Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bogusław Marecki
Waga produktu: 0.41 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788361414964
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Anatomia funkcjonalna Tom 2 Układy: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna

W II tomie podręcznika pozostałe układy narządów zostały opracowane tak, aby studiujący otrzymał dostateczną ilość wiadomości anatomicznych koniecznych do zaliczenia przedmiotu lub do ewentualnie dalszych studiów. Z tego powodu pominięto wiadomości dotyczące rozwoju narządów, drobiazgowego opisu ich budowy oraz szczegółowej topografii, kładąc większy nacisk na ujęcie czynnościowe, stwarzające - jak się wydaje - możliwość zrozumienia powiązań morfologiczno-funkcjonalnych, jakie występują pomiędzy narządami oraz całymi układami. Ten sposób prezentacji dotyczy wszystkich układów anatomicznych, a w szczególności układu nerwowego, przy opisie którego starano się powiązać w jedną harmonijną całość część informacyjną (aferentną), ruchową (eferentną) i autonomiczną oraz integrującą część nadrzędną.

W podręczniku zamieszczono ryciny i schematy mające służyć lepszemu zrozumieniu tekstu. Jednak w trakcie nauki przedmiotu student powinien korzystać z atlasu anatomicznego. Z tego powodu w podręczniku oprócz polskiego nazewnictwa anatomicznego uwzględniono obowiązujące międzynarodowe nazewnictwo łacińskie.

Spis treści

UKŁAD NACZYNIOWY
I. Znaczenie i podział układu naczyniowego
II. Część krwionośna układu naczyniowego
1. Położenie, kształt i budowa zewnętrzna serca. Osierdzie
2. Budowa ścian serca
3. Budowa wewnętrzna serca. Zastawki
4. Czynność serca. Układ bodźcowo-przewodzący. Unerwienie serca
5. Podział i budowa naczyń krwionośnych
6. Krążenie małe
7. Tętnice krążenia wielkiego
A. Aorta wstępująca i łuk aorty. Unaczynienie serca
B. Aorta zstępująca. Aorta piersiowa
C. Aorta brzuszna
8. Żyły krążenia wielkiego
A. Układ żyły głównej górnej
B. Układ żyły głównej dolnej
C. Układ żyły wrotnej
D. Żyły kończyn
9. Krew
III. Część chłonna układu naczyniowego
1. Naczynia chłonne
A. Budowa naczyń chłonnych
B. Przewody i większe pnie chłonne
2. Węzły chłonne
3. Chłonka
IV. Narządy budowy i rozkładu składników morfotycznych krwi
i chłonki
1. Szpik kostny czerwony
2. Narządy chłonne
3. Grasica
4. Śledziona
I. Znaczenie układu oddechowego
II. Podział układu oddechowego
III. Drogi oddechowe
1. Drogi oddechowe górne
A. Nos zewnętrzny i jama nosowa
B. Gardło
2. Drogi oddechowe dolne
A. Krtań
B. Tchawica
C. Oskrzela
IV. Płuca i opłucna
V. Mechanika oddychania
VI. Pojemność płuc

UKŁAD TRAWIENNY
I. Znaczenie i podział układu trawiennego
II. Budowa ścian przewodu pokarmowego
III. Budowa i funkcja przewodu pokarmowego
1. Jama ustna
A. Przedsionek jamy ustnej
B. Jama ustna właściwa
C. Zęby
D. Język
E. Gruczoły ślinowe
F. Cieśń gardzieli
2. Gardło
3. Przełyk
4. Żołądek
5. Jelito cienkie
A. Dwunastnica
B. Jelito czcze i kręte
6. Jelito grube
IV. Wielkie gruczoły trawienne
1. Trzustka
2. Wątroba
V. Otrzewna
I. Znaczenie i podział układu moczowego
II. Budowa i funkcja nerek
III. Drogi odprowadzające mocz
1. Miedniczka i kielichy nerkowe
2. Moczowody
3. Pęcherz moczowy
4. Cewka moczowa
A. Cewka moczowa męska
B. Cewka moczowa żeńska

UKŁAD PŁCIOWY
I. Znaczenie i podział układu płciowego
II. Narządy płciowe męskie
1. Jądra
2. Najądrza
3. Nasieniowody
4. Pęcherzyki nasienne
5. Gruczoł krokowy
6. Gruczoły opuszkowo-cewkowe
7. Prącie
8. Moszna
III. Narządy płciowe żeńskie
1. Jajniki
2. Jajowody
3. Macica
4. Pochwa
5. Srom niewieści

UKŁAD NERWOWY
I. Znaczenie układu nerwowego
II. Podział układu nerwowego
III. Podział, budowa i funkcja tkanki nerwowej ..
1. Budowa i podział komórek nerwowych
2. Czynność komórek nerwowych
3. Receptory i efektory
4. Łuk odruchowy
5. Komórki neurogleju
IV. Układ nerwowy ośrodkowy
1. Rdzeń kręgowy
A. Drogi nerwowe rdzenia kręgowego
B. Znaczenie rdzenia kręgowego
2. Mózgowie
A. Rdzeń przedłużony
B. Most
C. Móżdżek
D. Śródmózgowie
E. Międzymózgowie
F. Kresomózgowie
G. Układ siatkowaty
H. Układ limbiczny
I. Opony i płyn mózgowo-rdzeniowy
V. Układ nerwowy obwodowy
1. Nerwy czaszkowe
2. Nerwy rdzeniowe
VI. Układ nerwowy autonomiczny
1. Część współczulna
2. Część przywspółczulna

UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY
I. Znaczenie i podział układu wewnątrzwydzielniczego
II. Gruczoły dokrewne właściwe
1. Przysadka mózgowa
2. Szyszynka
3. Gruczoł tarczowy
4. Gruczoły przytarczyczne
5. Gruczoł nadnerczowy
III. Gruczoły dokrewne mieszane
1. Grasica
2. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
3. Gruczoł dokrewny jądra
4. Gruczoły dokrewne jajnika

NARZĄDY ZMYSŁÓW
I. Znaczenie i podział narządów zmysłów
II. Narząd wzroku
1. Gałka oczna
2. Zawartość gałki ocznej
A. Soczewka
B. Ciało szkliste
3. Narządy dodatkowe oka
A. Aparat ruchowy
B. Aparat ochronny
III. Narząd przedsionkowo-ślimakowy
1. Ucho zewnętrzne
2. Ucho środkowe
3. Ucho wewnętrzne

POWŁOKA WSPÓLNA
I. Znaczenie i podział powłoki wspólnej
II. Skóra
1. Naskórek
2. Skóra właściwa
3. Tkanka podskórna
III. Czucie skórne
IV. Narządy dodatkowe skóry
1. Gruczoły skóry
A. Gruczoły łojowe
B. Gruczoły potowe
C. Gruczoły mleczne
2. Paznokcie
3. Włosy
Bibliografia

Książka

 • ISBN: 

  978-83-61414-96-4

 • Autor: 

  Bogusław Marecki

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  223

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss