Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Alexander B. Baxter
Waga produktu: 1.95 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Medipage

Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej najważniejszych urazów i stanów nagłych.

Diagnostyka obrazowa stanów nagłych to kompleksowe wprowadzenie do klinicznej radiologii urazów i stanów nagłych. Książka ułatwia czytelnikowi nabycie umiejętności  interpretacji wyników badań diagnostycznych niezbędnych w opiece nad chorymi w ciężkich i nagłych przypadkach. Układ książki nawiązuje do obszarów anatomicznych ludzkiego ciała. Każdy z ośmiu rozdziałów otwiera analityczne omówienie wybranego obszaru, kolejno omawiane są anatomia, techniki obrazowania i diagnostyka różnicowa.

Największe zalety:

- Ponad 1700 wysokiej jakości zdjęć
-  Zwięzłe prezentacje 232 najważniejszych przypadków stanów nagłych
-  Dogodny układ treści, umożliwiający samodzielne analizowanie konkretnych przypadków, z ilustracjami i objaśnieniami na sąsiadujących stronach

Książka niezbędna w praktyce rezydentów radiologii i medycyny ratunkowej oraz wszystkich klinicystów, którzy opiekują się  pacjentami w stanach nagłych.

Alexander Baxter, MD, Assistant Professor w New York University School of Medicine, pracował jako radiolog na oddziale urazów i radiologii stanów nagłych w New York University i od roku 2004 w ośrodkach medycznych  Bellvue Hospital.

Spis treści:

Przedmowa XI
Stuart EMervis, MD, FACR
Słowo wstępne XII
1 Wprowadzenie do radiologii interwencyjnej 1
Spostrzeżenia i interpretacja 1
Wynik badania 1
Stopniowanie i mierzenie 2
Przypadkowe znaleziska 2
Nauka radiologii 2
Okno TK, poziom okna 3
Średnie dawki promieniowania stosowane w radiologii interwencyjnej (mSv) 4
Podawanie środka kontrastującego w TK, ryzyko, działania niepożądane 4
2 Mózg 9
Metodologia 9
Obrazowanie i anatomia 11
Objawy kliniczne i diagnostyka różnicowa 11
Wzorce zmian obrzękowych mózgu 17
Warianty anatomiczne i przypadkowe znaleziska 19
Złamania czaszki 21
Krwiak nadtwardówkowy 23
Ostry krwiak podtwardówkowy 25
Podostry i przewlekły krwiak podtwardówkowy 27
Wodniak podtwardówkowy 29
Pourazowe krwawienie podpajeczynówkowe 31
Stłuczenie mózgu 33
Rozlany uraz aksonalny 35
Powietrze w jamie czaszki 37
Obrzęk mózgu 39
Wklinowanie mózgu 41
Pourazowy zanik mózgu i encefalomalacja 43
Krwotok spowodowany nadciśnieniem tętniczym 45
Angiopatia amyloidowa 47
Krwotok podpajęczynówkowy 49
Malformacje tętniczo-żylne 51
Malformacja jamista 53
Uszkodzenia wskutek niedotlenienia 55
Udar mózgu w wyniku zamknięcia naczynia tętniczego 57
Udar niedokrwienny mózgu: Obszary unaczynienia tętniczego 59
VI Diagnostyka obrazowa stanów nagłych
Zakrzepica zatok żylnych i udar żylny 61
Choroby istoty białej 63
Zapalenie mózgu oraz ropień mózgu 65
Opryszczkowe zapalenie mózgu 67
Neurocysticerkoza 69
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 71
Glejak niskiego i pośredniego stopnia złośliwości 73
Glejak wielopostaciowy 75
Pierwotny chłoniak OUN 77
Przerzuty do mózgu 79
Wodogłowie 81
3 Głowa i szyja 83
Wprowadzenie 83
Anatomia i obrazowanie 85
Objawy kliniczne i diagnostyka różnicowa 88
Złamanie nosa oraz kompleksu nosowo-oczodołowo-sitowego 93
Złamanie kompleksu jarzmowo-szczękowego 95
Złamania typu Le Fort 97
Urazy zgnieceniowe środkowego piętra twarzoczaszki 99
Złamania ścian oczodołów 101
Urazy gałki ocznej oraz tkanek miękkich oczodołu 103
Złamanie kości skroniowej 105
Złamania żuchwy 107
Złamania krtani 109
Uszkodzenia naczyń szyjnych 111
Niedrożność i zapalenie zatok obocznych nosa 113
Guzy nosowej części gardła 115
Zapalenie nagłośni oraz zespół krupu 117
Zapalenie migdałków i mononukleoza 119
Ropień okołomigdałkowy oraz zagardłowy 121
Ropień przedkręgowy 123
Zakrzepica żyły szyjnej i septyczne zakrzepowe zapalenie żyły szyjnej 125
Zapalenie węzłów chłonnych szyi 127
Chłoniak głowy i szyi 129
Przerzuty raka w rejonie głowy i szyi 131
Torbiele rozwojowe i guzy szyi 133
Choroby zębów oraz ropień zębopochodny 135
Kamica ślinianek, zapalenie przewodów ślinowych oraz zapalenie ślinianek 137
Zapalenie tkanki łącznej oczodołu oraz ropień oczodołu 139
Choroby zapalne oczodołów 141
Zapalenie gruczołu łzowego oraz woreczka łzowego 143
Martwicze zapalenie ucha zewnętrznego 145
Zapalenie ucha środkowego oraz wyrostka sutkowatego 147
Zapalenie szczytu piramidy kości skroniowej 149
4 Kręgosłup 151
Wprowadzenie 151
Obrazowanie 152
Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 153
Uszkodzenia połączenia czaszkowo-szyjnego 157
Rotacyjne podwichnięcie szczytowo-potyliczne 159
Złamanie wybuchowe C1 (Jeffersona) 161
Złamanie zęba obrotnika 163
Pourazowy kręgozmyk C2 165
Klasyfikacja Effendi/Levine i Edwardsa 165
Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w mechanizmie zgięciowym – część 1 167
Urazy kręgosłupa szyjnego w mechanizmie zgięciowym – część 2 169
Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego w mechanizmie odgięciowym 171
Przednie złamania kompresyjne oraz złamania wybuchowe 173
Uszkodzenia zgięciowo-dystrakcyjne 175
Złamania z przemieszczeniem 177
Złamania w kręgosłupie usztywnionym 179
Krwiak nadtwardówkowy w kanale kręgowym 181
Zapalenie krążka międzykręgowego oraz kości i szpiku trzonu kręgu 183
Ropień nadtwardówkowy 185
Zapalenie rdzenia kręgowego i korzeni nerwów rdzeniowych 187
Wypukliny krążków międzykręgowych 189
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 191
Kręgoszczelina i kręgozmyk 193
Udar rdzenia kręgowego 195
Przetoka oponowa tętniczo-żylna rdzenia 197
Przerzuty do kręgosłupa 199
Nerwiak osłonkowy i oponiak 201
Wyściółczak 203
5 Klatka piersiowa 205
Podejście i analiza 205
Anatomia i obrazowanie 205
Objawy kliniczne i diagnostyka różnicowa 206
Uszkodzenia ściany klatki piersiowej 213
Odma opłucnowa 215
Krwiak opłucnej 217
Stłuczenie i rozerwanie płuca 219
Rozerwanie drzewa tchawiczo-oskrzelowego 221
Urazowe uszkodzenie aorty 223
Achalazja 225
Zespół Boerhaavego i zapalenie śródpiersia 227
Rozwarstwienie aorty i nieurazowe pęknięcie aorty 229
Zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich 231
Zapalenie płuc 233
Śródmiąższowe zapalenie płuc 235
Gruźlica 237
Rozstrzenie oskrzeli oraz mukowiscydoza 239
Septyczna zatorowość płucna i ropień płuc 241
Ropniak opłucnej 243
Płucne malformacje tętniczo-żylne 245
Płyn w worku osierdziowym 247
Obrzęk płuc 249
Rozedma 251
Odma śródpiersiowa 253
Chłoniak 255
Grasiczak 257
Sarkoidoza 259
VIII Diagnostyka obrazowa stanów nagłych
Rak oskrzela 261
Guz Pancoasta 263
Przerzuty do płuc 265
6 Jama brzuszna i tętnica 267
Podejście 267
Obrazowanie i anatomia 268
Objawy kliniczne i diagnostyka różnicowa 271
Rozerwanie przepony 279
Uszkodzenie śledziony 281
Uszkodzenia wątroby 283
Uszkodzenie nerek 285
Urazy trzustki 287
Jelito wstrząsowe i uszkodzenie jelita cienkiego 289
Uszkodzenia pęcherza moczowego i cewki moczowej 291
Wrzód żołądka / zwężenie ujścia żołądka 293
Perforacja dwunastnicy 295
Ostre zapalenie trzustki 297
Martwica trzustki i przewlekłe zapalenie trzustki 299
Guzy trzustki i gruczolakorak trzustki 301
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego 303
Zapalenie wątroby 305
Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne 307
Zazatokowe nadciśnienie wrotne 309
Przypadkowo wykryta zmiana ogniskowa w wątrobie 311
Rak wątrobowokomórkowy 313
Rak dróg żółciowych 315
Przerzuty do wątroby 317
Ropień wątroby 319
Kamica nerkowa 321
Odmiedniczkowe zapalenie nerek i ropień nerki 323
Zawał nerki 325
Guzy nerki i rak nerkowokomórkowy 327
Guzki i guzy nadnerczy 329
Krwawienie do nadnerczy 331
Wgłobienie 333
Ciała obce w jamie brzusznej oraz „body packing” 335
Niedrożność jelita cienkiego I 337
Niedrożność jelita cienkiego II 339
Skręt kątnicy 341
Skręt esicy 343
Ostre niedokrwienie i martwica jelit 345
Niedokrwienie okrężnicy 347
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie wyrostka z perforacją 349
Zapalenie przyczepków sieciowych i zawał sieci 351
Zapalenie węzłów chłonnych krezki 353
Rzekomobłoniaste i neutropeniczne zapalenie jelita grubego 355
Choroba Leśniowskiego–Crohna 357
Wrzodzejące zapalenie jelita grubego 359
Zapalenie uchyłków 361
Łagodna pneumatyzacja okrężnicy 363
Ropień brzuszny 365
Chłoniak w jamie brzusznej 367
Nowotworowy rozsiew do otrzewnej 369
Stwardniające zapalenie krezki 371
Tętniak aorty brzusznej 373
Krwiak przestrzeni zaotrzewnowej 375
Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej 377
Łagodne i nieokreślone torbiele jajników 379
Torbielowate nowotwory jajników i rak jajnika 381
Potworniak jajnika 383
Pęknięta torbiel jajnika 385
Skręt jajnika 387
Ropień jajowodowo-jajnikowy 389
Pęknięta ciąża pozamaciczna 391
Skręt jądra i przyczepków jądra 393
Zapalenie najądrza i zapalenie najądrza i jądra 395
Rak jądra 397
7 Układ mięśniowo-szkieletowy 299
Podejście 399
Obrazowanie 400
Zaopatrzenie ortopedyczne 402
Objawy kliniczne i diagnostyka różnicowa 408
Złamanie łopatki 411
Rozejście w stawie barkowo-obojczykowym 413
Zwichnięcie przednie stawu ramiennego i zwichnięcie z uniesieniem ramienia (luxatio erecta) 415
Zwichnięcie tylne stawu ramiennego 417
Złamanie głowy kości ramiennej 419
Zwichnięcie stawu łokciowego 421
Złamanie głowy kości promieniowej i złamania ze zwichnięciem Essexa–Loprestiego 423
Złamanie wyrostka łokciowego kości łokciowej 425
Złamania przedramienia 427
Złamania dalszej części kości promieniowej 429
Złamanie kości łódeczkowatej i dysocjacja łódeczkowato-księżycowata 431
Zwichnięcie okołoksiężycowate i kości księżycowatej 433
Złamania kości nadgarstka z wyłączeniem kości łódeczkowatej 435
Złamania szyjek kości śródręcza 437
Złamania podstawy kciuka 439
Kciuk gajowego 441
Zniekształcenia palców 443
Złamania awulsyjne płytki dłoniowej i grzbietowej 445
Złamania miednicy 447
Złamania panewki stawu biodrowego 449
Złamania szyjki kości udowej 451
Uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego 453
Złamania rzepki 455
Zerwanie ścięgna mięśnia czworogłowego uda i więzadła rzepki 457
Złamanie bliższej powierzchni stawowej kości piszczelowej 459
Torbiel Bakera 461
Złamania kości piszczelowej i strzałkowej 463
Zerwanie ścięgna Achillesa 465
Złamania kostki 467
Złamania kostno-chrzestne 469
X Diagnostyka obrazowa stanów nagłych
Złamanie kości piętowej 471
Złamanie kości skokowej i zwichnięcie podskokowe 473
Złamanie kości łódkowatej 475
Złamania ze zwichnięciem w stawie Lisfranca 477
Złamania kości śródstopia 479
Zapalenie tkanki podskórnej i martwicze zapalenie powięzi 481
Zapalenie kaletki maziowej 483
Septyczne zapalenie stawów 485
Zapalenie kości i szpiku 487
Zmiany lityczne kości – część I 489
Zmiany lityczne kości – część II 491
Przerzuty do kości 493
Kostniakomięsak i kostniakomięsak przykostny 495
Choroba Pageta kości 497
Szpiczak mnogi, plazmocytoma 499
Jałowa martwica kości 501
Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów 503
Artropatia neuropatyczna i dna moczanowa 505
8 Pediatria 507
Podejście i analiza 507
Obrazowanie i anatomia 507
Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 509
Urazy nieprzypadkowe 513
Choroba płuc wcześniaków 515
Zapalenie oskrzelików i ostre zapalenie płuc w populacji pediatrycznej 517
Zaaspirowane lub połknięte ciało obce 519
Martwicze zapalenie jelit 521
Wrodzona przepuklina przeponowa 523
Proksymalna niedrożność jelit 525
Choroba Hirschsprunga 527
Złamania niecałkowite i złamanie z wklinowaniem u dzieci 529
Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej 531
Złamania awulsyjne nadkłykci kości ramiennej 533
Złuszczenie nasady głowy kości udowej 535
Wysięk w stawie biodrowym 537
Złamania u dzieci zaczynających chodzić 539
Złamanie Tillaux i trójpłaszczyznowe 541
Indeks 543

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64737-98-5

 • Autor: 

  Alexander B. Baxter

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2018

 • Format: 

  210 x 280

 • Liczba stron: 

  564

 • Oprawa: 

  twarda

Inne tytuły z tej serii: