Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Henryk Munk
Waga produktu: 0.760 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 8392304708
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SportWin

"Marketing sportowy - teoria i praktyka" - publikacja wydana po II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dni marketingu sportowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 19 - 20 listopada 2003r."

Dołączona płyta CD zawiera prezentacje prelegentów uczestniczących w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dni Marketingu Sportowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu".

"Rosnące zainteresowanie sportem wypływa z wielu różnorodnych czynników, plasujących się zarówno po stronie potrzeb klientów, rozwoju mediów jak również postępu technologicznego.

W roku Igrzysk Olimpijskich w Atenach oraz Mistrzostw Europy w piłce Nożnej w Portugalii, pojawiają się liczne opracowania a także nowe tendencje w funkcjonowaniu sportu. W ten nurt publikacji wpisuje się również niniejsza praca, zawierająca bogate materiały z dwudniowej konferencji zorganizowanej w listopadzie 2003 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Celem konferencji było stworzenie forum dla przedyskutowania zagadnień związanych z marketingiem sportowym. Zasadnicza myśl, jaka przyświecała organizatorom konferencji, dotyczyła stworzenia warunków dla wymiany poglądów osób działających w praktyce sportowej oraz osób zajmujących się badaniami w tym obszarze. Korzystając z doświadczeń konferencji wcześniejszej, zorganizowanej w 2002 roku, postanowiono tym razem zaprosić prelegentów z wielu różnorodnych dziedzin związanych ze sportem i marketingiem sportowym. Prezentowane opracowanie oddaje szeroki zakres prowadzonej dyskusji a jednocześnie wskazuje, iż zarządzanie sportem i marketing sportowy odwołują się do dorobku wielu dyscyplin naukowych. Zawarte w opracowaniu treści mogą być ponadto inspiracją dla dalszych badań tego istotnego i dynamicznie się rozwijającego sektora, jakim jest sport.

Sport jest szczególnym obszarem, na którym skupiają się zarówno interesy klientów, klubów oraz innych organizacji sportowych, mediów, jak również przedsiębiorstw, które komunikują się z otoczeniem za pomocą sponsoringu sportowego. Godzenie tak wielu, niekiedy sprzecznych ze sobą interesów wymaga łączenia wiedzy zarówno z obszaru sportu, jak również zarządzania i marketingu,  psychologii, medycyny, socjologii, zachowań klientów a także bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych.

Z perspektywy kilku miesięcy, które minęły od konferencji a zarazem zakończonych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, wygranych przez drużynę Grecji, łatwiej zrozumieć, jak ważną rzeczą jest umiejętność łączenia całej, wspomnianej tutaj wiedzy a zarazem zdolność do tworzenia nowych zasad działania w sporcie. Wyeliminowanie w pierwszej fazie rozgrywek drużyn uznawanych tradycyjnie za najlepsze dowodzi, iż redefiniowanie dotychczasowych zasad budowania strategii i zarządzania w sporcie może spowodować rewolucyjne niemal zmiany funkcjonowania wielu podmiotów.

Przygotowane do druku opracowanie oddaje przebieg konferencji oraz merytoryczny układ dyskutowanych treści. Całość składa się z jedenastu rozdziałów, w ramach których zostały omówione w miarę jednorodne bloki zagadnień.
Rozdział pierwszy zawiera omówienie związków między marketingiem sportowym, zarządzaniem w sporcie, medycyną i psychologią. Jego treść doskonale wpisuję się w aktualność tej tematyki, poruszanej w wielu czasopismach w połowie 2004 roku. Na uwagę między innymi zasługuje lipcowy numer ,,Charakterów”, poświęcony w dużej części roli psychologii w sporcie. Jest to równocześnie nawiązanie do rozdziału dziewiątego, zawierającego rozszerzenie tej tematyki.

Kolejna, druga część omawia znaczenie przewodzenia w sporcie oraz szukania analogii między doświadczeniami ze sfery sportu a rolą liderów w biznesie. Efekty pracy trenera Rehhagela z drużyną Greków mogą być bardzo dobrą ilustracją znaczenia myśli lidera w uzyskiwaniu efektów w pracy zespołowej.

W rozdziale trzecim omawiane są zagadnienia budowania strategii sponsoringowej oraz warunki skutecznej współpracy między klubami, organizatorami a sponsorami i mediami. Właściwe podejście do tych kwestii przez wszystkie podmioty może gwarantować lepsze efekty dla każdej ze stron.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowano wyniki badań oraz wiedzę teoretyczną na temat zachowań klientów, narzędzi budowania relacji z kibicami oraz podmiotami na rynku sportowym, a także metody prowadzenia badań marketingowych oraz zasady korzystania ze źródeł wtórnych, poświęconych funkcjonowaniu sportu.
Rozdział siódmy porusza ważne dla całego sportu zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń sportowych.
Kolejny fragment przybliża wybrane zagadnienia ze sfery funkcjonowania mediów, kładąc dość duży nacisk na pracę dziennikarzy oraz komentatorów sportowych.

Rozdział dziewiąty został poświęcony wspomnianej już tematyce psychologii w sporcie.
W rozdziale dziesiątym prezentowane są przykłady marketingowych działań dwóch klubów sportowych.
Końcowy, jedenasty fragment pracy ma charakter informacyjny, omawiając program studiów z zakresu dziennikarstwa sportowego oraz fakultatywnego przedmiotu "Marketingowe zarządzanie sportem" w ramach którego będę miał przyjemność poprowadzić wykłady.

Oddając tekst w ręce Czytelników wyrażamy nadzieję, że będzie on dobrą podstawą dla własnych przemyśleń i podejmowania działań, które przyczynią się do rozwoju marketingu sportowego.
Korzystając z przekazania mi zaszczytnej funkcji redaktora  materiałów, pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim autorom za przygotowanie tekstów  oraz za wystąpienia na konferencji. Gorąco dziękuję także Patronom Honorowym konferencji za trud związany z jej organizowaniem oraz Recenzentowi za ocenę tekstów. Słowa miłych podziękowań kieruję także do wszystkich uczestników konferencji, w tym także do tych, którzy zajmowali niewygodne, stojące miejsca na przepełnionej auli w czasie niezapomnianego spotkania z Robertem Korzeniowskim.
Pełne wdzięczności słowa kieruję również do Organizatorów Konferencji, których zaangażowanie i entuzjazm udzielały się wszystkim uczestnikom, tworząc niezapomnianą atmosferę i dostarczając niezatartych wrażeń." - prof. dr hab. Henryk Mruk.

Spis treści

I. Wstęp

Prof. dr hab. Henryk Mruk - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Piotr Matecki, Piotr Jardanowski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Uczestnicy o konferencji...

Wzajemne przenikanie się elementów marketingu, zarządzania, medycyny oraz psychologii we współczesnym sporcie.

Janusz Klisiński - Politechnika Częstochowska

II. Liderowanie w sporcie

Sportowiec jako lider
Prof. dr hab. Henryk Mruk - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

ABC promocji własnych wyników według Roberta Korzeniowskiego

Rola przywództwa w sportach zespołowych
Adam Bekier - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

III. Sponsoring sportowy

Program sponsorski - sukces czy jego brak
Tomasz Redwan

Niekonwencjonalne działania promocyjne w mediach
Konrad Pudło - Expert-Monitor

Sponsoring sportowy jako skuteczne narzędzie komunikacji
Monika Kunc - marketing manager, SPORT+MARKT AG
Radosław Wróblewski - project manager, SPORT+MARKT AG

Sport – skuteczny nośnik promocji
Michał Górzyński Konsultant d/s sponsoringu, V-ce Prezes Domu Książki SA

Sponsoring po polsku
Wojciech Pysiewicz Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.

Sponsoring sportowy w działalności marketingowej przedsiębiorstw i czynniki warunkujące jego skuteczność.
Marcin Gad - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Sport żużlowy jako przykład aktywności sponsorskiej przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym.
Dr Sławomir Kowalski Politechnika Częstochowska

Przykłady wykorzystania sportu jako elementu zintegrowanych i długofalowych działań promocyjnych przedsiębiorstwa
Anna Konieczna, Witek Lipiński Sport Mega Marketing

Pieniądze w sporcie
Wojciech Pysiewicz - Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.

Zakres dopuszczalnej ingerencji polskich związków sportowych w prawa i wolności osobiste zawodnika w odniesieniu do sponsoringu sportowego
Dr Marcin Wojcieszak - w imieniu Polskiej Konfederacji Sportu

IV. Konsument w sporcie

Model zachowania konsumenta w sporcie
Janusz Klisiński - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Dlaczego ludzie chodzą na mecze, czyli o religijnych aspektach piłki nożnej.
Artur Zawadzki - Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Występowanie zachowań agresywnych w środowisku kibiców piłkarskich i ich wpływ na frekwencję na stadionach. Jakość organizowanych imprez sportowych oraz oczekiwania w tym zakresie.
Piotr Jardanowski, Piotr Matecki - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Oferta gadżetów klubu piłkarskiego na przykładzie LECHA POZNAŃ
Piotr Matecki - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

V. Marketing relacji a marketing sportowy

Istota relacji w marketingu sportowym na przykładzie Lecha Poznań
dr Marcin Chłodnicki, mgr Paweł Zeller - Katedra Usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marketing relacji – sposób na sukces rynkowy przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjnego
mgr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz - Politechnika Częstochowska

VI. Badania marketingowe w sporcie

Monitoring mediów – nowoczesne i efektywne narzędzie marketingu sportowego
Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o.

Sport w badaniach
Wojciech Pysiewicz - Warszawska Grupa Inwestycyjna S.A.

VII. Bezpieczeństwo w sporcie

Bezpieczeństwo imprez sportowych
Tadeusz Okoński - Polska Konfederacja Sportu

Monitorowanie sytuacji na stadionach jako istotny element zarządzania klubem sportowym.
Mariusz Kamiński – Akademia Podlaska

VIII. Media w sporcie

Media i sport
Dr Jacek Trębecki - Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Dziennikarstwo Sportowe
Andrzej Ostrowski - Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu

Zawód dziennikarz
Paweł Zarzeczny

Zawód komentator
Tomasz Smokowski - Canal Plus

Budowanie sportowej społeczności konsumenckiej na bazie Internetu
Dariusz Kuczyński - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

IX. Psychologia sportu

Psychologia sportu – potrzeba czy moda?
Dr Marek Graczyk - psycholog FRMS/COMS Komisja Medyczna PKOL
Alicja Pęczak - Asystent AWFiS Gdańsk

Psychologiczna sytuacja startowa sportowca
Dr Marek Graczyk - psycholog FRMS/COMS Komisja Medyczna PKOL
Alicja Pęczak - Asystent AWFiS Gdańsk

„Czy profesjonalnemu sportowcowi grozi wypalenie zawodowe?”
Lidia Borowicz - Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

X. Kluby sportowe

Przykład efektywnego rozwoju klubu sportowego w warunkach stagnacji sportu polskiego
Wojciech Witkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Klubu Groclin Dyskobolia SSA

CKM Włókniarz Częstochowa
Lech Małagowski - Dyrektor klubu CKM Włókniarz Częstochowa

XI. Materiał informacyjny

Pierwsze w Polsce studia o specjalności: Dziennikarstwo Sportowe
Andrzej Ostrowski - Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu

"Marketingowe zarządzanie sportem" - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu


Książka

 • ISBN: 

  83-923047-0-8

 • Redaktor: 

  Henryk Munk

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2005

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  442

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss