Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jakub Ząbek
Waga produktu: 0.300 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Medyk

Warszawa 2013, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 152 str., oprawa miękka
Jednym z trudniejszych zagadnień medycyny jest prawidłowa interpretacja reakcji immunologicznych ustroju. Autoimmunizację możemy zdefiniować jako nieprawidłową odpowiedź odpornościową, w przebiegu której komórki immunokompetentne uczulają się przeciw wtasnym tkankom i strukturom organizmu. Kliniczne zespoły chorób z autoimmunizacją wymagają specyficznych testów potwierdzających odchylenia w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, jak np. wykrywanie autoprzeciwciał przeciw natywnemu DNA, przeciwciał przeciwjądrowych czy też cytotoksycznych limfocytowi, niszczących własne tkanki. Jako wytłumaczenie powstawania i przebiegu tych patologii proponowane są rozmaite hipotezy, których udowodnienie jest niełatwe. O wzbudzenie odczynu autoirnmunizacji podejrzewane są m.in. reakcje aktywacji bakteryjnymi lub wirusowymi antygenami, modyfikacje własnych antygenów zgodności tkankowej HLA, utrata tolerancji immunologicznej i inne.
Ocenia się, że do schorzeń z autoimmunizacją zalicza się ponad 70 różnych zaburzeń immunologicznych, na które cierpi już około 5% populacji krajów Zachodu. Obok wymienianych genetycznych, środowiskowych, a nawet geograficznych czynników ryzyka, na pierwsze miejsce wysuwa się fakt, że typowym pacjentem z odczynem autoimmunizacji jest kobieta. Czynnik płci wydaje się czynnikiem dominującym, np. w toczniu układowym, przy przewadze kobiet 5:1 - 25:1, w odniesieniu do męskich pacjentów z toczniem ŚLE (systemie lupus erythematosus) (Moroni, 2012 Autoimmun. Rev. 11:A386). Nie umiemy dzisiaj wytłumaczyć tak istotnej różnicy w zapadaniu kobiet i mężczyzn na schorzenia z autoimmunizacją. Nowoczesne laboratoria analityczne oferują panele badań umożliwiających wykrywanie chorób oraz ocenę funkcjonowania narządów. Liczba testów laboratoryjnych wciąż rośnie, a posługiwanie się tym obszernym instrumentarium może sprawiać spore trudności. Pomocne są przewodniki po badaniach laboratoryjnych, których zakres obejmuje badania biochemiczne, serologiczne, mikrobiologiczne (R. Caquet „250 badań laboratoryjnych",
PZWL 2007}. Wydane zostaty dwutomowe „Wykłady monograficzne z diagnostyki klinicznej" (K. Sztefko, Wyd. Uniw. Jagielloński 2007). Pomocą służą przewodniki monograficzne, w których omawiane są wybrane zespoty kliniczne (Red. G. Odrowąż-Sypniewska „Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób reumatycznych", MedPharm Polska 2011). Ukazują się cenne monografie ostrzegające przed artefaktami i btędami diagnostycznymi (K. Sztefko, „Immunodiagnostics and patient safety", De Grnyter 2011). Dostępne są również liczne kompedia firm farmaceutycznych z opisem metod i podanymi wartościami referencyjnymi dla własnych testów firmowych.
Wspólnym staraniem współautorów oraz Wydawnictwa Medyk oferujemy Państwu monografię obejmującą w kilku pierwszych rozdziałach teoretyczne aspekty autoimmunizacji oraz w dalszej części książki rozwiązania praktyczne, w postaci specyficznych testów przydatnych w diagnozowaniu odczynów autoimmunizacji. Celowo podajemy angielskie odpowiedniki polskich terminów klinicznych i diagnostycznych - jako słowa-klucze, dla ułatwienia wyszukiwania informacji naukowych w internetowych bazach danych. Również w tym celu zamieszczamy na końcu książki wykaz używanych w tekście skrótów wraz z ich pełną nazwą międzynarodową, które mogą posłużyć Czytelnikowi jako baza słów-kluczy. W książce ograniczyliśmy piśmiennictwo do niezbędnego minimum zakładając, że w dobie internetu nie będzie trudne odnalezienie istotnych i aktualnych danych. Staraliśmy się przybliżyć literaturę fachową korzystając z takich czasopism naukowych jak Autoimmunity Reviews, Journal of Autoimmunity, Ciinical Immunology które, specjalizują się w zagadnieniach autoimmunizacji.
Książka nie wyczerpuje wszystkich znanych zagadnień dotyczących schorzeń z autoimmunizacją. Wybraliśmy te zagadnienia, z którymi naszym zdaniem lekarz i diagnosta w codziennej praktyce stykają się najczęściej. Część tematów, jaknp. zagadnienie immunologii niepłodności, uznaliśmy za „rozwojowe", czyli takie, które aktualnie zajmują już sporą część międzynarodowej literatury medyczno-diagnostycznej, z wyraźną tendencją wzrostową.
Autorzy dziękują panu Jerzemu Mahorowskiernu, Synevo Polska, pani Alicji Ślipko, Euroimmun Polska oraz pani Monice Dziachan, Cormay SA, za wsparcie i aktywną pomoc w powstawaniu książki.
Mamy nadzieję - co sugerujemy tytułem - że nasza monografia będzie wsparciem diagnostycznym dla klinicystów i analityków klinicznych w rozpoznawaniu patologii odpowiedzi ustroju, w kierunku autoimmunizacji.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Jakub Ząbek, Karolina Miąskiewicz
Etiopatologia i serodiagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacji

Rozdział II
Jakub Ząbek, Karolina Miąskiewicz
Choroby układowe tkanki łącznej ACTDs (autoimmune connective
tissue diseases)

Rozdział III
Krzysztof L Krzystyniak
Terapeutyczne przeciwciała monoklonalne w terapii schorzeń
z autoimmunizacją

Rozdział IV
Hanna Kalota, Krzysztof L Krzystyniak
Immunologiczne przyczyny niepłodności

Rozdział V
Beata Jakubowska-Solarska
Zespół antyfosfolipidowy APS (antiphospholipid syndrome)

Rozdział VI
Beata Jakubowska-Solarska, Andrzej Marszałek
Toczeń rumieniowaty układowy ŚLE (systemie lupus erythematosus}

Rozdział VI
Andrzej Marszatek, Monika Stawarska, Sylwia Starzyńska,
Beata Jakubowska-Solarska
Diagnostyka schorzeń z autoimmunizacją
Diagnostyka układowych chorób tkanki łącznej
Toczeń - panel diagnostyki tocznia układowego ŚLE
(systemie lupus erythematosus)
Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów R2S
Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego
Diagnostyka zapaleń naczyń
Diagnostyka chorób pęcherzowych skóry
Diagnostyka zapalenia wielomięśniowego
orazskórno-mieśniowego
Diagnostyka miastenii
Diagnostyka chorób nerek oraz pluć
Diagnostyka autoimmunizacyjnych schorzeń wątroby
Diagnostyka choroby trzewnej (Celiakia)
Diagnostyka chorób układu pokarmowego
Diagnostyka zaburzeń endokrynologicznych
Diagnostyka zaburzeń immunohematologicznych
Diagnostyka chorób neurologicznych
Diagnostyka niepłodności

Wykaz użytych skrótów

Książka

  • ISBN: 

    978-83-64045-04-2

  • Redaktor: 

    Jakub Ząbek

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss