Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Piotr Dominik, Witold Grogoń,
Waga produktu: 0.380 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Almamer

Warszawa 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 179 str., oprawa miękka

Publikacja pt.: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego stanowi swoiste kompendium wiedzy, z którą można się spotkać w postaci rozproszonej w wielu branżowych podręcznikach. W publikacji, będącej podręcznikiem akademickim, zebrano naj istotniejsze informacje z zakresu omawianej tematyki. Niniejsze opracowanie jest adresowane do studentów kierunków mających w swych programach zagadnienia związane z branżą noclegową, ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa. Absolwenci tych kierunków będą stanowić kadrę zarządzającą w hotelach, autorzy zakładają więc znajomość podstawowych zagadnień praktycznych dotyczących pracy w hotelu na poziomie technika hotelowego. Jako uzupełnienie wiedzy autorzy podają pozycje z zakresu literatury stanowiące poradniki dla poszczególnych grup zawodowych. Podręcznik ma na celu zaprezentowanie podstaw funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstWa hotelowego w świetle współczesnych tendencji i trendów, w dobie globalizacji rynku turystycznego. Mówiąc o organizacji przedsiębiorstwa hotelarskiego, należy rozważyć hotel jako strukturę, w której wyróżniamy tzw. jednostki organizacyjne. Drugim aspektem organizacji są zasady funkcjonowania służb pracujących w przedsiębiorstwie. W tych dwóch obszernych płaszczyznach można i należy wyróżnić szereg zagadnień, które są związane z wieloma dziedzinami nauki, np.: psychologia, socjologia, ergonomia, architektura i inne.

Aby praca była dobrze wykonana i dawała efekty, powinna być dobrze zorganizowana od podstaw. Przedsiębiorstwo hotelarskie musi mieć wyznaczone cele, zaakceptowaną wizję działania, żeby odnosić sukcesy i stawić czoło konkurencji, bo "kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry".

Mając nadzieję na przydatność podręcznika, zachęcamy do jego lektury osoby, które są w trakcie edukacji bądź też rozpoczynają karierę zawodową w przedsiębiorstwie hotelarskim działającym na rynku w dobie globalizacji.
                       Autorzy

Spis treści

Wprowadzenie
I. Hotelarstwo w turystyce
1. Współczesne kierunki rozwoju hotelarstwa.
2. Miejsce hotelarstwa w turystyce w dobie globalizacji.
3. Organizacja hotelarstwa w Polsce.
4. Pnedsiębiorstwo hotelarskie i jego otoczenie
5. Misja. wizja i strategia w pnedsiębiorstwie hotelarskim.
6. Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich.
7. Zakres usług w hotelarstwie
7.1. Klasyfikacja i podział hoteli.
7.2. Rodzaje usług hotelarskich
II. Wybrane zagadnienia z teorii organizacji.
1. Organizacja - wybrane pojęcia
2. Rodzaje struktur organizacyjnych.
3. Celowość i racjonalność struktury
4. Podstawowe komórki organizacyjne w hotelu.
5. Schemat opisu stanowiska pracy .
6. Systemy organizacyjne w hotelarstwie
7. Schemat organizacyjny.
8. Formy organizacyjno-prawne hotelu jako przedsiębiorstwa.
9. Podstawowe dokumenty organizacyjne w hotelu.
III. Organizacja współczesnego hotelu
l. Części składowe współczesnego hotelu o rozbudowanym programie użytkowym
1.1. Otoczenie eksploatacyjne.
1.2. Budynek lub zespół budynków.
1.3. Recepcja.
lA. Komunikacja i transport wewnętrzny.
1.5. Zespół mieszkalny.
1.6. Zespół gastronomiczny
1.7. Zespół wielofunkcyjny
1.8. Zespół handlowo-usługowy .
1.9. Zespół rekreacyjno-wypoczynkowy .
1.10. Zaplecze socjalne pracowników
1.11. Administracja hotelu
IV. Czynnik osobowy w hotelu
l. Sylwetka wzorowego hotelarza - kodeks etyki hotelarza .
2. Zasady zatrudniania i czas pracy w hotelu.
3. Sytuacje kryzysowe oraz odpowiedzialność materialna pracowników.
4. Rekrutacja pracowników i jej formy.
5. Szkolenia pracowników.
6. Ocena pracowników
7. Systemy motywacyjne.
8. Nagrody i wyróżnienia.
V. Organizacja jakości usług w przedsiębiorstwie hotelarskim
1. Zagadnienia podstawowe.
1.1. Pomiar jakości usług.
2. Metody oddziaływania na poziom usług w hotelarstwie.
2.1. Standardy i procedury obsługi
2.2. Kategoryzacja w obiektach hotelarskich
2.3. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
2.4. Konkursy branżowe
2.5. Normy ISO w hotelarstwie.
2.6. System HACCP w gastronomii hotelowej.
3. Analiza i ocena poziomu jakości usług.
3.1. Metoda servqual
3.2. Technika incydentów krytycznych.
3.3. Pojęcie satysfakcji klienta.
VI. Organizacja bezpieczeństwa w hotelu
l. Bezpieczeństwo gościa i jego mienia w hotelu.
1.1. Istota hotelarstwa a obowiązki hotelu względem gościa i jego mienia
1.2. Stan techniczny hotelu a bezpieczeństwo gości
1.3. Zabezpieczenia stosowane w hotelach.
1.4. Systemy i metody zabezpieczeń w obiektach hotelarsko-gastronomicznych.
1.5. Obowiązki hotelu oraz personelu względem gościa i jego mienia.
2. Podstawowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .
2.1. Odpowiedzialność hotelarza pracodawcy .
2.2. IJrawa i obowiązki pracownika .
2.3. Szkolenie pracowników w zakresie BHP.
3. Przystosowanie hoteli do potrzeb gości niepełnosprawnych .
4. Hotel a otoczenie i środowisko naturalne
VII. Organizacja nowego przedsiębiorstwa.
l. Procedura uruchomienia przedsiębiorstwa.
2. Procedura kategoryzacyjna .
3. Proces inwestycyjny.
4. Programy użytkowe.
5. Przygotowanie obiektU do eksploatacji.
6. Biznesplan.
Literatura przytaczana i uzupełniająca
Wykaz rysunków.

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60197-88-2

  • Autor: 

    Piotr Dominik, Witold Grogoń

Inne tytuły z tej serii: