Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Smereczyński
Waga produktu: 0.4 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Medipage

Truizmem byłoby wymieniać zalety ultrasonografii w ocenie zmian rozległego fragmentu ciała ludzkiego, jakim są powłoki brzuszne, w których może kryć się szerokie spektrum patologii, począwszy od zaburzeń rozwojowych, a kończąc na nowotworach pierwotnych i wtórnych. Badanie USG, jako metoda pierwszego kroku diagnostycznego, pozwala na przedstawienie nie tylko dokładnej anatomii powłok brzusznych, ale także na określenie wielu cech wykrytej patologii, a więc jej wielkości (niekiedy objętości), echogeniczności, echostruktury, granic, unaczynienia, dokładnego położenia w odniesieniu do złożonej budowy powłok. Ultrasonografia umożliwia też wstępne rozpoznanie charakteru nieprawidłowości, a w przypadkach wątpliwych, na pobranie pod jej kontrolą materiału cytologicznego lub histologicznego – w zależności od wybranego rodzaju biopsji celowanej. Metoda ta jest od lat wykorzystywana w terapii zmian rozrostowych o takiej lokalizacji. Nie chodzi tu tylko o HIFU (high intensive focused ultrasound), ale też o inne techniki ablacyjne, np.: termoablację, radioterapię, ablację mikrofalami. Umożliwia monitorowanie przeprowadzanych ablacji i ocenę ich skuteczności. Ultrasonografia wykazała dużą przydatność w testach dynamicznych (próbach – kaszlowej, Valsalvy i uciskowej) stosowanych w badaniu przepuklin lub ich repozycji po uwięźnięciu. Stosuje się ją w leczeniu przewlekłych bólów neuralgicznych za pomocą blokady wybranych nerwów oraz w znieczuleniu do niektórych operacji, zwłaszcza okolicy pachwiny. Ultrasonografia powłok brzusznych zaczyna odgrywać coraz większą rolę w medycynie estetycznej.

Spis treści:

Wstęp VII
Krótki rys historyczny dotyczący powłok brzusznych VII
1Zmiany nieprzepuklinowe powłok brzusznych (abdominal wall nonhernial lesions) 1
1.1Metodyka badania ultrasonograficznego powłok brzusznych (sonographic methods of the abdominal wall) 3
1.2Anatomia ultrasonograficzna powłok brzusznych (sonographic abdominal wall anatomy) 4
1.3Prawidłowa struktura powłok i zmiany w jej wyglądzie w przebiegu inwolucji i różnych chorób ogólnych (sonographic normal and abnormal abdominal wall structures) 14
1.4Anomalie rozwojowe powłok brzusznych (abdominal wall anomalies) 21
1.5Zmiany w powłokach związane z uszkodzeniem nerwów ściany jamy brzusznej (neurogenic lesions of abdominal wall) 28
1.6Powłoki pogranicza piersiowo-brzusznego i ich kliniczno-sonograficzne aspekty (clinicosonographic aspects of the thoracoabdominal border line) 34
1.6.1Zmiany w elementach chrzęstno-kostnych dolnej części klatki piersiowej 35
1.6.2Zmiany w tkankach miękkich pogranicza piersiowo-brzusznego (soft tissue reactions of thoracoabdominal border line) 40
1.6.3Ból okolicy pachwiny (groin pain) 42
1.7Ciała obce w powłokach brzusznych (foreign bodies in the abdominal wall) 46
1.8Przetoki zewnętrzne w powłokach brzusznych (external fistulas of the abdominal wall) 51
1.9Zrosty trzewno-otrzewnowe (visceroperitoneal adhesions) 54
1.10Zmiany zapalne powłok brzusznych (inflammatory lesions of the abdominal wall) 59
1.11Zmiany ogniskowe w powłokach brzusznych (focal lesions of the abdominal wall) 62
1.11.1Zmiany nienowotworowe zawierające treść płynną 62
1.11.2Zmiany nienowotworowe lite w powłokach brzusznych (nonneoplastic sold lesions of the abdominal wall) 66
1.11.3Zmiany naczyniowe w powłokach brzusznych (vessel lesions of the abdominal wall) 71
1.11.4Zmiany nowotworowe łagodne w powłokach brzusznych (benign neoplasms of the abdominal wall) 75
1.11.5Zmiany nowotworowe złośliwe w powłokach brzusznych (malignant neoplasms of the abdominal wall) 81
1.12Węzły chłonne pachwinowe (inguinal lymphnodes)89
2Przepukliny powłok brzusznych (abdominal wall hernias) 97
2.1Patogeneza przepuklin powłok brzusznych 99
2.2Ogólny podział przepuklin powłok brzusznych 101
2.3Określenia dotyczące szczególnych rodzajów przepuklin 101
2.4Rodzaje przepuklin pierwotnych (samoistnych) powłok brzusznych 102
2.5Epidemiologia przepuklin brzusznych (epidemiology of abdominal wall hernias) 102
2.6Metodyka badania USG powłok brzusznych ukierunkowana na wykrycie przepuklin (sonographic methods of abdominal wall hernias) 103
2.7Opis przepukliny 111
2.8Anatomia miejsc o zmniejszonej oporności w powłokach brzusznych (weaking anatomic loci in the abdominal wall) 112
2.9Pierwotne przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (primary anterior abdominal wall hernias) 117
2.9.1Przepukliny kresy białej − nadbrzuszne (epigastric hernias) 118
2.9.2Rozstęp mięśni prostych (diastasis, divarication or separation of the rectus abdominis muscles) 120
2.9.3Przepukliny pępkowe i okołopępkowe (umbilical or paraumbilical hernias) 122
2.9.4Przepuklina Spiegla − boczna brzucha (Spigelian hernia) 126
2.10Przepukliny pachwin (groin hernias or inguinal hernias) 129
2.10.1Przepuklina pachwinowa skośna (boczna, pośrednia – indirecte inguinal hernia) 130
2.10.2Przepuklina pachwinowa prosta (przyśrodkowa, bezpośrednia – directe inguinal hernia) 145
2.11Przepuklina udowa (femoral hernia) 150
2.12Przepukliny miednicy (pelvic hernias, pelvic floor hernias) 157
2.12.1Przepuklina zasłonowa (obturator hernia) 158
2.12.2Przepukliny okołoodbytowe, kroczowe (perianal or perineal hernias) 159
2.12.3Przepuklina kulszowa (sciatic hernia) 160
2.13Przepukliny lędźwiowe (lumbar hernias) trójkąta lędźwiowego górnego Grynfeltta i Lesshafta oraz trójkąta lędźwiowego dolnego Petita 162
2.14Przepukliny pooperacyjne (incisional hernias) 164
2.15Przepukliny okołostomijne i postomijne (parstomial and poststomial hernias) 172
2.16Objawy ultrasonograficzne uwięźnięcia lub zadzierzgnięcia przepuklin (sonographic signs of incanceration hernias) 175
2.17Powikłania chirurgicznego leczenia przepuklin powłok brzusznych (complications of abdominal wall hernias surgery) 180
Indeks 189

Parametry

 • Tytuł: 

  Ultrasonografia powłok brzusznych

 • ISBN: 

  9788366632356

 • Autor: 

  Andrzej Smereczyński

 • Rok wydania: 

  2022

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  204

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: