Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Ksykiewicz-Dorota Anna
Waga produktu: 0.910 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320045949
Wysyłka od: 11.50 PLN
Książka jest kontynuacją podręcznika „Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej”. Została napisana z myślą o osobach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem pielęgniarstwa. Zagadnienia podzielono na dwie części: wybrane problemy nauki o zarządzaniu oraz ekonomika i finanse w ochronie zdrowia.

Spis treści

Wstęp

Część I. Wybrane problemy nauki o zarządzaniu

Rozdział 1. Podsystem pielęgniarstwa
1.1. System ochrony zdrowia i podsystem pielęgniarstwa
1.2. Oddziaływanie wybranych koncepcji polityki zdrowotnej i zarządzania opieką na zmiany w podsystemie pielęgniarstwa
1.3. Misja, funkcje i cele podsystemu pielęgniarstwa

Rozdział 2. Zarządzanie – nauka i praktyka
2.1. Zarządzanie – zmiany w teorii i praktyce
2.2. Istota współczesnego zarządzania
2.3. Etyka zarządzania

Rozdział 3. Funkcje kierownicze
3.1. Definicja i istota kierowania zespołami pielęgniarskimi
3.2. Planowanie: definicje, istota, zasady, wymiary
3.3. Organizowanie
3.4. Motywowanie
3.5. Kontrolowanie – istota, proces, zadania i rodzaje
3.6. Kierowanie przez delegowanie uprawnień

Rozdział 4. Proces decyzyjny
4.1. Istota podejmowania decyzji, typy decyzji
4.2. Różne modele podejmowania decyzji
4.3. Metoda pozytywnej niepewności w podejmowaniu decyzji w okresie przekształceń systemu opieki zdrowotnej
4.4. Decentralizacja podejmowania decyzji kierowniczych. Delegowanie uprawnień decyzyjnych na pielęgniarskich stanowiskach pracy
4.5. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji

Rozdział 5. Style zarządzania
5.1. Ewolucja stylów zarządzania
5.2. Rodzaje stylów zarządzania
5.3. Uwarunkowania stylów zarządzania
5.4. Styl zarządzania a szczebel w hierarchii organizacyjnej podsystemu pielęgniarstwa
5.5. Znaczenie stylu zarządzania dla funkcjonowania organizacji
5.6. Styl kierowania a istota i cechy przywództwa współczesnego menedżera

Rozdział 6. Zarządzanie strategiczne
6.1. Proces zarządzania strategicznego
6.2. Budowa strategii
6.3. Wybrane metody analizy strategicznej
6.4. Alternatywne strategie dla systemu ochrony zdrowia i podsystemu pielęgniarstwa
6.5. Zarządzanie operacyjne. Wzajemne relacje i różnice między zarządzaniem strategicznym a operacyjnym
6.6. Specyfika zarządzania operacyjnego w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie

Rozdział 7. Marketing usług zdrowotnych
7.1. Istota marketingu świadczeń zdrowotnych
7.2. Analiza i badanie rynku
7.3. Cztery podstawowe etapy w rozwoju zarządzania organizacjami
7.4. Segmentacja rynku usług zdrowotnych
7.5. Marketing-mix dla świadczeń pielęgniarskich

Rozdział 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8.1. Znaczenie zasobów ludzkich w organizacji
8.2. Istota i cechy szczególne zasobów ludzkich w systemach zdrowotnych
8.3. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, zakres i etapy

Rozdział 9. Planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską
9.1. Potrzeby zdrowotne i zapotrzebowanie na opiekę a planowanie obsad pielęgniarskich
9.2. Weryfikacja i dostosowanie metod „Patient Classification System” do warunków organizacyjnych krajowych szpitali
9.3. Metody klasyfikacji pacjentów w planowaniu obsad pielęgniarskich i położniczych na oddziałach o różnym profilu
9.4. Planowanie kadr pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej

Rozdział 10. Nabór i dobór pracowników
10.1. Nabór pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji
10.2. Dobór pracowników. Standardowy proces selekcji
10.3. Dobór kandydatów na pielęgniarskie stanowiska pracy
10.4. Utrzymanie zasobów ludzkich w organizacji

Rozdział 11. Adaptacja społeczno-zawodowa
11.1. Pojęcie adaptacji społecznej i zawodowej
11.2. Czynniki warunkujące adaptację społeczno-zawodową pielęgniarek
11.3. Ramowy program adaptacji społeczno-zawodowej pielęgniarek
11.4. Uwarunkowania kultury organizacji
11.5. Wpływ kultury organizacji na pracę zespołów pielęgniarskich
11.6. Kultura organizacji a kształtowanie wizerunku profesji pielęgniarek i położnych

Rozdział 12. Doskonalenie zawodowe
12.1. Znaczenie doskonalenia zawodowego dla rozwoju organizacji
12.2. System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
12.3. Organizacja doskonalenia zawodowego w zakładzie
12.4. Metody stosowane w zakładowym doskonaleniu zawodowym
12.5. Ocenianie, ewaluacja doskonalenia zawodowego
12.6. Ścieżka kariery zawodowej

Rozdział 13. System ocen pracowniczych
13.1. Elementy systemu oceniania
13.2. Rodzaje ocen
13.3. Sposoby oceniania
13.4. Czynniki zniekształcające wyniki oceny
13.5. Kryteria oceny pracy na pielęgniarskich stanowiskach wykonawczych i kierowniczych

Rozdział 14. Projektowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych
14.1. Podstawowe podejścia koncepcyjne do problematyki stanowisk pracy
14.2. Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień na pielęgniarskich stanowiskach kierowniczych
14.3. Zasady formułowania zadań na stanowiskach pracy
14.4. Proces komunikowania na stanowiskach pracy

Rozdział 15. Zarządzanie jakością
15.1. Jakość – pojęcia podstawowe
15.2. System zapewniania jakości
15.3. Geneza zarządzania jakością
15.4. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
15.5. Współczesne podejście do jakości w ochronie zdrowia i pielęgniarstwie
15.6. Standardy w zarządzaniu opieką pielęgniarską

Rozdział 16. Doskonalenie organizacji, zmiana, konflikt
16.1. Wprowadzenie
16.2. Doskonalenie organizacji
16.3. Zmiana, rodzaje zmian
16.4. Źródła zmian
16.5. Podstawowe zasady przeprowadzania zmian
16.6. Proces zmian
16.7. Strategie wprowadzania zmian
16.8. Rzecznik zmiany
16.9. Kierowanie konfliktem

Rozdział 17. Usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa
17.1. Metodyka postępowania organizatorskiego w rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu pracy
17.2. Badanie metod
17.3. Techniki heurystyczne
17.4. Mierzenie i normowanie pracy
17.5. Wartościowanie pracy

Rozdział 18. Ergonomiczna analiza pracy
18.1. Ergonomia, podstawowe definicje, istota, zakres, podział
18.2. Metody pomiaru stopnia obciążenia pracą fizyczną
18.3. Analiza obciążenia psychicznego na pielęgniarskich stanowiskach
18.4. Obciążenie na pielęgniarskich stanowiskach wynikające z narażenia na czynniki środowiska pracy
18.5. Rytmy biologiczne i ich wpływ na aktywność fizyczną i umysłową
18.6. Zmęczenie, przerwy w pracy na różnych stanowiskach w podsystemie pielęgniarstwa

Część II ekonomika, finanse w ochronie zdrowia

Rozdział 19. Modele finansowania opieki zdrowotnej
19.1. Modele systemów zdrowotnych jako pochodna polityki zdrowotnej danego kraju
19.2. Ewolucja dotychczasowych modeli i zmiana sposobów ich finansowania
19.3. Współpłacenie pacjentów w ochronie zdrowia w krajach zachodnich i państwach Europy centralnej i wschodniej
19.4. Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Rozdział 20. Planowanie, budżetowanie, monitoring usług zdrowotnych
20.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki zdrowia
20.2. Finanse publiczne
20.3. Założenia budżetu publicznego
20.4. Dochody i wydatki budżetowe
20.5. Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
20.6. Opracowanie budżetu dla wybranej jednostki organizacyjnej
20.7. Opracowanie budżetu na opiekę pielęgniarską w wybranej jednostce organizacyjnej 20.8. Nadzór nad realizacją budżetu

Rozdział 21. Wybrane analizy finansowe i ekonomiczne
21.1. Wady i zalety różnych form finansowania opieki zdrowotnej
21.2. Analiza ekonomiczna i analiza finansowa

Piśmiennictwo
Spis rycin
Spis tabel
Indeks

Książka

 • ISBN: 

  978-83-200-4594-9

 • Redaktor: 

  Ksykiewicz-Dorota Anna

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  16.5x23.5cm

 • Liczba stron: 

  576

 • Oprawa: 

  Miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss