Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bogusław Marecki
Waga produktu: 0.41 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788361414940
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Poznań

Anatomia człowieka zaliczana początkowo do nauk morfologicznych, na skutek wprowadzenia i doskonalenia nowych metod badawczych na człowieku żywym, ewaluowała stopniowo w kierunku anatomii czynnościowej. Obecnie anatomia funkcjonalna odgrywa coraz większą rolę nie tylko na studiach wychowania fizycznego i fizjoterapii, ale również stanowi znaczącą podstawę kształcenia na studiach medycznych, biologicznych, na psychologii , ergonomii i innych.

Wobec powyższego w niniejszym podręczniku układ ruchu został podzielony na jednostki czynnościowe, a nie topograficzne. Za takie jednostki uznano wolne połączenia kości, czyli stawy, ze wszystkimi składowymi tj. kośćmi biorącymi udział w budowie danego połączenia, więzadłami i mięśniami inicjującymi ruchy. Budowę anatomiczną stawów powiązano z wykonywaną funkcją, wyjaśniając ruchy w stawach za pomocą zestawień mięśni działających na dany staw. Dla każdego stawu podano rodzaje i średnie zakresy poszczególnych ruchów oraz opisano mięśnie uczestniczące w wykonywaniu danego ruchu. Wcześniej, w wiadomościach wstępnych uwzględniono ogólne wiadomości z kinezjologii, wyjaśniając między innymi podstawowe zasady mechaniki mięśni oraz metodę zapisu wyników pomiaru ruchów w stawach wraz z ujednoliconym nazewnictwem.

Spis treści

Układ ruchu
I. Definicja, znaczenie i podział przedmiotu
II. Podział układu ruchu
III. Wiadomości wstępne
1. Wiadomości ogólne o kościach
A. Ogólna budowa kości
B. Rozwój i wzrastanie kości
C. Kształt kości
D. Właściwości biologiczne i fizyczne kości
2. Połączenia kości
A. Rozwój połączeń kostnych
B. Podział i budowa połączeń ścisłych
C. Budowa i podział stawów
3. Nazewnictwo ruchów w stawach
4. Wiadomości ogólne o mięśniach
A. Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie-prążkowanej szkieletowej
B. Skład i kształt mięśni
C. Rozwój i wzrastanie mięśni szkieletowych
D. Narządy pomocnicze mięśni
E. Właściwości biologiczne i fizyczne mięśni
F. Mechanika mięśni
G. Nazwy mięśni
5. Ogólna budowa i podział ciała ludzkiego
A. Okolice ciała ludzkiego
B. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego
IV. Kończyna górna
1. Zespół funkcjonalny obręczy kończyny górnej
A. Obojczyk (clavicula)
B. Łopatka (scapula)
C. Stawy obręczy kończyny górnej
D. Mięśnie działające na obręcz kończyny górnej
E. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawach obręczy kończyny górnej
2. Zespół funkcjonalny stawu ramiennego
A. Kość ramienna (humerus)
B. Staw ramienny (articulatio humeri)
C. Mięśnie działające na staw ramienny
D. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawie ramiennym
3. Zespół funkcjonalny stawu łokciowego
A. Kość łokciowa (ulna)
B. Kość promieniowa (radius)
C. Staw łokciowy (articulatio cubiti)
D. Mięśnie działające na staw łokciowy
E. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawie łokciowym
4. Połączenia kości przedramienia
A. Stawy przedramienia
B. Mięśnie działające na stawy promieniowo-łokciowe
C. Zestawienie ruchów oraz wykonujących je mięśni w stawach promieniowo-łokciowym bliższym i dalszym
5. Ukształtowanie ręki
6. Zespół funkcjonalny stawów bliższych ręki
A. Kości ręki (ossa manus)
B. Stawy bliższe ręki
C. Mięśnie działające na stawy bliższe ręki
D. Zestawienie ruchów w stawach bliższych ręki oraz wykonujących je mięśni
7. Zespół funkcjonalny stawów dalszych ręki
A. Stawy dalsze ręki
B. Mięśnie działające na stawy dalsze ręki
C. Mięśnie działające na stawy palców od II do V
D. Zestawienie ruchów w stawach palców od 11 do V oraz wykonujących je mięśni
E. Mięśnie działające na stawy kciuka
F. Zestawienie ruchów w stawach kciuka oraz wykonujących
je mięśni
8. Troczki i pochewki ścięgien ręki
V. Kończyna dolna
1. Zespół funkcjonalny obręczy kończyny dolnej i stawu biodrowego
A. Kość miedniczna (os coxae)
B. Połączenia obręczy kończyny dolnej
C. Miednica jako całość
D. Połączenie wolnej kończyny dolnej z obręczą miedniczną
E. Staw biodrowy (articulatio coxae)
F. Mięśnie działające na staw biodrowy
G. Zestawienie ruchów w stawie biodrowym oraz wykonujących
je mięśni
2. Zespół funkcjonalny stawu kolanowego
A. Kość piszczelowa (tibia) oraz rzepka (patella)
B. Staw kolanowy (articulatio genus)
C. Mięśnie działające na staw kolanowy
D. Zestawienie ruchów w stawie kolanowym oraz wykonujących
je mięśni
3. Połączenia kości goleni (podudzia)
A. Strzałka (fibula)
B. Połączenia piszczelowo-strzałkowe
4. Zespół funkcjonalny stawów bliższych stopy
A. Kości stopy
B. Stawy bliższe stopy
C. Mięśnie działające na stawy bliższe stopy
D. Zestawienie ruchów w stawach bliższych stopy oraz wykonujących je mięśni
5. Zespół funkcjonalny stawów dalszych stopy
A. Stawy dalsze stopy
B. Mięśnie działające na stawy dalsze stopy
C. Zestawienie ruchów w stawach dalszych stopy oraz wykonujących je mięśni
6. Architektura stopy
7. Troczki i pochewki ścięgien stopy
VI. Tułów
1. Zespół funkcjonalny kręgosłupa
A. Charakterystyka budowy kręgu
B. Różnice w budowie kręgów
C. Połączenia międzykręgowe kręgosłupa
D. Połączenie kręgosłupa z głową
E. Ogólna charakterystyka kręgosłupa
F. Mięśnie działające na kręgosłup oraz stawy głowy
G. Zestawienie ruchów w stawach głowy i kręgosłupa oraz wykonujących je mięśni
2. Zespół funkcjonalny klatki piersiowej
A. Żebra (costae)
B. Mostek (sternum)
C. Stawy żebrowo-kręgowe (articulationes costovertebrales)
D. Połączenia żeber z mostkiem
E. Ogólna charakterystyka klatki piersiowej
F. Mięśnie oddechowe
G. Działanie mięśni oddechowych
H. Tłocznia brzuszna
I. Zestawienie ruchów oddechowych oraz wykonujących je mięśni
VII. Głowa
1. Kości czaszki
A. Ogólna budowa czaszki
B. Połączenia kości czaszki
2. Zespół funkcjonalny stawu skroniowo-żuchwowego
A. Żuchwa (mandíbula)
B. Staw skroniowo-żuchwowy (articulatio temporomandibularis)
C. Mięśnie działające na staw skroniowo-żuchwowy
D. Zestawienie ruchów w stawie skroniowo-żuchwowym oraz wykonujących je mięśni
3. Mięśnie wyrazowe (mimiczne)
Bibliografía

Książka

 • ISBN: 

  978-83-61414-94-0

 • Autor: 

  Bogusław Marecki

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  234

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss