Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maria Gacek,
Waga produktu: 0.310 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Niektóre różnice indywidualne jako predyktory sposobu żywienia zawodników uprawiających gry zespołowe w świetle rekomendacji dla sportowców

Kraków 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 182 str., oprawa miękka


Celem badań była analiza wybranych indywidualnych uwarunkowań sposobu żywienia grupy polskich sportowców, wyczynowo trenujących gry zespołowe, w świetle aktualnych rekomendacji żywieniowych dla sportowców. Oceniono wybory żywieniowe sportowców o wysokim stopniu wytrenowania w zależności od płci i wieku oraz poczucia własnej uogólnionej skuteczności i umiejscowienia poczucia kontroli zdrowia, jako ważnych różnic indywidualnych.

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. Wybrane problemy żywienia sportowców w kontekście aktualnych jakościowych zaleceń żywieniowych dla osób o wysokiej aktywności fizycznej
1.2. Wybrane osobowościowe uwarunkowania zachowań żywieniowych - przegląd literatury

2. Cel pracy
2.1. Pytania i hipotezy badawcze

3. Materiał i metody
3.1. Charakterystyka grupy sportowców
3.2. Metody i narzędzia badawcze
3.3. Analizy statystyczne

4. Wyniki
4.1. Częstość konsumpcji wybranych produktów spożywczych w grupie sportowców trenujących gry zespołowe, z uwzględnieniem płci
4.2. Częstość konsumpcji wybranych produktów spożywczych w grupie sportowców trenujących gry zespołowe w zależności od płci, wieku
i cech psychologicznych - analiza wieloczynnikowa
4.3. Realizacja zaleceń racjonalnego żywienia, w tym jakościowych rekomendacji szwajcarskiej piramidy żywienia sportowców w grupie zawodników trenujących gry zespołowe, z uwzględnieniem płci
4.4. Realizacja zaleceń racjonalnego żywienia, z uwzględnieniem jakościowych rekomendacji szwajcarskiej piramidy żywienia sportowców w grupie zawodników trenujących gry zespołowe w zależności od płci, wieku i cech psychologicznych - analiza wieloczynnikowa

5. Dyskusja
5.1. Sposób żywienia sportowców trenujących gry zespołowe w świetle re-komendacji żywieniowych dla osób o wysokiej aktywności fizycznej
5.2. Sposób żywienia sportowców trenujących gry zespołowe w zależności od płci w świetle rekomendacji żywieniowych dla osób o wysokiej aktywności fizycznej
5.3. Sposób żywienia sportowców trenujących gry zespołowe w zależności od wieku w świetle rekomendacji żywieniowych dla osób o wysokiej aktywności fizycznej
5.4. Sposób żywienia sportowców trenujących gry zespołowe w zależności od poczucia własnej uogólnionej skuteczności w świetle rekomendacji żywieniowych dla osób o wysokiej aktywności fizycznej .
5.5. Sposób żywienia sportowców trenujących gry zespołowe w zależności od umiejscowienia poczucia kontroli zdrowia w świetle rekomendacji żywieniowych dla osób o wysokiej aktywności fizycznej

6. Podsumowanie i wnioski
6.1. Podsumowanie
6.2. Wnioski

Literatura
Streszczenie
Summary
Aneks
Tabele wyników
Wzory kwestionariuszy oceny sposobu żywienia
Wyniki walidacji kwestionariusza FFQ
Wyniki walidacji kwestionariusza zachowań żywieniowych z uwzględnieniem podstawowych jakościowych założeń szwajcarskiej piramidy żywienia sportowców (tzw. testu piramidy)

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62891-33-7

  • Autor: 

    Maria Gacek

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...