Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Panasiuk Aleksander
Waga produktu: 0.590 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788301166809
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: PWN

Warszawa 2011, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 416 str., oprawa miękka

Jedną z najważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest wzrost znaczenia usług, w tym również usług turystyczno-rekreacyjnych, co w znacznej mierze jest związane z wydłużaniem się czasu wolnego ludności i wzrostem poziomu jej zamożności. [...] Nie ma na rynku wydawniczym takiej książki jak ta, która stanowi tak kompleksowe i wieloaspektowe omówienie zjawisk ekonomicznych zachodzących w turystyce i – co ważne – w rekreacji, a także innych branżach związanych bezpośrednio i pośrednio z procesami zachodzącymi na rynku turystycznym i rekreacyjnym.
dr hab. Krystyna Żelazna
Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Ekonomika turystyki i rekreacji to drugie zmienione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem książki Ekonomika turystyki rozszerzonej o zagadnienia związane z rekreacją. Treść podręcznika została również dostosowana do najnowszych obowiązujących standardów nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku turystyka i rekreacja.
W pracy zawarto liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej, słowniczek podstawowych terminów z angielskimi odpowiednikami, bogatą bibliografię oraz indeks rzeczowy. Każdy rozdział kończy krótkie podsumowanie oraz zestaw pytań kontrolnych.
Publikacja jest kierowana do studentów uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyka. Książka może również stanowić cenną propozycję dla menedżerów i pracowników firm zajmujących się obsługą ruchu turystycznego oraz osób zainteresowanych zagadnieniami turystyki i rekreacji w praktyce.

Spis treści

WSTĘP Aleksander Panasiuk

ROZDZIAŁ 1. EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH Aleksander Panasiuk
1.1.Zadania badawcze nauk ekonomicznych
1.2.Ekonomika turystyki i rekreacji jako dyscyplina badawcza ekonomii
1.3.Nauki o turystyce i rekreacji
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 2. PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI
2.1.Wzajemne relacje turystyki i rekreacji Aleksander Panasiuk
2.2.Turystyka i ruch turystyczny Agnieszka Sawińska
2.3.Uczestnicy ruchu turystycznego Agnieszka Sawińska
2.4.Pojęcie rekreacji Katarzyna Orfin
2.5.Uczestnicy rekreacji Katarzyna Orfin
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 3. FUNKCJE TURYSTYKI I REKREACJI
3.1.Zróżnicowanie i charakter funkcji turystyki Beata Meyer
3.2.Rodzaje funkcji pełnionych przez turystykę Beata Meyer
3.2.1.Typologia funkcji turystyki
3.2.2.Funkcje turystyki realizowane głównie na płaszczyźnie społeczno-
-kulturowej
3.2.3.Funkcje turystyki realizowane głównie na płaszczyźnie gospodarczej
3.2.4.Funkcje turystyki realizowane głównie na płaszczyźnie przestrzenno-środowiskowej
3.3.Funkcje rekreacji Katarzyna Orfin
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE TURYSTYKI I REKREACJI W GOSPODARCE
4.1.Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny Aleksander Panasiuk
4.2.Struktura gospodarki turystycznej Aleksander Panasiuk
4.3.Turystyka i rekreacja w gospodarce narodowej i regionalnej
Aleksander Panasiuk
4.4.Mnożnik turystyczny Dawid Milewski
4.5.Rachunek satelitarny turystyki Dawid Milewski
4.6.Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej i rekreacji
Aleksander Panasiuk
4.7.Rola turystyki i rekreacji w rozwoju społeczno-gospodarczym
Tomasz Mańkowski
4.8.Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji Beata Meyer
4.8.1.Zasady zrównoważonego rozwoju
4.8.2.Negatywne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji
4.8.3.Cele i zasady zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 5. RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH
5.1.Podstawowe pojęcia dotyczące rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik
5.2.Struktura rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik
5.3.Modele rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk
5.4.Koniunktura na rynku usług turystycznych Adam Pawlicz
5.5.Globalizacja rynku usług turystycznych Kamila Mańko
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 6. POPYT TURYSTYCZNY I REKREACYJNY Dawid Milewski, Katarzyna Orfin
6.1.Definicja i specyfika popytu w turystyce i rekreacji
6.2.Cechy popytu turystycznego i rekreacyjnego
6.3.Czynniki określające wielkość popytu turystycznego i rekreacyjnego
6.4.Mierniki popytu turystycznego i rekreacyjnego
6.5.Współczesne tendencje popytu w turystyce i rekreacji
6.5.1.Tendencje w turystyce
6.5.2.Tendencje w rekreacji
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 7. PROBLEMY KONSUMPCJI W TURYSTYCE I REKREACJI
Agnieszka Sawińska
7.1.Gospodarstwo domowe na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
7.2.Uwarunkowania konsumpcji w turystyce i rekreacji
7.3.Modele konsumpcji usług turystycznych i rekreacyjnych
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 8. PODAŻ TURYSTYCZNA I REKREACYJNA
8.1.Istota i cechy podaży turystycznej i rekreacyjnej Dawid Milewski
8.2.Istota i rodzaje produktu turystycznego Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik
8.3.Komponenty produktu turystycznego Beata Meyer, Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik
8.3.1.Dobra i urządzenia turystyczne
8.3.2.Usługi turystyczne
8.4.Usługi rekreacyjne Anna Tokarz-Kocik
8.5.Mierniki podaży turystycznej i rekreacyjnej Anna Tokarz-Kocik
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 9. CENY USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH
9.1.Teoretyczne podstawy cen Adam Pawlicz
9.2.Koncepcje wyjściowe ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne
Aleksander Panasiuk
9.3.Metody ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne
Adam Pawlicz
9.3.1.Ustalanie cen w sektorze prywatnym
9.3.2.Ustalanie cen w sektorze publicznym i organizacjach non profit
9.4.Yield management Adam Pawlicz
9.5.Kalkulacja ceny imprezy turystycznej Adam Pawlicz
9.6.Normy prawne w zakresie stosowania cen usług turystycznych
Adam Pawlicz
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 10. JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH
10.1.Istota jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Kamila Mańko,
Aleksander Panasiuk
10.2.Kryteria oceny i możliwości pomiaru jakości usług turystycznych
i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Agnieszka Sawińska
10.3.Marketingowe aspekty jakości usług turystycznych i rekreacyjnych
Aleksander Panasiuk, Agnieszka Sawińska
10.4.Jakość jako informacja rynkowa dla konsumentów usług turystycznych
i rekreacyjnych Adam Pawlicz
10.5.Postulaty jakościowe wybranych usług turystycznych i rekreacyjnych
Aleksander Panasiuk
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 11. POLITYKA PAŃSTWA W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI
11.1.Miejsce turystyki i rekreacji w polityce społeczno-gospodarczej państwa
Tomasz Mańkowski
11.2.Państwo jako podmiot rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
Anna Gardzińska
11.3.Struktura polityki turystycznej Anna Gardzińska
11.3.1.Istota polityki turystycznej
11.3.2.Podmioty polityki
11.3.3.Adresaci polityki
11.3.4.Metody polityki
11.3.5.Instrumenty polityki
11.4.Strategie rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce Tomasz Mańkowski,
Aleksander Panasiuk
11.5.Polityka turystyczna Unii Europejskiej Anna Gardzińska
11.6.Struktura polityki w obszarze rekreacji Tomasz Mańkowski
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 12. TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA Adam Pawlicz
12.1.Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki międzynarodowej
12.2.Ruch turystyczny na świecie
12.3.Wpływ turystyki zagranicznej na bilans płatniczy
12.4.Wpływy z turystyki zagranicznej a PKB
12.5.Czynniki decydujące o wielkości ruchu turystycznego w skali
międzynarodowej
12.6.Międzynarodowe organizacje turystyczne
Pytania i zadania
Literatura zalecana

ROZDZIAŁ 13. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE I REKREACYJNE Marta Sidorkiewicz
13.1.Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
13.2.Klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
13.3.Formy organizacyjne i prawne przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
13.4.Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych
13.5.Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi
Pytania i zadania
Literatura zalecana

SŁOWNICZEK Adam Pawlicz

BIBLIOGRAFIA Aleksander Panasiuk

INDEKS RZECZOWY Anna Tokarz-Kocik

Książka

  • ISBN: 

    978-83-01-16680-9

  • Redaktor: 

    Panasiuk Aleksander

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss