Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Adam Oleksiuk,
Waga produktu: 0.500 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788376410265
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Difin

Warszawa 2009, wyd. 1., format 170 x 240, objętość 328 str., oprawa miękka

Książka zajmuje się szeroko rozumianymi problemami marketingu w turystyce. Rozwój rynku usług spowodował potrzebę adaptacji marketingu do usług turystycznych. Zadaniem autora było przedstawienie podstawowych zasad marketingowych i ich zastosowania w turystyce. Zainteresowania w opracowaniu zostały skoncentrowane wokół pięciu wyszczególnionych w formie rozdziałów zagadnień.

Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu najważniejszych zjawisk turystycznych. Zostały w nim poruszane takie kwestie jak: historyczne uwarunkowania rozwoju turystyki, jej rodzaje, cechy ją charakteryzujące, funkcje i dysfunkcje, rynek, popyt i podaż turystyczna oraz wiele innych. Poza tym zaprezentowano cele współczesnej turystyki i jej znaczenie dla gospodarki i społeczności lokalnej.

W treści rozdziału drugiego omówiono specyfikę marketingu usług. W części tej zaprezentowano m. in. systemowe uwarunkowania usług, ich charakterystyczne cechy oraz zachowania i oczekiwania nabywców usług. Ważne miejsce w rozważaniach zajmują teoretyczne zagadnienia marketingu, które są niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego. Nabiera to o tyle istotnego znaczenie, że ogólne zasady marketingu są takie same dla wszystkich towarów i usług. Osobne miejsce poświęcono usługom turystycznym, świadczonym przez różne podmioty.

Rozdział trzeci to omówienie dwóch instrumentów marketingu-mix tj. produktu i ceny w kontekście usług turystycznych. Obszar rozważań dotyczy istoty, składników oraz rodzajów produktu turystycznego również w aspekcie przestrzennym. Ważne miejsce zostało poświęcone takim zagadnieniom jak marka turystyczna czy segmentacja rynku. W części dotyczącej ceny poruszono m.in. zagadnienia funkcji i ich ekonomicznego znaczenia dla gospodarki. Szczególnie istotne są rozważania dotyczące polityki cen w turystyce w tym stosowanych strategii, metod ich ustalania czy zróżnicowania poziomu cen.

Rozdział czwarty poświęcono problematyce promocji i dystrybucji w turystyce. W części tej dokonano omówienia promocji, jej znaczenia, narzędzi oraz podejmowanych działań, które prowadzą do zwiększenia zdolności i efektywności gospodarczej przedsiębiorstw. W sposób szczegółowy omówiono problematykę reklamy i jej zastosowania w przypadku usług turystycznych. Następnie scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia związane z dystrybucją. W ramach tej problematyki poruszane są takie zagadnienia jak m.in.: pojęcie dystrybucji usług turystycznych, jej funkcje oraz ogniwa i wiele innych.

Piąty rozdział omawia kwestie związane z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa turystycznego. Szczególne miejsce poświęcono jednostkom informacji turystycznej oraz roli kształtowania personelu pracującego w przedsiębiorstwach turystycznych.

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Znajduje się tam również bibliografia zawierająca przykładowe pozycje literatury, w których można znaleźć rozszerzenie zagadnień omawianych w poszczególnych częściach pracy.

Książkę zamykają cztery aneksy zawierające słownik terminów turystycznych, wybrane pojęcia marketingu turystyki, ważniejsze atrakcje turystyczne Polski wg podziału na województwa oraz atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy.

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7641-026-5

  • Autor: 

    Adam Oleksiuk

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss