działania. W związku z tym istnieje potrzeba podmiotowego określenia zakresu finansów przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa, w tym turystycznego polegają na doborze optymalnej wielkości i struktury funduszy finansujących majątek trwały i obrotowy, w kontekście ponoszonych kosztów finansowania i możliwości osiągnięcia dodatniego efektu dźwigni finansowej. Działania te pozwalają na osiągnięcie celu przedsiębiorstwa, stąd zakres przedmiotowy publikacji obejmuje:

– problematykę wyznaczania i realizacji celu przedsiębiorstwa,

– zagadnienia kształtowania wielkości i struktury funduszy finansujących działalność przedsiębiorstwa,

– problematykę wyznaczania wielkości i struktury składników majątkowych (lokowania funduszy pienięŜnych) w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa,

– kształtowanie płynności w kontekście zarządzania kapitałem obrotowym netto oraz generowania dodatniego wyniku finansowego.

Problematyka zawarta w publikacji nawiązuje do praktyki gospodarczej, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w szczególności funkcjonujących w branży turystycznej.


Spis treści

WPROWADZENIE
Rozdział 1
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE, JEGO SPECYFIKA I FUNKCJONOWANIE
1.1. Przedsiębiorstwo na rynku, jego cechy i rodzaje
1.2. Cele przedsiębiorstwa
1.3. Decyzje przedsiębiorstwa
Rozdział 2
MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO
2.1. Majątek trwały i obrotowy
2.2. Amortyzacja majątku trwałego
Rozdział 3
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO
3.1. Kapitały własne i obce w przedsiębiorstwie
3.2. Kapitał własny w przedsiębiorstwie
3.3. Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Rozdział 4
KSZTAŁTOWANIE PŁYNNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
4.1. Płynność i jej rodzaje
4.2. Metody pomiaru płynności
4.3. Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie turystycznym
Rozdział 5
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY FINANSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
5.1. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie
5.2. Struktura finansowania i przesłanki jej kształtowania
5.3. Efekt dźwigni finansowej
FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
Rozdział 6
WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO
6.1. Rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie
6.2. Determinanty wyniku finansowego
6.3. Próg rentowności
6.4. Dźwignia operacyjna i całkowita
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89081-28-5

  • Autor: 

    Rzeczycka Anna

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...