Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maria Ciuruś,
Waga produktu: 0.590 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN


Warszawa 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 332 str., oprawa miękka

(...) Rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych książka „ Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia" jest nowoczesnym opracowaniem napisanym przez eksperta posiadającego wieloletnie doświadczenie, który przedstawia jak skomplikowanym i rozległym obszarem jest higiena w placówkach ochrony zdrowia. Książka obejmujące swą treścią zagadnienia dotyczące higieny personelu, pacjenta, narzędzi i sprzętu medycznego, powierzchni, żywienia oraz żywności. Zawarte w niej informacje opracowane zostały w oparciu o aktualną wiedzę, obowiązujące akty prawne i normy PN-EN i co najważniejsze zweryfikowane przez doświadczenie praktyczne. Przejrzysty układ tekstu ułatwi czytelnikowi zapoznanie się z tymi niezwykle istotnymi dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu zagadnieniami. Przedstawione w  pracy wskazówki z pewnością pomogą placówkom nieposiadającym wdrożonych systemów zarządzania jakością w przeprowadzaniu działań z tym związanych.

   Myślę, iż cel założony przez autorkę książki, jakim jest ujednolicenie zasad postępowania oraz stworzenie swoistego przewodnika będącego wiarygodnym źródłem informacji zarówno dla osób nauczających, jak i praktyków w pełni został osiągnięty.

Mirosława Malara Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek  Epidemiologicznych


Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. HIGIENA SKÓRY
1.1. Higiena rąk personelu
1.1.1. Wskazania do mycia i dezynfekcji rąk
1.1.2. Wyposażenie stanowisk do higieny rąk w dozowniki
1.1.3. Wyposażenie stanowisk do higieny rąk w podajniki do ręczników, ręczniki, umywalki i baterie umywalkowe
1.1.4. Higiena szczoteczek do mycia paznokci
1.1.5. Przygotowanie rąk do mycia i dezynfekcji
1.1.6. Socjalne (zwykłe) mycie rąk
1.1.7. Technika mycia i dezynfekcji rąk (wg Ayliffe)
1.1.8. Higieniczne mycie rąk
1.1.9. Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania
1.1.10. Chirurgiczne mycie rąk
1.1.11. Chirurgiczna dezynfekcja rąk metodą wcierania
1.1.12. Pielęgnacja rąk
1.2. Higiena skóry - dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi
1.2.1. Dezynfekcja skóry przed wstrzyknięciami podskórnymi, domięśniowymi, dożylnymi, pobraniem krwi
1.2.2. Higiena miejsca wkłucia
1.2.3. Postępowanie z dozownikiem do kompresów z waty celulozowej
1.2.4. Postępowanie z kompresami z waty celulozowej
1.2.5. Postępowanie z butelkami na środki antyseptyczne
1.2.6. Przygotowanie skóry przed: pobraniem krwi na poziom cukru i podaniem insuliny
1.2.7. Dezynfekcja skóry przed znieczuleniem przewodowym
1.2.8. Dezynfekcja skóry przed wkłuciami do stawów i jam ciała
1.2.9. Dezynfekcja skóry przed wkłuciami do naczyń centralnych
1.2.10. Mycie skóry przed zabiegami operacyjnymi
1.2.11. Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi
1.3. Higiena skóry - higiena ciała pacjenta
1.3.1. Higiena ciała pacjenta
1.3.2. Toaleta u pacjentów chodzących przy przyjęciu do szpitala - w izbie przyjęć
1.3.3. Higiena jamy ustnej u pacjentów przyjmowanych do szpitala, a szczególnie zakwalifikowanych do planowanych operacji
1.3.4. Toaleta u pacjentów chodzących - w oddziale szpitalnym
1.3.5. Toaleta u pacjentów chodzących skolonizowanych MRSA
1.3.6. Toaleta u pacjentów leżących skolonizowanych MRSA - toaleta w łóżku
1.3.7. Pielęgnacja jamy ustnej
1.3.8. Mycie całego ciała
1.3.9. Toaleta u pacjentów leżących - na wózku do mycia
1.3.10. Kąpiel noworodka
1.3.11. Węzły sanitarne - wyposażenie
1.3.12. Szatnie dla pacjentów
1.4. Higiena skóry - higiena ciała i odzieży personelu medycznego
1.4.1. Szatnie dla personelu
1.4.2. Higiena ciała pracowników medycznych
1.4.3. Higiena odzieży pracowników medycznych - postępowanie z odzieżą roboczą
1.4.3.1. Postępowanie z czystą odzieżą roboczą
1.4.3.2. Postępowanie z brudną odzieżą roboczą
1.4.3.3. Postępowanie z obuwiem roboczym
1.4.4. Postępowanie z „odzieżą roboczą" jednorazowego użycia (elementami odzieży roboczej)
1.4.4.1. Postępowanie z nakryciem głowy
1.4.4.2. Postępowanie z maskami chirurgicznymi
1.4.4.3. Postępowanie z maskami z osłoną na oczy
1.4.4.4. Stosowanie fartuchów jednokrotnego użycia
1.4.5. Higiena odzieży pracowników medycznych - postępowanie z odzieżą ochronną
1.4.5.1. Postępowanie z okularami ochronnymi (typu gogle)
1.4.5.2. Postępowanie z maskami ochronnymi
1.4.5.3. Postępowanie fartuchami ochronnymi - barierowymi
1.4.5.4. Postępowanie z fartuchami ochronnymi - ołowiowymi
1.4.5.5. Postępowanie z rękawiczkami medycznymi
1.4.5.6. Postępowanie z rękawiczkami w gabinecie stomatologicznym
Rozdział 2. HIGIENA RAN I BŁON ŚLUZOWYCH
2.1. Dezynfekcja ran
2.2. Dezynfekcja błon śluzowych
Rozdział 3. PREPARATY DEZYNFEKCYJNE. PLANY HIGIENY SZPITALNEJ
3.1. Ogólna wiedza pracowników na temat dezynfekcji
3.2. Definicje środków: antyseptycznego, dezynfekcyjnego i produktu biobójczego
3.3. Wymagania stawiane preparatom dezynfekcyjnym
3.4. Zakup środków dezynfekcyjnych dla placówek medycznych - wymagania ogólne
3.5. Sposób zamawiania preparatów dezynfekcyjny
3.6. Plany higieny
3.7. Przykładowy plan higieny dla pracowników medycznych
3.8. Postępowanie z preparatami dezynfekcyjnymi
3.9. Postępowanie z preparatami dezynfekcyjnymi w rozprysku
Rozdział 4. STERYLIZACJA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
4.1. Postępowanie z wyrobami medycznymi jednorazowego użycia
4.2. Podstawowe pojęcia związane z przygotowaniem wyrobów medycznych wielorazowego użycia
4.3. Przechowywanie wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użycia
4.4. Zasady przechowywania i transportu wyrobów medycznych
Rozdział 5. HIGIENA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO - POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI MEDYCZNYMI WIELOKROTNEGO UŻYCIA)
5.1. Dezynfekcja wstępna narzędzi chirurgicznych w sali operacyjnej
5.2. Zasady przygotowywania roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego o dezynfekcji wstępnej
5.3. Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi w centralnej sterylizatorni
5.4. Postępowanie z narzędziami chirurgicznych i sprzętem medycznym w salach zabiegowych/opatrunkowych
5.5. Postępowanie z endoskopami giętkimi
5.6. Postępowanie z wziernikami ginekologicznymi
5.7. Postępowanie z narzędziami i sprzętem medycznym w gabinecie stomatologicznym
5.8. Postępowanie z kieliszkami do leków
5.9. Postępowanie z wózkami i tacami zabiegowymi
5.10. Postępowanie z kompresami żelowymi „ciepło-zimno"
5.11. Postępowanie ze stazami
5.12. Postępowanie ze sprzętem medycznym, który ma być przekazany do naprawy
Rozdział 6. HIGIENA SPRZĘTU HIGIENICZNEGO
6.1. Postępowanie ze sprzętem higienicznym wielorazowego użycia
6.2. Dezynfekcja sprzętu higienicznego w szpitalu, w którym nie ma urządzeń myjąco-dezynfekujących
6.3. Postępowanie ze sprzętem higienicznym jednorazowego użycia
Rozdział 7. HIGIENA POWIERZCHNI
7.1. Postępowanie z powierzchniami w gabinetach zabiegowych
7.1.1. Meble medyczne
7.1.2. Postępowanie ze stołami operacyjnymi
7.1.3. Postępowanie ze stołami zabiegowymi w szpitalu, w którym nie ma myjni-dezynfektorów
7.1.4. Postępowanie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi
7.1.5. Postępowanie z trudno dostępnymi powierzchniami
7.1.6. Postępowanie z dużymi powierzchniami
7.2. Zasady poprawnego sprzątania
Rozdział 8. HIGIENA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH
8.1. Nałożenie opatrunku/zmiana opatrunku
8.2. Cewnikowanie pęcherza moczowego
8.3. Postępowanie z miejscem wkłucia i kaniulą dożylną (założoną do naczynia obwodowego)
8.4. Przygotowanie skóry przed wkłuciem centralnym (sposób zaopatrzenia miejsca wkłucia)
8.5. Postępowanie z zakażoną kaniulą
8.6. Postępowanie z lekami, płynami infuzyjnymi i sprzętem jednorazowym do terapii dożylnej
8.7. Postępowanie po ekspozycji na materiał biologiczny
8.8. Postępowanie ze sprzętem do tlenoterapii i leczenia preparatami wziewnymi
8.9. Postępowanie z zestawami oddechowymi aparatu do znieczulenia i respiratorów
8.10. Odsysanie układu oddechowego
8.11. Postępowanie ze ssakami elektrycznymi i próżniowymi
8.12. Usuwanie owłosienia ze skóry pola operacyjnego
8.13. Zasady postępowania ze strzygarką chirurgiczną
8.14. Zasady ułożenia pacjenta na stole operacyjnym - przygotowanie do dezynfekcji pola operacyjnego
8.15. Obkładanie pola operacyjnego bielizną operacyjną
8.15.1. Zasady obłożenia pola operacyjnego
8.15.2. Zasady stosowania folii chirurgicznych
8.16. Zasady przygotowania stolików do operacji
8.17. Zasady postępowania ze szwami chirurgicznymi
8.18. Zasady postępowania z materiałem z gazy operacyjnej
8.19. Zasady pomagania pielęgniarce operacyjnej
8.20. Zasady postępowania z miejscem operowanym w czasie trwania operacji i po operacji
8.21. Zasady drenowania miejsca operowanego
8.22. Sposób założenia wysokopróżniowego zestawu do drenowania ran
8.23. Sposób wymiany butelki i drenu od zestawu wysokopróżniowego
8.24. Postępowanie z termometrami
8.25. Postępowanie z mankietami do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
8.26. Postępowanie ze stetoskopem
8.27. Postępowanie z fantomami do nauki resuscytacji
8.28. Postępowanie w czasie badania chorych, zbierania wywiadu, wykonywania niektórych zabiegów
Rozdział 9. ZASADY HIGIENY W CZASIE STOSOWANIA IZOLACJI PACJENTÓW
9.1. Izolacja standardowa
9.2. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą kontaktu bezpośredniego
9.3. Postępowanie z osobami skolonizowanymi lub zakażonymi MRSA
9.4. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą oddechową
9.5. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą krwi
9.6. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą pokarmową
9.7. Izolacja ochronna
9.8. Postępowanie z salą operacyjną w przypadku konieczności wykonania zabiegu operacyjnego u pacjenta skolonizowanego lub zakażonego drobnoustrojami alarmowymi (w tym ze zgorzelą gazową)
9.9. Stosowanie izolacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Rozdział 10. HIGIENA ŁÓŻEK I BIELIZNY
10.1. Postępowanie z łóżkiem szpitalnym po wypisaniu pacjenta
10.2. Postępowanie w czasie zmiany bielizny pościelowej u pacjenta leżącego
10.3. Postępowanie z czystą bielizną pościelową
10.4. Postępowanie z brudną bielizną pościelową
Rozdział 11. HIGIENA ŚRODKÓW TRANSPORTU
11.1. Higiena wózków transportowych
11.2. Higiena transportu materiału biologicznego do laboratorium
Rozdział 12. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
12.1. Segregacja i klasyfikacja odpadów medycznych i komunalnych
12.2. Postępowanie z workami i pojemnikami do segregacji odpadów
12.3. Postępowanie z pojemnikami do segregacji odpadów o ostrych końcach i krawędziach
12.4. Postępowanie z pojemnikami i stelażami do segregacji odpadów
Rozdział 13. HIGIENA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH
Rozdział 14. HIGIENA ŻYWIENIA I ŻYWNOŚCI
14.1. Higiena karmienia/żywienia pacjentów
14.2. Higiena lodówek dla pacjentów
Rozdział 15. NOWE TECHNOLOGIE STOSOWANE W UTRZYMANIU HIGIENY
15.1. Technologia srebra
15.2. Techniki fumigacyjne
15.3. Dezynfekcja powietrza za pomocą reaktora plazmowego
Piśmiennictwo
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60955-12-3

  • Autor: 

    Maria Ciuruś

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...