Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Smereczyński
Waga produktu: 0.35 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Medipage

Obecnie ultrasonografia przezbrzuszna cieszy się uznaniem w diagnostyce wielu chorób cewy pokarmowej, np.: appendicitis, diverticulitis, ileus, morbus Leśniowski-Crohn, colitis ulcerosa itd. Do opanowania przez lekarza pozostaje jednak niemała wiedza na temat narządu jakim jest otrzewna z jej duplikacjami i zachyłkami. W piśmiennictwie fachowym jest to mało popularny dział diagnostyki i rzadko podejmowana problematyka na różnego rodzaju szkoleniach dotyczących szeroko pojętej edukacji ultrasonografii. Dlatego celem tej publikacji jest wypełnienie luki w tym zakresie i skłonienie lekarzy wykonujących na co dzień badania USG jamy brzusznej do poszerzenia swej wiedzy.

Spis treści:

Wstęp VII
1Anatomia i metodyka badania ultrasonograficznego otrzewnej
i jej duplikacji 1
1.1Anatomia otrzewnej oraz metodyka badania USG 3
1.2Skrót embriogenezy jamy otrzewnowej 6
1.3Duplikacje otrzewnej formujące więzadła, sieci, krezki i zachyłki 6
1.3.1Sieć mniejsza – SM (omentum minor) 14
1.3.2Sieć większa − SW (omentum majus) 18
1.3.3Więzadło obłe wątroby – WOW (ligamentum teres hepatis) 26
Piśmiennictwo 28
1.3.4Krezka okrężnicy poprzecznej – KOP (mesocolon transversum) 29
1.3.5Krezka jelita cienkiego − KJC (mesenterium) 30
1.3.6Krezka okrężnicy esowatej (mesocolon sigmoideum) 35
1.3.7Rodzaje przestrzeni w jamie otrzewnowej (kinds peritoneal spaces) 36
Piśmiennictwo 39
2Symptomatologia sonograficzna zmian chorobowych
w otrzewnej i jej duplikacjach 41
2.1Wodobrzusze (ascites) 43
2.2Metoda FAST (focused assessment sonography for trauma) 48
Technika badania: pacjent w ułożeniu na plecach 50
2.3Zbiorniki płynu w jamie otrzewnowej (peritoneal fuid collections) 51
Piśmiennictwo 63
2.4Gaz w jamie otrzewnowej (pneumoperitoneum) 65
Piśmiennictwo 68
2.5Zgrubienie otrzewnej (peritoneal thickening) 69
Piśmiennictwo 73
2.6Zmieniona chorobowo sieć większa (greater omentum changes) 73
Piśmiennictwo 77
2.7Zmiany w sieci mniejszej i torbie sieciowej (lesser omentum and omental bursa
changes) 77
Piśmiennictwo 86
2.8Zmiany w krezce jelita cienkiego (mesenteric changes) 88
Piśmiennictwo 105
2.9Zmiany w krezce okrężnicy poprzecznej (transverse mesocolonic lesions) 107
2.10Zmiany w krezce okrężnicy esowatej (sigmoid mesocolonic lesions) 108
Piśmiennictwo 111
2.11Zmiany w więzadle obłym wątroby (hepatic ligament teres lesions) 112
Piśmiennictwo 114
2.12Ogniskowe zmiany w jamie otrzewnowej (focal changes in the peritoneal
cavity) 115
Piśmiennictwo 140
Ciała obce w jamie otrzewnowej (foreign bodies in the peritoneal cavity) 141
Piśmiennictwo 148
3Wybrane zmiany i choroby związane z otrzewną 151
3.1Otłuszczenie trzewne (visceral obesity) 153
3.2Stwardniające zapalenie krezki jelita cienkiego (sclerosing mesenteritis − SM) 160
Piśmiennictwo 164
3.3Zapalenie otrzewnej (peritonitis) 166
3.4Samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej (spontaneous bacterial
peritonitis − SBP) 170
3.5Gruźlicze zapalenie otrzewnej − GZO (peritoneal tuberculosis) 170
3.6Zrakowacenie otrzewnej (peritoneal carcinomatosis, peritonitis
carcinomatosa) 171
3.7Śluzak rzekomy (pseudomyxoma peritonei) 177
3.8Kokon brzuszny (abdominal cocoon) 178
Piśmiennictwo 179
3.8Zawał sieci większej (greater omentum infarction − GOI) 180
Malformacja zwrotu krezki jelita cienkiego (mesentery malrotation) 181
3.9Nerkowy zespół dziadka do orzechów (renal nutcracker syndrome – RNS) 183
3.10Zespół tętnicy krezkowej górnej (superior mesenteric artery
syndrome − SMAS) 186
Piśmiennictwo 187
3.11Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego (median acuate ligament
syndrome – MALS) 188
Piśmiennictwo 192
3.12Nadciśnienie wewnątrzbrzuszne i zespół przedziału brzusznego
(intra-abdominal hypertension and abdominal compartment
syndrome – IAH, ACS) 193
Piśmiennictwo 196

Parametry

 • Tytuł: 

  Otrzewna, jej duplikacje i zachyłki w ultrasonografii przezbrzusznej

 • ISBN: 

  9788366632141

 • Autor: 

  Andrzej Smereczyński

 • Rok wydania: 

  2021

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  216

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: