Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Mathias Prokop, Michael Galanski,
Waga produktu: 3.600 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawca: Medipage

Warszawa 2007, wydanie 2, format 220 x 286, objętość 1079 str., oprawa twarda

Wprowadzenie obrazowania spiralnego w tomografii komputerowej, a ostatnio technologii wielorzędowej, otworzyło nowe możliwości diagnostyczne. Badania stały się dokładniejsze i rzetelniejsze, ale jednocześnie bardziej złożone i wymagające. Wzrosła liczba zmieniających się parametrów. W przypadku każdego narządu, aby uzyskać optymalne wyniki, należy dokładnie dostosować system badania do pytania klinicznego. Pojawiły się nowe rodzaje artefaktów. Większe zainteresowanie budzi możliwość ekspozycji na promieniowanie, ponieważ nowe techniki dają możliwości zarówno zmniejszenia dawki promieniowania, jak i istotnego zwiększenia ekspozycji. Dokonywanie wyborów właściwych w przypadku danego pacjenta wymaga podstawowej wiedzy na temat powstawania obrazów. Nowy podręcznik tomografii komputerowej ciała ludzkiego ukazuje nowe możliwości, ale stawia także nowe pytania; stanowi odzwierciedlenie obecnego stanu technologii wielorzędowej.
Rozdziały dotyczące narządów zostały podzielone na podjednostki w zależności od patologii. Omówiono w nich wskazania do TK w kontekście innych sposobów obrazowania. Zagadnienia anatomii w TK zredukowano do minimum niezbędnego do właściwej diagnostycznej oceny obrazów. Dużo miejsca poświęcono wyborowi techniki badania, która zależy od narządu i wskazań do badania, interpretacji kryteriów i patologii specyficznej dla danego narządu. Opisano nowe oraz udoskonalone zastosowania TK, takie jak:: wirtualna kolonoskopia, tomografia serca, angiografia-TK.
Ze wstępu autorów książki

W Polsce spiralna tomografia komputerowa jest powszechnie dostępną metodą diagnostyczną. Dotyczy to również zestawów wielorzędowych. W 2005 roku zostały zainstalowane pierwsze aparaty 64-rzędowe, a aparatów 16-rzędowych jest już kilkadziesiąt.

Dotychczas na rynku krajowym nie było dostępnej publikacji omawiającej wszystkie aspekty wykorzystania diagnostycznego tomografii komputerowej. Lukę tę wypełnia polskie tłumaczenie powszechnie znanego i cenionego podręcznika Spiral and multislice computed tomography of the body autorstwa wyśmienitych specjalistów:: Mathiasa Prokopa, Michaela Galanskiego, Aarta van der Molena i Kornelii Schaefer-Prokop. Książka dokładnie i w przejrzysty sposób omawia wszystkie aspekty techniczne, metodyczne i diagnostyczne związane z obrazowaniem struktur i narządów szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej, naczyń, mięśni i szkieletu. Omawianą problematykę autorzy starali się przybliżyć za pomocą licznych ilustracji. Jest to przede wszystkim bardzo bogata dokumentacja zdjęciowa wykonanych badań, wzbogacona różnego rodzaju schematami, tabelami i rycinami.

Jestem przekonany, że ta niezwykle wartościowa pozycja zainteresuje zarówno adeptów radiologii, jak również Koleżanki i Kolegów z dłuższym stażem.

Z przedmowy do polskiego wydania

Spis treści

Podstawy TK, spiralnej TK i wielorzędowej TK
Obróbka obrazu i techniki prezentacji
Przygotowanie pacjenta i podawanie środków cieniujących
Optymalizacja techniki obrazowania
Dawka promieniowania i jakość obrazu
Zabiegi wykonywane pod kontrolą tomografii komputerowej
Analiza obrazu
Szyja
Płuca, tchawica i oskrzela
Śródpiersie, opłucna i klatka piersiowa
Wątroba
Drogi żółciowe
Śledziona
Trzustka
Przewód pokarmowy
Jama otrzewnej i przestrzeń zaotrzewnowa
Nadnercza
Nerki
Pęcherz moczowy
Miednica żeńska
Miednica męska
Układ chłonny
Serce
Układ naczyniowy
Układ mięśniowo-szkieletowy
Piśmiennictwo
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-89769-23-7

  • Autor: 

    Mathias Prokop, Michael Galanski

Inne tytuły z tej serii: