Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Lesley Pender,Richard Sharpley
Waga produktu: 0.580 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWE


Warszawa 2008, wyd. 1, format 160 x235, objętość 416 str., oprawa miękka

Zarządzanie turystyką to uniwersalny podręcznik opracowany przez uznanych pracowników naukowych. W książce autorzy omawiają w interesujący sposób najważniejsze zagadnienia związane z turystyką w następujących aspektach:

- podmiotowo-sektorowym (zarządzanie usługami noclegowymi, liniami lotniczymi, biurami podróży, agencjami turystycznymi),

- zasobów i czynności (zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, finanse, prawo),

- środowiskowym (turystyka wiejska i turystyka miejska),

- współczesnych rozwiązań stosowanych na rynku turystycznym (rola państwa, etyka w zarządzaniu turystyką, informatyzacja i Internet w turystyce).


Spis treści

CZĘŚĆ I. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM TURYSTYKI
Rozdział 1. Wprowadzenie
Cele i zadania książki
Zakres, rozmiary i znaczenie turystyki
Definicje, podstawowe pojęcia i struktura turystyki
System turystyki
Turystyka i podróże - bilans korzyści i strat
Najważniejsze tematy
Problemy związane z zarządzaniem
Układ książki
Pytania
Rozdział 2. Sektor usług noclegowych - zarządzanie podporządkowane jakości
Wprowadzenie - jakość w sektorze usług noclegowych
Podstawowe cechy i problemy sektora usług noclegowych
STUDIUM PRZYPADKU Grupa Accor
Rola jakości w usługach noclegowych dla turystów
Zarządzanie podporządkowane jakości
Zasoby ludzkie a zarządzanie jakością
STUDIUM PRZYPADKU Postawy pracowników hoteli na Cyprze
Pytania
Rozdział 3. Linie lotnicze, porty lotnicze i międzynarodowy transport lotniczy
Wprowadzenie
Transport lotniczy a turystyka
Polityka państwa w zakresie transportu lotniczego
Deregulacja po amerykańsku
Liberalizacja po europejsku
Sojusze strategiczne
STUDIUM PRZYPADKU Patowa sytuacja Oneworld Alliance
11 września 2001r. co dalej?
Pytania
Rozdział 4. Zarządzanie w sferze organizacji imprez turystycznych
Wprowadzenie
Łańcuch wartości w sferze organizacji imprez turystycznych
Strategie biur podróży
Konsumenci
STUDIUM PRZYPADKU First Choice - wieczny średniak?
Przyszłość sektora
Pytania
Rozdział 5. Zarządzanie dystrybucją usług turystycznych
Wprowadzenie - znaczenie dystrybucji w branży turystycznej
Problemy związane z dystrybucją usług turystycznych
Rola informacji w dystrybucji usług turystycznych
Pośrednicy w turystyce
Wybór kanałów dystrybucji
STUDIUM PRZYPADKU Mark Warner i dystrybucja specjalistycznych produktów wakacyjnych
Zarządzanie kanałami dystrybucji
Zmiany w strukturze branży turystycznej a dystrybucja
Łańcuch wartości
Dystrybucja na zlecenie w sektorze linii lotniczych
Zarządzanie systemami rezerwacji hotelowych
Zarządzanie kosztami dystrybucji
STUDIUM PRZYPADKU Obniżanie kosztów dystrybucji na przykładzie EasyJet
Pytania
CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM
Rozdział 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
Wprowadzenie
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w branży turystycznej
Branża turystyczna jako pracodawca
Niedostateczne kwalifikacje personelu
Edukacja i szkolenie
Elastyczność i innowacyjność
Nabór, utrzymanie i rotacja personelu
Płace i świadczenia dodatkowe
Zarządzanie jakością a personel
Wpływ globalizacji
Kontekst kulturowy
Koncepcja estetyki personelu
Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych
STUDIUM PRZYPADKU Pret a Manger
Pytania
Rozdział 7. Zarządzanie marketingiem w turystyce
Wprowadzenie
Klient jest najważniejszy
STUDIUM PRZYPADKU Segmentacja w sektorze muzeów
Balansowanie między myśleniem strategicznym a operacyjnym
STUDIUM PRZYPADKU London Eye
Opracowanie marketingu-mix
Proces i plan marketingowy
Marka - kwintesencja działalności marketingowej
Lojalność klientów
Pytania
Rozwiązania do STUDIUM PRZYPADKU
Rozdział 8. Strategia w branży turystycznej
Wprowadzenie
Misja i interesariusze
Analiza strategiczna
Wybór strategiczny
Wdrażanie strategii
STUDIUM PRZYPADKU EasyJet
Pytania
Rozdział 9. Zarządzanie finansami w turystyce
Wprowadzenie
Długofalowe decyzje inwestycyjne
Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
STUDIUM PRZYPADKU Zakup automatów dystrybucyjnych przez hotel
Kwestia ryzyka
STUDIUM PRZYPADKU Kłopoty Disneya
STUDIUM PRZYPADKU Analiza wrażliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Pozytywne aspekty ryzyka i niepewności
Decyzje inwestycyjne w szerszym ujęciu
Źródła finansowania przedsiębiorstw
Pytania
Rozdział 10. Turystyka a prawo
Wprowadzenie
Przepisy dotyczące turystyki zorganizowanej
STUDIUM PRZYPADKU Club Tour
STUDIUM PRZYPADKU Mawdsley przeciwko Cosmosair
STUDIUM PRZYPADKU Hone przeciwko Going Places
Pytania
CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ A ŚRODOWISKO
Rozdział 11. Zarządzanie turystyką miejską
Wprowadzenie - turystyka miejska jako przedmiot badań
Turystyka miejska - podstawowe zagadnienia
STUDIUM PRZYPADKU Turystyka jako sposób na ożywienie przestrzeni miejskiej Glasgow
Koncepcja zarządzania turystyką miejską
Marketing w turystyce miejskiej
STUDIUM PRZYPADKU Promowanie Pragi jako miejscowości turystycznej
Pytania
Rozdział 12. Zarządzanie obszarami wiejskimi pod kątem turystyki
Wprowadzenie
Problemy specyficzne dla turystyki wiejskiej
Rozwiązania stosowane w turystyce wiejskiej
Współrządzenie obszarami wiejskimi
Koncepcje zarządzania obszarami wiejskimi
STUDIUM PRZYPADKU Ograniczenie prędkości na jeziorze Windermere
Model współrządzenia w praktyce
STUDIUM PRZYPADKU Wpływ epidemii pryszczycy na turystykę wiejską
Pytania
Rozdział 13. Zarządzanie turystyką a rozwój
Wprowadzenie
Rola turystyki w rozwoju
Specyfika obszaru turystycznego
STUDIUM PRZYPADKU Kasyno Niagara Falls
STUDIUM PRZYPADKU Rozwój turystyki w Bangunkerto
Ramy prawne a optymalizacja procesów rozwoju
Rola branży turystycznej w optymalizacji procesów rozwoju
Pytania
Rozdział 14. Zarządzanie atrakcjami turystycznymi
Wprowadzenie
Zadania menedżerów
Rozwiązania techniczne
STUDIUM PRZYPADKU Zabezpieczenie ścieżek spacerowych w Forcie
Housesteads
Pytania
CZĘŚĆ IV. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ
Rozdział 15. Rola państwa w zarządzaniu turystyką
Wprowadzenie
Rola państwa w turystyce
STUDIUM PRZYPADKU Turystyka jako element kampanii wyborczej
w Nowej Zelandii
STUDIUM PRZYPADKU Dlaczego państwo powinno finansować promowanie turystyki?
Zmiany w zakresie zaangażowania państwa w sferze turystyki
Pytania
Rozdział 16. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce
Wprowadzenie - elektroniczna rewolucja w turystyce
Strategiczne i operacyjne funkcje TIT w branży turystycznej
Wpływ TIT na marketing-mix
TIT w liniach lotniczych
TIT w hotelarstwie
TIT w biurach podróży
TIT w agencjach turystycznych
TIT a zarządzanie obszarami turystycznymi
STUDIUM PRZYPADKU Lastminute.com
Pytania
Rozdział 17. Marketing obszarów turystycznych a nowe technologie
Wprowadzenie - marketing obszarów turystycznych
Witryny internetowe a marketing obszarów turystycznych
Marketing partnerski
Formy internetowej eksploracji danych
STUDIUM PRZYPADKU Witryna Purenz.com
Pytania
Rozdział 18. Turystyka a środowisko
Wprowadzenie
Co to jest przestrzeń turystyczna?
STUDIUM PRZYPADKU Rozwój turystyki w Bhutanie
Turystyka i konflikty na tle środowiska
Zarządzanie relacjami między turystyką a środowiskiem
Podejście systemowe do zarządzania przestrzenią turystyczną
Konsekwencje podejścia systemowego
STUDIUM PRZYPADKU Cypr: turystyka i rozwój a środowisko
Pytania
Rozdział 19. Zarządzanie kryzysowe w turystyce międzynarodowej
Wprowadzenie - kryzysy w turystyce międzynarodowej
Od sytuacji kryzysowej do kryzysu w turystyce
STUDIUM PRZYPADKU Wpływ epidemii SARS na turystykę
międzynarodową
Na czym polega kryzys w turystyce?
STUDIUM PRZYPADKU Zamach na Bali: skutki i reakcje
Wprowadzenie do modelu zarządzania kryzysowego w turystyce
Zasady zarządzania kryzysowego w turystyce
Model zarządzania kryzysowego w turystyce
Pytania
Rozdział 20. Etyka w zarządzaniu turystyką
Wprowadzenie
Bariery praktyczne
Konflikty wokół etyki
STUDIUM PRZYPADKU Tourism Concern i Myanmar
Etyczne i odpowiedzialne podejście do biznesu
STUDIUM PRZYPADKU Radisson Hotels and Resorts
Kodeksy etyczne
Odpowiedzialna turystyka
Tendencje rynkowe
Biura podróży
Odpowiedzialna turystyka w miejscach pobytu turystów
Pytania
Rozdział 21. Turystyka kulturowa a rozwój regionalny
Wprowadzenie - turystyka w epoce globalizacji
Turystyka, kultura i społeczność lokalna
Technologie informatyczno-telekomunikacyjne a turystyka
Zmiany w koncepcji turystyki masowej
Przedsięwzięcie oparte na eksploatacji dziedzictwa kulturowego
Rola przedsięwzięcia opartego na eksploatacji dziedzictwa
STUDIUM PRZYPADKU Wenecja i Bolonia
STUDIUM PRZYPADKU Tourismus & Congress GmbH
Pytania


Książka

  • ISBN: 

    978-83-208-1734-8

  • Redaktor: 

    Lesley Pender,Richard Sharpley

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss