Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang,
Waga produktu: 1.500 kg
EAN: 8385842675
Wysyłka od: 9.90 PLN


Wrocław 2004, wydanie 2 poprawiowe i rozszerzone, format 165 x 238, oprawa miękka, objętość 1016 str.

Podręcznik do samodzielnego uczenia się i sprawdzania swojej wiedzy, 620 pytań z odpowiedziami w formie rozwiniętych komentarzy, testowy egzamin końcowy, liczne przypadki kliniczne i ćwiczenia.

Czytelnik znajdzie w książce najnowsze informacje na temat fizjologii komórki, przewodnictwa synaptycznego, kurczliwości mięśni, a także na temat fizjologii poszczególnych układów: krążeniowego, oddechowego, pokarmowego, endokrynnego, wydalniczego i nerek oraz zagadnienia dotyczące równowagi kwasowo-zasadowej.

Podobnie jak w innych podręcznikach z tej serii, tak i w "Fizjologii" opisane zostały przypadki kliniczne, ich analiza połączona z dyskusją i objaśnieniem ustalonej diagnozy oraz podjętej decyzji dotyczącej dalszego postępowania leczniczego. W porównaniu z poprzednim wydaniem, cieszącego się uznaniem studentów i wykładowców podręcznika, przedstawiona wiedza została uaktualniona (zmieniono siedemdziesiąt procent tekstu). Autorzy zwrócili większą uwagę na zastosowanie znajomości fizjologii w praktyce klinicznej.


Spis treści

Część I. Fizjologia ogólna
1 Fizjologia błony komórkowej i komórki
I. Homeostaza
II. Błona komórkowa
III. Transport przez błonę komórkową
Przypadek
2 Potencjały błonowe
I. Wstęp
II. Potencjały równowagi
III. Potencjał spoczynkowy błony komórkowej
13 W. Potencjał czynnościowy
Przypadek
3 Przekaźnictwo synaptyczne
I. Wstęp
II. Przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe
III. Przekaźnictwo synaptyczne w autonomicznym układzie nerwowym
IV. Przekaźnictwo synaptyczne w o.u.n.
4 Skurcz mięśnia
I. Wprowadzenie
II. Mięśnie szkieletowe
III. Mięsień sercowy
IV. Mięsień gładki
Przypadek
Pytania kontrolne do części I
Część II. Neurofizjologia
5 Czucie skórne. Węch i smak
I. Wprowadzenie
II. Główne mechanizmy czuciowe
III. Czucie skórne
IV. Czucie zapachów
V. Czucie smaku
6 Wzrok i słuch
I. Wzrok
II. Słuch
7 Układ kontroli ruchu
I. Składowe układu kontroli ruchu
II. Jednostki ruchowe
III. Odruchy rdzenia kręgowego
IV. Pień mózgu
V. Zwoje podstawy
VI. Móżdżek
8 Kontrola korowa ruchu i świadomości
I. Kontrola korowa ruchu
II. Sen i świadomość
Pytania kontrolne do części II
Część III. Fizjologia układu krążenia
9 Hemodynamika
I. Układ krążenia
II. Serce jako pompa
III. Hemodynamika
IV. Objętość i ciśnienie krwi tętniczej
Przypadek
10 Zjawiska elektryczne
I. Skurcz mięśnia sercowego
II. Aktywność elektryczna
III. Układ przewodzący serca
IV. Elektrokardiografia
V. Częstość pracy serca, typy rytmów, zaburzenia przewodzenia
Przypadek
11 Zjawiska mechaniczne zachodzące podczas pracy serca
I. Terminologia ogólna
II. Cykl serca
III. Siła skurczu serca
IV. Pętle ciśnienie-objętość
Przypadek 1
Przypadek 2
12 Układ naczyniowy
I. Naczynia
II. Przepływ krwi w niektórych obszarach naczyniowych
Przypadek
13 Pojemność minutowa i powrót żylny
I. Zależność pomiędzy pojemnością minutową a powrotem żylnym
II. Mierzenie pojemności minutowej
Przypadek
14 Mechanizmy regulacyjne w układzie krążenia
I. Wprowadzenie
II. Regulacja objętości krwi krążącej
III. Regulacja ciśnienia tętniczego
Przypadek
15 Reakcja układu krążenia na stres
I. Wysiłek fizyczny
II. Wstrząs
III. Nadciśnienie
Przypadek
Pytania kontrolne do części III
Część IV. Fizjologia oddychania
16 Mechanika oddychania i wymiana gazowa
I. Wstęp
II. Objętości i pojemności płuc
III. Wentylacja płuc
IV. Mechanika oddychania
V. Zależność między ciśnieniem transmuralnym a objętością
VI. Sprężystość
VII. Opory oddechowe
VIII. Wielkość przepływu gazu
DL Praca oddechowa
X. Próby czynnościowe układu oddechowego
Przypadek
17 Dyfuzja i transport gazów
I. Wstęp
II. Dyfuzja
III. Transport tlenu
IV. Transport CO2
Przypadek
18 Wentylacja, perfuzja (przepływ), wymiana gazowa
I. Wstęp
II. Dystrybucja przepływu płucnego
III. Dystrybucja wentylacji
IV. Stosunek wentylacja-przepływ
Przypadek
19 Regulacja oddychania
I. Mechanizmy regulacji oddychania na poziomie o.u.n.
II. Mechanizmy obwodowej chemorecepcji
III. Zaburzenia regulacji oddychania
Przypadek
20 Układ oddechowy w warunkach obciążenia
I. Wysiłek fizyczny
II. Niedotlenienie (hipoksja)
III. Okres bezpośrednio po urodzeniu
IV. Wentylacja sztuczna (mechaniczna)
V. Toksyczność tlenu
VI. Odma opłucnowa
VII. Przypadek
Pytania kontrolne do części IV
Część V. Fizjologia nerek
21 Zarys czynności i budowy nerek
I. Czynność nerek
II. Budowa
III. Nerkowy przepływ krwi
IV. Najważniejsze równania
Przypadek
22 Płyny ustrojowe
I. Zawartość i rozmieszczenie wody
II. Pomiary objętości w głównych przestrzeniach wodnych
III. Zaburzenia objętości i stężenia elektrolitowego płynów ustrojowych
Skład elektrolitowy płynów ustrojowych
Przypadek 1
Przypadek 2
23 Zarys czynności kanalików nerkowych
I. Wstęp
II. Transport przez błonę naczyń włosowatych nerki
III. Transport kanalikowy w nerce
Przypadek
24 Klirens nerkowy
I. Wstęp
II. Zastosowanie
Przypadek
25 Filtracja kłębuszkowa i nerkowy przepływ krwi
I. Filtracja kłębuszkowa
II. Nerkowy przepływ krwi
III. Pomiary nerkowego przepływu krwi/nerkowego przepływu osocza
Przypadek
26 Śródnerkowa regulacja efektywnej objętości krążącej (ECV) i równowaga sodowa - autoregulacja
I. Regulacja efektywnej objętości krążącej
II. Regulacja wydalania sodu i wody przez nerki
III. Autoregulacja
IV. Równowaga kłębuszkowo-kanalikowa (GTB): wpływ na regulację wydalania sodu i wody
Przypadek
27 Transport kanalikowy w nerce: reabsorpcja i wydzielanie
I. Wskaźniki czynnego transportu nerkowego
II. Graficzne przedstawienie procesów transportu nerkowego:
nerkowe krzywe miareczkowania
III. Transport nerkowy substancji rozpuszczonych i wody
Przypadek
28 Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu przez nerkę: hormon antydiuretyczny (ADH) i osmoregulacja
I. Rozważania ogólne
II. Układ wzmacniaczy przeciwprądowych
III. Wymienniki przeciwprądowe
IV. Rola mocznika
V. Pomiary nerkowego wydalania i oszczędzania wody
Przypadek
29 Hormon antydiuretyczny (ADH): regulacja osmolalności płynów ustrojowych
I. Wytwarzanie i budowa chemiczna
II. Kontrola i wydzielanie ADH: czynniki pobudzające i hamujące
III. Znaczenie regulacyjne wydalania nerkowego wody
IV. Zaburzenia wydzielania ADH
Przypadek
30 Aldosteron: regulacja objętości płynów ustrojowych
I. Synteza, wydzielanie i inaktywacja
II. Działanie fizjologiczne
III. Regulacja wydzielania aldosteronu
IV. Aldosteronizm
V. Antagonista aldosteronu - spironolakton
VI. Ćwiczenie

Książka

  • ISBN: 

    83-85842-67-5

  • Autor: 

    J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss