Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Dariusz Tchórzewski,
Waga produktu: 0.360 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: AWF Kraków

Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u kobiet i mężczyzn w staniu na podłożu niestabilnym w pozycjach jednonóż i obunóż w aspekcie asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych oraz budowy somatycznej

Kraków 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 194 str., oprawa miękka


Zamierzeniem autora niniejszej monografii jest scharakteryzowanie procesu utrzymania równowagi u kobiet i mężczyzn w pozycjach jednonóż i obunóż na platformie balansowej przez określenie w zmiennych warunkach balansowania stopnia asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych oraz wzajemnych relacji poziomu stabilności i budowy somatycznej. Zdaniem wielu autorów badania procesu utrzymywania równowagi na niestabilnym podłożu mogą przyczynić się do opracowania kryterium oceny zdolności koordynacyjnych człowieka

Spis treści

Od Autora
Wykaz skrótów

1. Wprowadzenie
1.1. Neurofizjologiczne podłoże utrzymywania równowagi ciała
1.2. Zachowanie stabilności ciała w staniu obunóż i jednonóż
1.3. Utrzymywanie równowagi ciała w staniu na podłożu niestabilnym
1.4. Asymetria funkcji podporowej kończyn dolnych

2. Problematyka badawcza
2.1. Uzasadnienie wyboru tematu
2.2. Cel badań
2.3. Pytania i hipotezy badawcze

3. Materiał, metody i narzędzia badawcze
3.1. Materiał badawczy
3.2. Metody, narzędzia i techniki badań
3.3. Organizacja i przebieg badań
3.4. Metody statystycznego opracowania wyników

4. Wyniki badań
4.1. Ocena stopnia asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych w kontekście unilateralnym
4.1.1. Balansowanie jednonóż na prawej i lewej kończynie dolnej bez wizualnej informacji zwrotnej o aktualnym położeniu platformy
4.1.2. Balansowanie jednonóż na prawej i lewej kończynie dolnej z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy
4.1.3. Realizacja zadania równoważnego w pozycjach jednonóż na prawej i lewej kończynie dolnej z wizualną informacją zwrotnąo aktualnym położeniu platformy
4.2. Określenie preferencji ustawienia stopy w kierunku jej nawracania lub odwracania w pozycji jednonóż oraz ocena stopnia asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych w kontekście bilateralnym
4.2.1. Utrzymywanie platformy w poziomie bez wizualnej informacji zwrotnej o aktualnym jej położeniu
4.2.2. Utrzymywanie platformy w poziomie z wizualną informacją zwrotną o aktualnym jej położeniu
4.2.3. Realizacja zadania równoważnego z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy
4.3. Porównanie poziomu stabilności ciała podczas wychyleń platformy w kierunkach przednio-tylnym i bocznym
4.3.1. Balansowanie w płaszczyznach czołowej i strzałkowej w pozycjach jednonóż i obunóż bez wizualnej informacji zwrotnej o aktualnym położeniu platformy
4.3.2. Balansowanie w płaszczyznach czołowej i strzałkowej w pozycjach jednonóż i obunóż z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy
4.3.3. Realizacja zadania równoważnego w płaszczyznach czołowej i strzałkowej w pozycjach jednonóż i obunóż z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy
4.4. Różnice między płciowe w poziomie stabilności ciała
4.5. Określenie wzajemnych relacji pomiędzy poziomem stabilności a cechami somatycznymi badanych
4.6. Weryfikacja przyjętego w metodologii badań założenia o odrębności warunków przeprowadzonych prób 1, 2 i 3

5.Dyskusja
5.1. Asymetria funkcjonalna kończyn dolnych w kontekście uni- i bilateralnym
5.2. Preferencja ustawienia stopy w pozycji jednonóż w kierunku jej nawracania lub odwracania
5.3. Różnice w poziomie stabilności ciała w płaszczyznach czołowej i strzałkowej
5.4. Dymorfizm płciowy w poziomie stabilności ciała
5.5. Relacje pomiędzy poziomem stabilności a cechami somatycznymi
5.6. Uwagi dotyczące realizacji badań w warunkach prób 1, 2 i 3

6. Wnioski

Piśmiennictwo
Aneks
Streszczenie
Abstract

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62891-23-8

  • Autor: 

    Dariusz Tchórzewski

Inne tytuły z tej serii: