Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Janina Kaptacz
Waga produktu: 0.350 kg
EAN: 9788320038842
Wysyłka od: 9.00 PLN

Warszawa 2008, wydanie 1, Format 145 x 205, objętość 272 str., oprawa miękka

Ponieważ świadczenie opieki paliatywnej chorym u kresu ich życia staje się coraz powszechniejsze, występuje konieczność przygotowania odpowiednio wyszkolonych kadr. Podręcznik ten jest adresowany do słuchaczy studiów licencjackich, specjalizujących się w medycynie paliatywnej  i studentów wydziału pielęgniarstwa kształcących się na poziomie magisterskim. Materiał w nim przedstawiony będzie również  pomocny w podnoszeniu kwalifikacji przez osoby już pracujące w zespołach opieki paliatywnej i hospicjach.

Autorzy przedstawili rolę pielęgniarki na wszystkich płaszczyznach jej działania. Opisano objawy występujące u pacjentów w terminalnym okresie chorób, sposoby postępowania farmaceutycznego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwalczanie bólu), zabiegi pielęgnacyjne, działania mające na celu udzielenie zarówno wsparcia psychoduchowego, jak i  socjalnego. Dużo miejsca poświęcono współpracy z rodziną pielęgnującą chorego i rodziną osieroconą.

Jest to pierwszy podręcznik traktujący całościowo zagadnienie roli i zadań pielęgniarstwa w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. Założenia i podstawy ruchu hospicyjnego
1. Rys historyczny
2. Podstawowe pojęcia
3. Filozofia postępowania w opiece paliatywnej
ROZDZIAŁ II. Organizacja i zarządzanie w opiece paliatywnej
1. Schemat organizacyjny opieki paliatywnej
2. Miejsce opieki paliatywnej w systemie ochrony zdrowia
3. Rola pielęgniarki w komórkach organizacyjnych opieki paliatywnej/hospicyjnej
4. Pielęgniarka liderem zespołu wielodyscyplinarnego
5. Standardy ? wytyczne postępowania w opiece paliatywnej/hospicyjnej
6. Procedury medyczne
7. Monitorowanie pracy pielęgniarskiej
8. Ocena jakości opieki i pracy pielęgniarskiej
9. Dokumentacja medyczna
ROZDZIAŁ III. Okres terminalny w wybranych chorobach układowych
1. Choroba nowotworowa
2. AIDS
3. Choroby układu krążenia
4. Choroby układu oddechowego
5. Choroby układu pokarmowego
? Choroby wątroby
? Przewlekłe zapalenie trzustki
6. Zaburzenia psychiczne
7. Zaburzenia neurologiczne
? Stwardnienie zanikowe boczne
? Guzy mózgu
? Zespół ucisku rdzenia
8. Choroby układu moczowego
ROZDZIAŁ IV. Rola pielęgniarki w łagodzeniu bólu i cierpienia
1. Patomechanizm bólu i istota cierpienia totalnego
2. Zasady leczenia bólu
? Trójstopniowa drabina analgetyczna
? Inwazyjne metody leczenia bólu
? Stosowanie igły Butterfly
? Stosowanie pompy infuzyjnej
ROZDZIAŁ V. Rola pielęgniarki w leczeniu objawowym
1. Zespół jadłowstręt-wyniszczenie
2. Zmęczenie/osłabienie
3. Duszność
4. Kaszel
5. Krwawienia
6. Krwioplucie
7. Nudności i wymioty
8. Czkawka
9. Zaparcia
10. Biegunka
11. Zaczopowanie kałem
12. Zgaga
13. Zespół uciśniętego żołądka
14. Wodobrzusze
15. Niedrożność przewodu pokarmowego
16. Objawy ze strony układu moczowego
17. Pielęgnowanie pacjenta z cewnikiem zewnętrznym i wewnętrznym
18. Pielęgnowanie pacjenta z przetokami
? Tracheotomia
? Przetoki odżywcze: gastrostomia, jejunostomia
? Ileostomia
? Kolostomia
? Nefrotomia
? Cystostomia
? Urostomia
? Ureterokutaneostomia
? Przetoki samoistne
19. Objawy i zespoły zaburzeń psychicznych
? Objawy psychopatologiczne
? Podstawowe zespoły psychopatologiczne
? Prawne aspekty opieki nad osobą z zaburzeniami psychicznymi
20. Stany naglące w opiece paliatywnej
? Ucisk na tchawicę i/lub duże oskrzele
? Zespół żyły głównej górnej
? Szybko narastający płyn w jamie opłucnej
? Szybko narastający płyn w jamie otrzewnej
? Ostre i obfite krwawienia
? Zespół ucisku na rdzeń kręgowy
? Hiperkalcemia
? Napad drgawek
? Ból silny i bardzo silny
21. Problemy skórne
? Świąd
? Skóra sucha
? Skóra wilgotna
? Odleżyny
? Owrzodzenia nowotworowe
? Obrzęk chłonny
22. Pielęgnacja jamy ustnej
? Przykry zapach z ust
? Suchość jamy ustnej
? Ślinotok
? Zapalenie jamy ustnej
? Zaburzenia smaku
? Zaburzenia połykania
? Brak łaknienia
? Grzybica jamy ustnej
23. Pielęgnowanie pacjenta w okresie umierania i agonii
? Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad umierającym
? Wsparcie rodziny chorego umierającego
? Miejsce umierania
24. Radioterapia i chemioterapia w opiece paliatywnej
? Radioterapia
? Chemioterapia
ROZDZIAŁ VI. Rehabilitacja w opiece paliatywnej
ROZDZIAŁ VII. Problemy psychiczne, duchowe i etyczne
1. Potrzeby chorego u kresu życia
2. Reakcje poznawcze na sytuację stanu terminalnego
3. Reakcje emocjonalne na sytuację stanu terminalnego
? Lęk
? Gniew
? Przygnębienie
? Nadzieja
4. Przystosowanie do choroby
5. Problemy rodziny chorego
6. Możliwości pomocy rodzinie
7. Pomoc rodzinie w okresie umierania
8. Problemy osierocenia
9. Podstawowe zasady komunikacji
10. Przekazywanie niepomyślnych wiadomości
11. Problemy etyczne
? Podstawowe pojęcia i zasady etyczne
? Eutanazja
12. Problemy duchowe
ROZDZIAŁ VIII. Problemy społeczno-socjalne
1. Postawy środowiska społecznego wobec chorego w stanie terminalnym
2. Zasady udzielania pomocy socjalnej
3. Pracownik socjalny w zespole interdyscyplinarnym
4. Rola wolontariatu
ROZDZIAŁ IX. Wybrane zagadnienia z opieki paliatywnej nad dziećmi,
ROZDZIAŁ X. Wybrane zagadnienia z opieki paliatywnej nad ludźmi w podeszłym wieku
ROZDZIAŁ XI. Wybrane zagadnienia z tanatologii
ROZDZIAŁ XII. Standardy kształcenia pielęgniarek w opiece paliatywnej
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3884-2

  • Redaktor: 

    Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Janina Kaptacz

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss