Autor, Redaktor: Hryniewiecka E., Joniec-Maciejak I.
Waga produktu: 0.49 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN

W 2015 roku wprowadzono w Polsce przepisy umożliwiające pielęgniarkom i położnym samodzielną ordynację i kontynuację w ramach zleceń lekarskich wystawiania recept i zleceń na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, a także samodzielne zlecanie wybranych badań diagnostycznych. Opierając się na doświadczeniach w pracy klinicznej oraz zgromadzonych podczas prowadzonych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z zakresu nowych umiejętności, pragniemy zaproponować Czytelnikom podręcznik Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej. Jak wystawiać recepty, zlecenia, skierowania.

Ze względu na zakres niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowej ordynacji oraz wystawiania recept i zleceń poszerzyliśmy zakres zagadnień obejmowanych przez tematykę kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” omawiając inne grupy leków poza substancjami leczniczymi przeznaczonymi do samodzielnej ordynacji.

Podręcznik adresowany jest zarówno do pielęgniarek i położnych poszerzających swoją wiedzę w ramach kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”, jak i do osób, których program studiów uwzględnia wiedzę z zakresu ordynacji, wystawiania recept i zleceń.

Spis treści:

1 Farmakologia ogólna 1
1.1 Podstawy farmakologii 1
1.2 Dawkowanie leków w szczególnych sytuacjach klinicznych 2 1
2 Podstawowe informacje o produktach leczniczych, środkach specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych oraz ich źródła 29
2.1 Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych 29
2.2 Prawodawstwo dotyczące produktów leczniczych, środków spożywczych
i wyrobów medycznych 31
2.3 Państwowe i komercyjne wykazy leków 33
2.4 Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyroby medyczne przeznaczone do samodzielnej ordynacji 39
2.5 Produkty lecznicze wyłączone z ordynacji i wystawiania recept
przez pielęgniarki i położne 41
2.6 Kategorie dostępności produktów leczniczych 45
3 Lek recepturowy 47
3.1 Składniki i postaci leku recepturowego 47
3.2 Zapis leku recepturowego 48
3.3 Zasady finansowania i realizacji recept na leki recepturowe 52
4 Wyroby medyczne 53
4.1 Klasyfikacja wyrobów medycznych 53
4.2 Incydenty medyczne 54
4.3 Wyroby medyczne przeznaczone do samodzielnej ordynacji
i kontynuacji leczenia przez pielęgniarki i położne 55
4.4 Zasady finansowania wyrobów medycznych 58
5 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 61
5.1 Hydrolizaty białek mleka 61
5.2 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przeznaczone
do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki i położne 62
5.3 Zasady finansowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego 62
6 Zagadnienia formalnoprawne 65
6.1 Zasady wystawiania recept i zleceń 65
6.2 Podstawy prawne i zasady regulujące ordynację i wystawianie recept
przez pielęgniarki i położne 71
6.3 Podstawy prawne i zasady regulujące wystawianie zleceń
na wyroby medyczne 85
6.4 E-Zdrowie 89
7 Farmakologia szczegółowa 93
7.1 Wybrane leki stosowane w chorobach układu oddechowego 93
7.2 Wybrane leki stosowane w chorobach układu pokarmowego 102
7.3 Wybrane leki stosowane w chorobach układu krwiotwórczego 117
7.4 Leki przeciwbólowe i znieczulające 120
7.5 Wybrane leki stosowane w chorobach kości 127
7.6 Hydroksyzyna 131
7.7 Wybrane infekcje i leki przeciwzakaźne 132
7.8 Leki stosowane w chorobach układu krążenia 156
7.9 Leki wpływające na układ krzepnięcia 160
7.10. Leki hormonalne 162
8 Badania dodatkowe zlecane przez pielęgniarki i położne 171
8.1 Badania hematologiczne 171
8.2 Badania biochemiczne krwi 172
8.3 Diagnostyka i kontrola cukrzycy 173
8.4 Badania serologiczne 173
8.5 Badanie układu krzepnięcia (INR) 174
8.6 Badanie ogólne moczu 175
8.7 Badania kału 175
8.8 Badania mikrobiologiczne wydzieliny z dróg rodnych 176
8.9 Badania mikrobiologiczne 177
8.10 Badania z zakresu serologii grup krwi 177
8.11 Badanie radiologiczne klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej 178
8.12 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku 178
8.13 Próba tuberkulinowa RT23 178
9 Kontrola i odpowiedzialność 179
9.1 Kontrola NFZ wystawiania recept i zleceń 179
9.2 Odpowiedzialność zawodowa 181
9.3 Odpowiedzialność cywilna 184
10 Reklama produktów leczniczych 191
10.1 Definicja reklamy, normatywne wymogi dotyczące reklamy,
zasady kierowania reklamy 191
10.2 Zakaz reklamy 194
10.3 Sankcje karne i karno-administracyjne, zasady sprawowania nadzoru
nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktu leczniczego 195
11 Zadania ćwiczeniowe z odpowiedziami 197
11.1 Zadania ćwiczeniowe 1.
Przyjmuje osoba z uprawnieniami do samodzielnej ordynacji 198
11.2 Przypadki ćwiczeniowe 2.
Przyjmuje osoba z uprawnieniami do kontynuacji leczenia 200
11.3 Odpowiedzi i objaśnienia 201

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66067-66-0

 • Redaktor: 

  Hryniewiecka E., Joniec-Maciejak I.

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  138 x 238

 • Liczba stron: 

  232

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: