Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: F.H. Netter, J. Moryś
Waga produktu: 2.05 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN

Atlas Nettera – jedyny atlas anatomii zilustrowany przez lekarzy

Poznaj skomplikowana budowę organów ludzkiego ciała z perspektywy klinicznej.
Atlas anatomii człowieka z polskim mianownictwem anatomicznym to szczególnie cenna pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa i położnictwa oraz już praktykujących lekarzy.
W nowym wydaniu Atlasu m.in.:
• 535 tablic anatomicznych
• nowy rozdział zawierający ryciny poglądowe dostarczające ogólnego spojrzenia na ciało ludzkie „od stóp do głów”
• ponad 50 starannie wyselekcjonowanych obrazów radiologicznych wykonanych przy użyciu nowoczesnych metod obrazowania, ułatwiających połączenie anatomii ilustrowanej z przyżyciową anatomią obserwowaną w czasie zajęć klinicznych
• najbardziej aktualna terminologia anatomiczna
• na końcu każdego rozdziału tabele z wykazem struktur o dużym znaczeniu klinicznym lub anatomicznym
• materiały interaktywne w postaci filmów dostępne na stronie

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1 WSTĘP • Tablice 1–7
Wstęp • Tablice 1–7
1 Płaszczyzny ciała i miana stosunków anatomicznych
2 Anatomia powierzchniowa: okolice ciała (kobieta – widok od
przodu)
3 Anatomia powierzchniowa: okolice ciała (mężczyzna – widok
od tyłu)
4 Główne naczynia tętnicze i miejsca oceny tętna
5 Główne naczynia żylne układu sercowo-naczyniowego
6 Ogólna budowa układu nerwowego
7 Ogólna budowa układu chłonnego
ROZDZIAŁ 2 GŁOWA I SZYJA • Tablice 8–160
Anatomia powierzchniowa głowy i szyi • Tablice 8–10
8 Głowa i szyja: anatomia powierzchniowa
9 Nerwy skórne głowy i szyi
10 Powierzchowne tętnice oraz żyły twarzy i głowy
Kości i ich połączenia • Tablice 11–30
11 Czaszka: widok od przodu
12 RTG czaszki
13 Czaszka: widok od strony bocznej
14 RTG czaszki – projekcja boczna
15 Czaszka: przekrój strzałkowo-pośrodkowy
16 Sklepienie
17 Podstawa czaszki: widok od dołu
18 Podstawa czaszki: widok od góry
19 Otwory podstawy czaszki: widok od dołu
20 Otwory podstawy czaszki: widok od góry
21 Czaszka noworodka
22 Szkielet głowy i szyi
23 Podstawa czaszki: doły skrzydłowe
24 Żuchwa
25 Staw skroniowo-żuchwowy
26 Kręgi szyjne: szczytowy i obrotowy
27 Kręgi szyjne (cd.)
28 Kręgi szyjne: stawy hakowo-kręgowe
29 Więzadła zewnętrzne kręgów szyjnych
30 Więzadła wewnętrzne kręgów szyjnychSzyja • Tablice 31–41
31 Mięśnie wyrazowe twarzy: widok od strony bocznej
32 Mięśnie szyi: widok od przodu
33 Powięzie szyi
34 Powięzie szyi (cd.)
35 Mięśnie nadgnykowe i podgnykowe
36 Mięśnie szyi: widok od strony bocznej
37 Mięśnie pochyłe i przedkręgowe
38 Żyły powierzchowne i nerwy skórne szyi
39 Naczynia i nerwy szyi
40 Naczynia i nerwy szyi (cd.)
41 Tętnice szyi
Okolica nosowa • Tablice 42–64
42 Nos
43 Jama nosowa: ściana boczna
44 Jama nosowa: ściana boczna (cd.)
45 Jama nosowa: ściana przyśrodkowa (przegroda nosa)
46 Nerwy jamy nosowej
47 Tętnice jamy nosowej: przegroda nosa odwrócona ku górze
48 Nerwy jamy nosowej: przegroda nosa odwrócona ku górze
49 Nos i zatoki szczękowe: przekrój poprzeczny
50 Zatoki przynosowe: przekrój czołowy i poziomy
51 Zatoki przynosowe
52 Zatoki przynosowe: zmiany postępujące z wiekiem
53 Ślinianki
54 Nerw twarzowy i ślinianka przyuszna
55 Mięśnie żucia
56 Mięśnie żucia (cd.)
57 Tętnica szczękowa
58 Odcinek bliższy tętnicy szczękowej i tętnica skroniowa
powierzchowna
59 Nerw żuchwowy (V3)
60 Dół podskroniowy – widok od góry
61 Nerw oczny (V1) i nerw szczękowy (V2)
62 Unerwienie autonomiczne jamy nosowej
63 Dół skrzydłowo-podniebienny
64 Topografia nerwów i naczyń w okolicy podstawy czaszki
Okolica jamy ustnej • Tablice 65–74
65 Badanie jamy ustnej
66 Unerwienie czuciowe jamy ustnej i języka
67 Ściana górna jamy ustnej
68 Język i ślinianki: przekroje
69 Ściana dolna jamy ustnej
70 Język
71 Język (cd.)72 Gardło
73 Zęby
74 Zęby (cd.)
Gardło • Tablice 75–86
75 Mięśnie gardła: częściowo otwarta ściana tylna gardła
76 Nerwy i naczynia gardła: widok od tyłu
77 Gardło: przekrój pośrodkowy
78 Mięśnie gardła: przekrój pośrodkowy
79 Gardło: widok po przecięciu ściany tylnej
80 Połączenie gardłowo-przełykowe
81 Mięśnie gardła: widok od strony bocznej
82 Nerwy bocznej okolicy głowy i szyi
83 Tętnice bocznej okolicy głowy i szyi
84 Żyły bocznej okolicy głowy i szyi
85 Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi
86 Naczynia i węzły chłonne gardła i języka
Gruczoł tarczowy i krtań • Tablice 87–93
87 Gruczoł tarczowy: widok od przodu
88 Gruczoł tarczowy i gardło: widok od tyłu
89 Gruczoły przytarczyczne
90 Chrząstki krtani
91 Mięśnie właściwe krtani
92 Nerwy krtani
93 Czynność mięśni właściwych krtani
Oczodół i jego zawartość • Tablice 94–104
94 Powieki
95 Narząd łzowy
96 Mięśnie zewnętrzne oka
97 Nerwy oczodołu
98 Oczodół: widok od góry i od przodu
99 Tętnice i żyły oczodołu i powiek
100 Gałka oczna: przekrój poprzeczny
101 Komory przednia i tylna oka
102 Soczewka i aparat wspomagający
103 Tętnice i żyły wewnątrzgałkowe
104 Naczynia krwionośne oka
Ucho • Tablice 105–110
105 Ucho i przewodzenie fal dźwiękowych
106 Ucho zewnętrzne i jama bębenkowa
107 Jama bębenkowa
108 Błędnik kostny i błędnik błoniasty
109 Błędnik kostny i błędnik błoniasty (cd.)
110 Położenie błędnika w kości skroniowejOpony mózgowe i mózgowie • Tablice 111–126
111 Opony i żyły śródkościa
112 Tętnice oponowe
113 Opony i żyły powierzchowne mózgu
114 Zatoki żylne opony twardej: przekrój strzałkowy
115 Zatoki żylne opony twardej (cd.)
116 Mózg: widok od strony bocznej
117 Mózgowie: widok od strony przyśrodkowej
118 Mózgowie: widok od dołu
119 Komory mózgowia
120 Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego
121 Jądra podstawy
122 Wzgórze
123 Hipokamp i sklepienie
124 Pień mózgowia
125 Komora czwarta i móżdżek
126 Móżdżek
Nerwy czaszkowe i nerwy szyi • Tablice 127–146
127 Jądra nerwów czaszkowych w pniu mózgowia: schemat
128 Jądra nerwów czaszkowych w pniu mózgowia: schemat (cd.)
129 Zakres unerwienia nerwów czaszkowych: schemat
130 Nerw węchowy (I): schemat
131 Nerw wzrokowy (II) i droga wzrokowa: schemat
132 Nerw okoruchowy (III), nerw bloczkowy (IV) i nerw odwodzący (VI):
schemat
133 Nerw trójdzielny (V): schemat
134 Nerw twarzowy (VII): schemat
135 Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII): schemat
136 Nerw językowo-gardłowy (IX): schemat
137 Nerw błędny (X): schemat
138 Nerw dodatkowy (XI): schemat
139 Nerw podjęzykowy (XII): schemat
140 Splot szyjny: schemat
141 Unerwienie autonomiczne szyi
142 Unerwienie autonomiczne głowy
143 Zwój rzęskowy: schemat
144 Zwój skrzydłowo-podniebienny i zwój podżuchwowy: schemat
145 Zwój uszny: schemat
146 Droga smakowa: schemat
Naczynia mózgowia i opon • Tablice 147–158
147 Tętnice mózgowia i opon
148 Tętnica szyjna wewnętrzna w obrębie części skalistej kości
skroniowej
149 Tętnice mózgowia: schemat
150 Tętnice mózgowia: widok od dołu
151 Koło tętnicze mózgu (Willisa)152 Tętnice mózgowia: widok od przodu i przekrój
153 Tętnice mózgowia: widok od strony bocznej i przyśrodkowej
154 Tętnice dołu tylnego czaszki
155 Żyły dołu tylnego czaszki
156 Żyły głębokie mózgowia
157 Żyły głębokie mózgowia (cd.)
158 Podwzgórze i przysadka mózgowia
Anatomia radiologiczna • Tablice 159–160
159 Obrazowanie naczyń głowy w rezonansie magnetycznym
160 Obrazowanie naczyń głowy w rezonansie magnetycznym (cd.)
Struktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabele 2.1–2.3
Tabele mięśni • Tabele 2.4–2.10
ROZDZIAŁ 3 GRZBIET I RDZEŃ KRĘGOWY • Tablice 161–186
Anatomia powierzchniowa • Tablica 161
161 Grzbiet: anatomia powierzchniowa
Kości i ich połączenia • Tablice 162–168
162 Kręgosłup
163 Kręgi piersiowe
164 Kręgi lędźwiowe
165 Kręgosłup: badania RTG i MR
166 Kość krzyżowa i guziczna
167 Więzadła kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy
168 Więzadła kręgosłupa: odcinek lędźwiowy
Rdzeń kręgowy • Tablice 169–179
169 Rdzeń kręgowy oraz gałęzie brzuszne in situ
170 Stosunek korzeni nerwów rdzeniowych do kręgów
171 Dermatomy
172 Układ nerwowy współczulny: schemat
173 Układ nerwowy przywspółczulny: schemat
174 Opony i nerwy rdzenia kręgowego
175 Nerw rdzeniowy: przekrój poziomy
176 Tętnice rdzenia kręgowego: schemat
177 Tętnice wewnątrzrdzeniowe
178 Żyły rdzenia kręgowego i kręgosłupa
179 Żyły kręgosłupa: żyły kręgowe
Mięśnie i nerwy • Tablice 180–184
180 Mięśnie grzbietu: warstwa powierzchowna
181 Mięśnie grzbietu: warstwa pośrednia182 Mięśnie grzbietu: warstwa głęboka
183 Nerwy grzbietu
184 Trójkąt podpotyliczny
Przekroje anatomiczne • Tablice 185–186
185 Okolica lędźwiowa grzbietu: przekrój poprzeczny
186 Nerw rdzeniowy piersiowy: przekrój poprzeczny
Struktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabela 3.1
Tabele mięśni • Tabele 3.2–3.4
ROZDZIAŁ 4 KLATKA PIERSIOWA • Tablice 187–248
Anatomia powierzchniowa • Tablica 187
187 Klatka piersiowa
Sutek • Tablice 188–191
188 Sutek
189 Tętnice sutka
190 Naczynia i węzły chłonne sutka
191 Odpływ chłonki z gruczołu piersiowego
Ściany tułowia • Tablice 192–201
192 Szkielet kostny klatki piersiowej
193 Żebra oraz połączenia żeber z mostkiem
194 Ściana przednia klatki piersiowej
195 Ściana przednia klatki piersiowej (cd.)
196 Ściana przednia klatki piersiowej: powierzchnia wewnętrzna
197 Nerwy i tętnice międzyżebrowe
198 Żyły powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej
199 Nerw przeponowy
200 Przepona: widok od strony klatki piersiowej
201 Przepona: widok od strony jamy brzusznej
Płuca • Tablice 202–214
202 Budowa płuc: widok od przodu
203 Budowa płuc: widok od tyłu
204 Płuca in situ: widok od przodu
205 Płuca: widok od strony przyśrodkowej
206 Segmenty oskrzelowo-płucne
207 Segmenty oskrzelowo-płucne (cd.)
208 Tchawica i oskrzela główne
209 Podział drzewa oskrzelowego: schemat
210 Duże naczynia śródpiersia górnego211 Tętnice i żyły oskrzelowe
212 Naczynia i węzły chłonne płuc
213 Nerwy autonomiczne klatki piersiowej
214 Unerwienie drzewa tchawiczo-oskrzelowego: schemat
Serce • Tablice 215–233
215 Serce in situ
216 Serce: widok od przodu
217 Serce: radiogramy oraz angiogramy TK; osłuchiwanie serca
218 Serce: podstawa i powierzchnia przeponowa
219 Osierdzie
220 Przekroje śródpiersia
221 Klatka piersiowa: przekrój czołowy przez serce i aortę wstępującą
222 Tętnice wieńcowe i żyły serca
223 Tętnice wieńcowe: badania obrazowe
224 Prawy przedsionek i prawa komora
225 Lewy przedsionek i lewa komora
226 Zastawki i szkielet serca
227 Zastawki i szkielet serca (cd.)
228 Przedsionki, komory oraz przegroda międzykomorowa
229 Układ bodźcoprzewodzący serca
230 Unerwienie serca
231 Unerwienie serca: schemat
232 Unerwienie naczyń krwionośnych: schemat
233 Krążenie płodowe oraz po urodzeniu
Śródpiersie • Tablice 234–243
234 Śródpiersie: widok od boku od strony prawej
235 Śródpiersie: widok od boku od strony lewej
236 Przełyk in situ
237 Budowa przełyku oraz jego zwężenia
238 Błona mięśniowa przełyku
239 Połączenie przełyku i żołądka
240 Tętnice przełyku
241 Żyły przełyku
242 Naczynia i węzły chłonne przełyku
243 Nerwy przełyku
Anatomia radiologiczna • Tablica 244
244 Klatka piersiowa: przekroje poprzeczne (TK)
Przekroje anatomiczne • Tablice 245–248
245 Klatka piersiowa na poziomie kręgu T3: przekrój poprzeczny
246 Klatka piersiowa na poziomie krążka międzykręgowego T3/T4:
przekrój poprzeczny
247 Klatka piersiowa na poziomie krążka międzykręgowego T4/T5:
przekrój poprzeczny
248 Klatka piersiowa na poziomie kręgu T7: przekrój poprzecznyStruktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabele 4.1–4.2
Tabele mięśni • Tabele 4.3–4.4
ROZDZIAŁ 5 JAMA BRZUSZNA • Tablice 249–332
Anatomia powierzchniowa • Tablica 249
249 Anatomia powierzchowna brzucha
Ściany brzucha • Tablice 250–269
250 Szkielet kostny brzucha
251 Okolice i płaszczyzny brzucha
252 Przednia ściana brzucha: warstwa powierzchowna
253 Przednia ściana brzucha: warstwa pośrednia
254 Przednia ściana brzucha: warstwa głęboka
255 Pochewka mięśnia prostego brzucha: przekrój poprzeczny
256 Przednia ściana brzucha: powierzchnia wewnętrzna
257 Ściany boczne i ściana tylna brzucha
258 Tętnice przedniej ściany tułowia
259 Żyły przedniej ściany tułowia
260 Nerwy przedniej ściany tułowia
261 Unerwienie ścian tułowia
262 Okolica pachwinowa: budowa warstwowa
263 Kanał pachwinowy oraz powrózek nasienny
264 Pochewka naczyń udowych i kanał pachwinowy
265 Tylna ściana brzucha: powierzchnia wewnętrzna
266 Tętnice tylnej ściany brzucha
267 Żyły tylnej ściany brzucha
268 Naczynia i węzły chłonne tylnej ściany brzucha
269 Nerwy tylnej ściany brzucha
Jama brzuszna • Tablice 270–275
270 Sieć większa i narządy jamy brzusznej
271 Krezki jelita cienkiego i grubego
272 Krezki jelita cienkiego i grubego (cd.)
273 Torba sieciowa: żołądek odsunięty ku górze
274 Torba sieciowa: przekrój poprzeczny
275 Przebieg otrzewnej na tylnej ścianie jamy brzusznej
Przewód pokarmowy (cewa pokarmowa) • Tablice 276–283
276 Żołądek in situ
277 Błona śluzowa i mięśniowa żołądka
278 Dwunastnica in situ
279 Błona śluzowa i mięśniowa jelita cienkiego
280 Okolica krętniczo-okrężnicza281 Okolica krętniczo-okrężnicza (cd.)
282 Wyrostek robaczkowy
283 Błona śluzowa i mięśniowa jelita grubego
Przewód pokarmowy (gruczoły) • Tablice 284–289
284 Powierzchnie wątroby i jej położenie
285 Wątroba in situ: naczynia krwionośne i drogi żółciowe
286 Budowa wewnętrzna wątroby: schemat
287 Pęcherzyk żółciowy, zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe
i przewód trzustkowy
288 Trzustka in situ
289 Śledziona
Unaczynienie narządów jamy brzusznej • Tablice 290–299
290 Tętnice żołądka, wątroby i śledziony
291 Tętnice wątroby, trzustki, dwunastnicy i śledziony
292 Arteriografia pnia trzewnego i angiografia TK
293 Tętnice dwunastnicy i głowy trzustki
294 Tętnice jelita cienkiego
295 Tętnice jelita grubego
296 Żyły żołądka, dwunastnicy, trzustki i śledziony
297 Żyły jelita cienkiego
298 Żyły jelita grubego
299 Dopływy żyły wrotnej wątroby: zespolenia wrotno-systemowe
Unerwienie • Tablice 300–310
300 Nerwy i zwoje autonomiczne jamy brzusznej
301 Unerwienie autonomiczne żołądka i dwunastnicy
302 Unerwienie autonomiczne żołądka i dwunastnicy (cd.)
303 Unerwienie autonomiczne żołądka i dwunastnicy: schemat
304 Unerwienie autonomiczne jelita cienkiego
305 Unerwienie autonomiczne jelita grubego
306 Unerwienie autonomiczne jelita cienkiego i grubego: schemat
307 Drogi odruchów układu autonomicznego: schemat
308 Śródścienne sploty autonomiczne jelita
309 Unerwienie autonomiczne wątroby i dróg żółciowych: schemat
310 Unerwienie autonomiczne trzustki: schemat
Nerki i nadnercza • Tablice 311–324
311 Nerki in situ: widok od przodu
312 Nerki in situ: widok od tyłu
313 Tętnica i żyła nerkowa in situ
314 Makroskopowa budowa nerki
315 Wewnątrznerkowe gałęzie tętnicy nerkowej i segmenty tętnicze
nerki
316 Moczowody
317 Tętnice moczowodów i pęcherza moczowego318 Osłonki nerek
319 Naczynia i węzły chłonne nerek i pęcherza moczowego
320 Unerwienie autonomiczne nerek, moczowodów i pęcherza
moczowego
321 Unerwienie autonomiczne nerek i górnej części moczowodów:
schemat
322 Unerwienie autonomiczne nadnerczy: schemat
323 Tętnice i żyły nadnerczowe in situ
324 Ściany i narządy jamy brzusznej: przekrój w płaszczyźnie zbliżonej
do strzałkowej
Układ chłonny • Tablica 325
325 Układ chłonny jamy brzusznej i miednicy: schemat
Anatomia radiologiczna • Tablice 326–327
326 Przekroje poprzeczne jamy brzusznej w obrazowaniu TK
327 Przekroje poprzeczne jamy brzusznej w obrazowaniu TK (cd.)
Przekroje anatomiczne • Tablice 328–332
328 Przekrój poziomy jamy brzusznej na poziomie kręgu T10
329 Przekrój poziomy jamy brzusznej na poziomie górnego brzegu
kręgu T12
330 Przekrój poziomy jamy brzusznej na poziomie krążka
międzykręgowego T12/L1
331 Przekrój poziomy jamy brzusznej na poziomie krążka
międzykręgowego L1/L2
332 Przekrój poziomy jamy brzusznej na poziomie krążka
międzykręgowego L3/L4
Struktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabele 5.1–5.2
Tabela mięśni • Tabela 5.3
ROZDZIAŁ 6 MIEDNICA I KROCZE • Tablice 333–401
Anatomia powierzchniowa • Tablica 333
333 Miednica i krocze
Kości i więzadła • Tablice 334–338
334 Szkielet kostny miednicy
335 RTG miednicy męskiej i żeńskiej
336 Różnice płciowe w miednicy: wymiary
337 Kości i więzadła miednicy
338 Kości i więzadła miednicy (cd.)Dno miednicy i jej zawartość • Tablice 339–349
339 Przepona miednicy u kobiety
340 Przepona miednicy u kobiety (cd.)
341 Przepona miednicy u kobiety (cd.)
342 Przepona miednicy u mężczyzny
343 Przepona miednicy u mężczyzny (cd.)
344 Narządy miednicy u kobiety
345 Narządy miednicy i krocze u kobiety
346 Narządy miednicy u kobiety
347 Powięź wewnątrzmiedniczna i przestrzenie potencjalne miednicy
348 Narządy miednicy u mężczyzny
349 Narządy miednicy i otrzewna u mężczyzny
Pęcherz moczowy • Tablice 350–352
350 Pęcherz moczowy: ułożenie i podtrzymywanie
351 Zwieracze
352 Pęcherz moczowy – męski i żeński
Macica, pochwa i struktury je podtrzymujące • Tablice 353–357
353 Macica, pochwa i struktury je podtrzymujące
354 Macica: aparat więzadłowo-powięziowy
355 Macica i przydatki
356 Stosunki anatomiczne w miednicy żeńskiej
357 Więzadła miednicy
Krocze i narządy płciowe zewnętrzne: kobieta • Tablice 358–361
358 Krocze żeńskie i narządy płciowe zewnętrzne (srom)
359 Krocze żeńskie (warstwa powierzchowna)
360 Krocze żeńskie i przestrzeń głęboka krocza u kobiety
361 Przestrzenie krocza żeńskiego
Krocze i narządy płciowe zewnętrzne: mężczyzna • Tablice 362–369
362 Krocze męskie i narządy płciowe zewnętrzne męskie (warstwa
powierzchowna)
363 Krocze męskie i narządy płciowe zewnętrzne męskie (warstwa
głęboka)
364 Prącie
365 Przestrzenie krocza u mężczyzny
366 Gruczoł krokowy i pęcherzyki nasienne
367 Cewka moczowa
368 Zstępowanie jądra
369 Moszna i jej zawartość
Homologiczne struktury narządów płciowych • Tablice 370–371
370 Homologiczne struktury narządów płciowych zewnętrznych
371 Homologiczne struktury narządów płciowych wewnętrznychJądro, najądrze i nasieniowód • Tablica 372
372 Jądro, najądrze i nasieniowód
Odbytnica • Tablice 373–378
373 Odbytnica in situ: mężczyzna i kobieta
374 Doły kulszowo-odbytowe
375 Odbytnica i kanał odbytowy
376 Mięśnie odbytnicy i kanału odbytowego
377 Mięsień zwieracz zewnętrzny odbytu: widok od strony krocza
378 Rzeczywiste i potencjalne przestrzenie krocza i miednicy
Anatomia radiologiczna • Tablica 379
379 Przekroje strzałkowe miednicy: sekwencje MR T2-zależne
Unaczynienie • Tablice 380–390
380 Tętnice odbytnicy i kanału odbytowego u mężczyzny: widok od tyłu
381 Żyły odbytnicy i kanału odbytowego u kobiety: widok od przodu
382 Tętnice i żyły narządów miednicy u kobiety: widok od przodu
383 Tętnice i żyły jądra: widok od przodu
384 Tętnice miednicy u kobiety
385 Tętnice i żyły miednicy u mężczyzny
386 Tętnice i żyły krocza oraz macicy
387 Tętnice i żyły krocza u mężczyzny
388 Naczynia chłonne i węzły chłonne miednicy oraz narządów
płciowych żeńskich
389 Naczynia chłonne i węzły chłonne krocza żeńskiego
390 Naczynia chłonne i węzły chłonne miednicy oraz narządów
płciowych męskich
Unerwienie • Tablice 391–399
391 Nerwy narządów płciowych zewnętrznych u mężczyzny
392 Nerwy narządów miednicy u mężczyzny
393 Nerwy krocza u mężczyzny
394 Nerwy narządów miednicy u kobiety
395 Nerwy krocza oraz żeńskie zewnętrzne narządy płciowe
396 Szlaki nerwowe porodu
397 Unerwienie narządów płciowych żeńskich: schemat
398 Unerwienie narządów płciowych męskich: schemat
399 Unerwienie pęcherza moczowego i dystalnego odcinka
moczowodu: schemat
Przekroje anatomiczne • Tablice 400–401
400 Miednica męska: połączenie pęcherza i gruczołu krokowego
401 Miednica żeńska: okolica pęcherza i cewki moczowejStruktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabele 6.1–6.2
Tabele mięśni • Tabele 6.3–6.4
ROZDZIAŁ 7 KOŃCZYNA GÓRNA • Tablice 402–470
Anatomia powierzchniowa • Tablica 402
402 Kończyna górna
Skóra i tkanka podskórna • Tablice 403–407
403 Unerwienie kończyny górnej – dermatomy
404 Unerwienie kończyny górnej – gałęzie skórne
405 Nerwy skórne i żyły powierzchowne okolicy barkowej i ramienia
406 Nerwy skórne i żyły powierzchowne przedramienia
407 Naczynia i węzły chłonne kończyny górnej
Obręcz kończyny górnej i jama pachowa • Tablice 408–420
408 Obojczyk i staw mostkowo-obojczykowy
409 Kość ramienna i łopatka: widok od przodu
410 Kość ramienna i łopatka: widok od tyłu
411 Okolica barkowa: projekcja przednio-tylna
412 Okolica barkowa: staw ramienny
413 Mięśnie obręczy kończyny górnej
414 Jama pachowa: ściana tylna i pęczek tylny splotu ramiennego
415 Mięśnie mankietu rotatorów
416 Powięzie piersiowa, obojczykowo-piersiowa i pachowa
417 Mięśnie obręczy kończyny górnej
418 Tętnica pachowa i pierścień tętnicy okołołopatkowy
419 Jama pachowa: widok od przodu
420 Splot ramienny: schemat
Ramię • Tablice 421–425
421 Mięśnie ramienia: grupa przednia
422 Mięśnie ramienia: grupa tylna
423 Tętnica ramienna in situ
424 Tętnice ramienia i części bliższej przedramienia
425 Ramię: przekroje poprzeczne
Okolica łokciowa i przedramię • Tablice 426–441
426 Staw łokciowy: kości
427 Staw łokciowy: radiogramy
428 Staw łokciowy: więzadła
429 Kości przedramienia
430 Mięśnie przedramienia: mięśnie obracające przedramię
431 Mięśnie przedramienia: mięśnie prostowniki nadgarstka i palców432 Mięśnie przedramienia: mięśnie zginacze nadgarstka
433 Mięśnie przedramienia: mięśnie zginacze palców
434 Mięśnie przedramienia (warstwa powierzchowna): grupa tylna
435 Mięśnie przedramienia (warstwa głęboka): grupa tylna
436 Mięśnie przedramienia (warstwa powierzchowna): grupa przednia
437 Mięśnie przedramienia (warstwa pośrednia): grupa przednia
438 Mięśnie przedramienia (warstwa głęboka): grupa przednia
439 Przyczepy mięśni przedramienia: widok od przodu
440 Przyczepy mięśni przedramienia: widok od tyłu
441 Przedramię: przekroje poprzeczne
Nadgarstek i ręka • Tablice 442–461
442 Nadgarstek: kości
443 Nadgarstek: ruchy
444 Nadgarstek: więzadła
445 Nadgarstek: więzadła (cd.)
446 Nadgarstek i ręka: kości
447 Nadgarstek i ręka: radiogramy
448 Więzadła śródręczno-paliczkowe i międzypaliczkowe
449 Nadgarstek i ręka: warstwa powierzchowna dłoni
450 Nadgarstek i ręka: warstwa głęboka dłoni
451 Mięśnie glistowate oraz kaletki, przestrzenie i pochewki: schemat
452 Nadgarstek: ścięgna mięśni zginaczy, tętnice i nerwy
453 Kaletki, przedziały i pochewki ręki
454 Palce: układ ścięgien mięśni zginaczy i prostowników
455 Mięśnie krótkie ręki
456 Tętnice i nerwy ręki: widok od strony dłoniowej
457 Nadgarstek i ręka: warstwa powierzchowna (widok od strony
promieniowej)
458 Nadgarstek i ręka: warstwa powierzchowna (widok od strony
grzbietowej)
459 Nadgarstek i ręka: warstwa głęboka (widok od strony grzbietowej)
460 Nadgarstek: ścięgna mięśni prostowników
461 Palce
Naczynia i nerwy • Tablice 462–469
462 Unerwienie czuciowe skóry nadgarstka i ręki
463 Tętnice i nerwy kończyny górnej: widok od przodu
464 Nerwy kończyny górnej
465 Nerw mięśniowo-skórny: widok od przodu
466 Nerw pośrodkowy
467 Nerw łokciowy
468 Nerw promieniowy na ramieniu oraz nerwy zaopatrujące mięśnie
obręczy kończyny górnej: widok od tyłu
469 Nerw promieniowy na przedramieniu
Anatomia radiologiczna • Tablica 470
470 Obrazowanie MR i TK okolicy naramiennejStruktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabele 7.1–7.2
Tabele mięśni • Tabele 7.3–7.7
ROZDZIAŁ 8 KOŃCZYNA DOLNA • Tablice 471–535
Anatomia powierzchniowa • Tablica 471
471 Kończyna dolna
Skóra i tkanka podskórna • Tablice 472–475
472 Unerwienie kończyny dolnej – dermatomy
473 Nerwy skórne i żyły powierzchowne kończyny dolnej: widok od
przodu
474 Nerwy skórne i żyły powierzchowne kończyny dolnej: widok od tyłu
475 Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej
Staw biodrowy i udo • Tablice 476–496
476 Kość miedniczna
477 Staw biodrowy
478 Staw biodrowy: projekcja przednio-tylna (AP)
479 Kość udowa
480 Przyczepy mięśni obręczy miednicznej i uda: widok od przodu
481 Przyczepy mięśni obręczy miednicznej i uda: widok od tyłu
482 Mięśnie uda: grupa przednia
483 Mięśnie uda: grupa przednia (cd.)
484 Mięśnie obręczy miednicznej i uda: widok od boku
485 Mięśnie obręczy miednicznej i uda: widok od tyłu
486 Mięśnie lędźwiowe i mięsień biodrowy
487 Splot lędźwiowo-krzyżowy i guziczny
488 Splot lędźwiowy
489 Splot krzyżowy i guziczny
490 Tętnice i nerwy uda: widok od przodu
491 Tętnice i nerwy uda: widok od przodu (cd.)
492 Tętnice i nerwy uda: widok od tyłu
493 Nerwy okolicy obręczy miednicznej
494 Kaletki biodra
495 Unaczynienie tętnicze głowy i szyjki kości udowej
496 Udo: przekroje poprzeczne
Staw kolanowy • Tablice 497–503
497 Staw kolanowy: widok od przyśrodka i od boku
498 Staw kolanowy: widok od przodu
499 Staw kolanowy: budowa wewnętrzna
500 Staw kolanowy: więzadła krzyżowe i poboczne
501 Staw kolanowy: projekcja AP i widok od tyłu502 Staw kolanowy: widok od tyłu oraz przekrój strzałkowy
503 Tętnice kończyny dolnej: schemat
Podudzie • Tablice 504–514
504 Kość piszczelowa i strzałka
505 Kość piszczelowa i strzałka (cd.)
506 Przyczepy mięśni podudzia
507 Mięśnie podudzia (warstwa powierzchowna): grupa tylna
508 Mięśnie podudzia (warstwa pośrednia): grupa tylna
509 Mięśnie podudzia (warstwa głęboka): grupa tylna
510 Mięśnie podudzia: widok z boku
511 Mięśnie podudzia (warstwa powierzchowna): grupa przednia
512 Mięśnie podudzia (warstwa głęboka): grupa przednia
513 Drenaż żylny goleni
514 Podudzie: przekroje poprzeczne i przedziały powięziowe
Staw skokowo-goleniowy i stopa • Tablice 515–528
515 Kości stopy
516 Kości stopy (cd.)
517 Kość piętowa
518 Więzadła i ścięgna stopy
519 Więzadła i ścięgna stopy: widok od strony podeszwowej
520 Pochewki maziowe ścięgien w okolicy stępu
521 Grzbiet stopy: warstwa powierzchowna
522 Grzbiet stopy: warstwa głęboka
523 Podeszwa: warstwa powierzchowna
524 Mięśnie podeszwy: warstwa pierwsza
525 Mięśnie podeszwy: warstwa druga
526 Mięśnie podeszwy: warstwa trzecia
527 Mięśnie międzykostne i tętnice głębokie stopy
528 Mięśnie międzykostne stopy
Naczynia i nerwy • Tablice 529–533
529 Nerw udowy i nerw skórny boczny uda
530 Nerw zasłonowy
531 Nerw kulszowy i nerw skórny tylny uda
532 Nerw piszczelowy
533 Nerw strzałkowy wspólny
Anatomia radiologiczna • Tablice 534–535
534 Obrazowanie MR i rekonstrukcja 3D obrazowania TK biodra
535 Obrazowanie RTG stawu skokowego
Struktury o dużym znaczeniu klinicznym • Tabele 8.1–8.2
Tabele mięśni • Tabele 8.3–8.7

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66310-82-7

 • Autor: 

  F.H. Netter

 • Redaktor: 

  J. Moryś

 • Wydanie: 

  7

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  220 x 285

 • Liczba stron: 

  624

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...