Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Joanna Jedel, Jarosław Kończak
Waga produktu: 0.32 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: AWFiS Gdańsk

Zakresem przedmiotowym niniejszej monografii jest rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce, w szczególności odnosić się będzie on do identyfikacji uwarunkowań ekonomicznych i finansowych. Badaniami został objęty zakres czasowy 13 lat, tj. od 2005 do 2018 roku.

Zgodnie z przyjętą przez autorów koncepcją w pierwszym rozdziale monografii skupili się oni na opisaniu płaszczyzny funkcjonowania rynku sportu. W rozdziale tym odniesiono się w czterech najważniejszych kategoriach do funkcjonowania rynkowego, a mianowicie w aspektach: politycznoprawnym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym. Celem autorów było przeprowadzenie generalnej analizy rynku i określenie, jaką rolę odgrywa sport w społeczeństwie, zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Rozdział drugi stanowi o rynku sportu w Polsce, jego rozwoju i kształcie. Został podzielony na części odnoszące się do podstaw funkcjonowania rynkowego. W pierwszej części dokonano charakterystyki rozwoju rynku sportu i ukazano tendencje rozwojowe, co miało na celu zrozumienie pewnych zachowań i procesów rynkowych, relacji rynkowych i czynników definiujących te relacje, a także odpowiedź na pytanie, jaki jest potencjał tego rynku. Druga cześć rozdziału traktuje o sporcie profesjonalnym jako istotnym elemencie tworzenia wartości rynku sportu. Ostatnią kwestią są interesariusze rynku sportu jako istotny element modelu biznesowego. Omówiono tu aspekt biznesowy w ujęciu sportu profesjonalnego rynku sportu w odniesieniu do najważniejszych podmiotów — interesariuszy rynku sportu. W rozdziale trzecim autorzy koncentrują się na sponsoringu sportowym, przedstawiając zarówno tradycyjne, jak i nowe jego ujęcie. Choć samo narzędzie, szczególnie na rynkach zachodnim oraz amerykańskim, jest stosowane powszechnie już od ponad półwiecza, to jednak w Polsce prawdziwy jego początek przypada na lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia, a rozwój to dopiero początek obecnego wieku. Poza opisaniem istoty sponsoringu sportowego zostały opisane jego cele, strategia działań, najważniejsi interesariusze, prawa w sponsoringu, jego komunikacja oraz sposoby oceny działań. Sponsoring sportowy został w tej części publikacji opisany od strony jego celów. Czwarty rozdział jest poświęcony źródłom finansowania sportu w Polsce oraz wartości rynku sponsoringowego. Uwzględniono tu zarówno sposoby finansowania związków sportowych, jak i wsparcie rynku przez spółki Skarbu Państwa. Choć sposobów finansowania sportu jest wiele, to jednak praktycznie wszyscy zgadzają się, że sport polski jest niedofinansowany. Ostatni rozdział przedstawia perspektywę funkcjonowania rynku sponsoringu sportowego w Polsce. W dużej mierze zmiany determinowana są tym, co dzieje się na innych bardziej rozwiniętych rynkach. Do najważniejszych zaliczają się tu zmiany technologiczne, szczególnie w zakresie percepcji mediów. Na to nakładają się zmiany pokoleniowe i inna konsumpcja zarówno mediów, jak i samego sportu. Coraz większe znaczenie kobiet dla sportu jest również wyzwaniem zarówno dla organizatorów imprez sportowych, jak i sponsorów oraz reklamodawców działających na tym rynku.

Adresatami książki są bezpośredni i pośredni uczestnicy rynku sportu, a w szczególności zarządy, członkowie rad nadzorczych, inwestorzy i doradcy, wyższa i średnia kadra menedżerska, ludzie nauki, biznesu oraz instytucji z otoczenia klubów sportowych, uczestnicy studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu ekonomii i zarządzania w sporcie, studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich oraz doktoranckich. Publikacja stanowi przyczynek do rozważań dla osób prowadzących prace badawczonaukowe.

Spis treści:

WSTĘP 7
1. PŁASZCZYZNY FUNKCJONOWANIA SPORTU 13
1.1. Implikacje rozwoju sportu 13
1.2. Społeczny wymiar sportu 22
1.3. Gospodarczy wymiar sportu 33
2. RYNEK SPORTU W POLSCE 47
2.1. Charakterystyka rozwoju rynku 47
2.2. Sport profesjonalny rynku sportu 55
2.3. Interesariusze rynku sportu 64
3. TRADYCYJNE I NOWE KONCEPCJE SPONSORINGU W SPORCIE 77
3.1. Istota sponsoringu i sponsoring w sporcie 77
3.2. Strategia sponsoringowa 83
3.3. Cele sponsoringu 89
3.4. Interesariusze i decyzje strategiczne w sponsoringu sportowym 100
3.5. Sponsoring jako element komunikacji korporacyjnej 108
3.6. Prawa w sponsoringu 111
3.7. Działania aktywujące i komunikacyjne 113
3.8. Ewaluacja i ocena współpracy w sponsoringu 117
4. FINANSOWANIE SPORTU I WARTOŚĆ RYNKU SPONSORINGU W POLSCE 121
4.1. Najważniejsze źródła finansowania sportu w Polsce 121
4.2. Finansowanie sportu przez budżet państwa i samorządy 125
4.3. Finansowanie związków sportowych 133
4.4. Rynek sponsoringu sportowego w Polsce 141
4.5. Sponsoring spółek Skarbu Państwa 147
5. PERSPEKTYWA FUNKCJONOWANIA RYNKU SPONSORINGU SPORTOWEGO W POLSCE 154
5.1. Sponsoring sportowy — efektywne narzędzie komunikacyjne 154
5.2. Bariery ryzyka i zagrożenia w sponsoringu sportowym 156
5.3. Zmieniające się otocznie komunikacyjne i nowe technologie 159
5.4. Zmieniająca się struktura fanów i sport jako element rozrywki 163
5.5. E-sport — najszybciej rozwijająca się dyscyplina 167
ZAKOŃCZENIE 171
BIBLIOGRAFIA 173
SPIS RYCIN 186
SPIS TABEL 188

Książka

 • ISBN: 

  978-83-62390-66-3

 • Autor: 

  Joanna Jedel, Jarosław Kończak

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  188

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...