Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zdzisław Kazimierz Kruszyński,
Waga produktu: 0.320 kg
EAN: 9788320038569
Wysyłka od: 9.00 PLN

Warszawa 2008, wydanie 1, Format 165 x 235, objętość 192 str., oprawa miękka

Piąty tom cieszącej się dużym zainteresowaniem serii poświęcono ratowaniu życia chorych podczas napadu astmy oraz przygotowaniu dawcy narządów i narządów do transplantacji.
Pierwszy z wykładów poświęcono jednej z rzadszych przyczyn przyjęć chorych na oddział intensywnej terapii, jednak leczenie stanu astmatycznego jest jednym z trudniejszych zadań dla anestezjologa. Omówione zagadnienia to m.in. objawy napadu astmy, zatrzymanie krążenia podczas niego, stan astmatyczny w ciąży.
Drugą część publikacji poświęcono zagadnieniom związanym z przeszczepianiem narządów od dawcy zmarłego. Są to m.in.: śmierć mózgu, neurologiczne kryteria śmierci, pobieranie narządów oraz podstawy prawne przeszczepiania narządów w Polsce.

Spis treści

INTENSYWNA TERAPIA STANU ASTMATYCZNEGO
1. Definicja
2. Etiopatogeneza astmy
2.1. Układ oddechowy
2.2. Układ krążenia
3. Obraz kliniczny
3.1. Rozpoznanie
3.2. Diagnostyka różnicowa
3.3. Monitorowanie
4. Leczenie stanu astmatycznego
4.1. Leki pierwszego wyboru
4.2. Leki drugiego wyboru
4.3. Leki przeciwleukotrienowe
4.4. Inne leki
4.5. Wentylacja mechaniczna
4.6. Wentylacja nieinwazyjna
5. Niekonwencjonalne sposoby leczenia stanu astmatycznego
5.1. Mieszanina helowo-tlenowa
5.2. Komora hipobaryczna
5.3. Płukanie oskrzeli
5.4. Plazmafereza
5.5. Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla
6. Zatrzymanie krążenia podczas napadu astmy
7. Stan astmatyczny w przebiegu ciąży
7.1. Leki przeciwastmatyczne stosowane podczas ciąży
7.2. Zasady leczenia stanu astmatycznego u ciężarnych
7.3. Leki indukujące poród i obkurczające macicę
7.4. Znieczulenie do cięcia cesarskiego
Piśmiennictwo

PRZYGOTOWANIE DAWCY NARZĄDÓW
1. Pozyskiwanie narządów jako problem transplantologii
1.1. Trudności z pozyskiwaniem dawców
1.1.1. Uwarunkowania religijne
1.1.2. Fenomen Hiszpanii
1.2. Optymalna opieka nad dawcą
Piśmiennictwo
2. Śmierć mózgu jako kryterium śmierci osobniczej
2.1. Ewolucja kryteriów śmierci mózgu
2.1.1. Historia koncepcji śmierci mózgu
2.2. Różne koncepcje śmierci mózgu
2.2.1. Śmierć mózgu jako całości
2.2.2. Utrata wyższych funkcji mózgu
2.2.3. Śmierć pnia mózgu
2.2.4. Akceptacja społeczna śmierci mózgu
2.3. Etyczne aspekty śmierci mózgu
2.3.1. Śmierć mózgu i transplantologia
2.3.2. Problem zgody domniemanej
Piśmiennictwo
3. Patofizjologia śmierci mózgu
3.1. Przyczyny i mechanizm uszkodzenia mózgu
3.1.1. Wrażliwość mózgu na czynniki uszkadzające
3.1.2. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego
3.1.3. Hipoksemiczne uszkodzenie mózgu
3.1.4. Wskaźniki ciężkości uszkodzenia mózgu
3.2. Pień mózgu
3.2.1. Anatomia pnia mózgu
3.2.2. Czynność pnia mózgu
3.3. Przytomność, świadomość, czuwanie
3.3.1. Składowe świadomości
3.3.2. Patologiczne stany ograniczenia świadomości
Piśmiennictwo
4. Zmiany patofizjologiczne w następstwie śmierci mózgu
4.1. Zaburzenia hemodynamiczne
4.1.1. Faza hiperdynamiczna układu krążenia
4.1.2. Faza hipodynamiczna układu krążenia
4.2. Zaburzenia układu oddechowego
4.2.1. Neurogenny obrzęk płuc
4.2.2. Ostre uszkodzenie płuc
4.2.3. Skutki przedłużonej wentylacji mechanicznej
4.3. Zaburzenia czynności innych narządów
4.3.1. Nerki
4.3.2. Wątroba
4.4. Zaburzenia układu dokrewnego
4.4.1. Kortykosteroidy
4.4.2. Zaburzenia czynności przysadki
4.4.3. Insulina
4.5. Zmiany immunologiczne i zapalne
4.6. Inne nieprawidłowości
4.6.1. Zaburzenia elektrolitowe
4.6.2. Hipotermia
4.6.3. Zaburzenia hematologiczne
4.6.4. Kwasica metaboliczna
Piśmiennictwo
5. Neurologiczne kryteria śmierci
5.1. Warunki wstępne i kryteria rozpoznawania śmierci badaniem neurologicznym
5.1.1. Brak czynności półkul mózgu
5.1.2. Brak odruchów z pnia mózgu
5.1.3. Brak czynności ośrodka oddechowego
5.1.4. Czas obserwacji wstępnej przed pierwszym badaniem neurologicznym
5.1.5. Odstęp czasowy pomiędzy pierwszym a drugim badaniem neurologicznym
5.2. Organizacyjne aspekty rozpoznawania śmierci mózgu
5.2.1. Kompletowanie zespołu wykonującego rozpoznanie śmierci badaniem neurologicznym
5.2.2. Formalna godzina zgonu chorego
5.3. Badania dodatkowe w rozpoznawaniu śmierci badaniem neurologicznym
5.3.1. Badania elektrofizjologiczne
5.3.2. Badanie mózgowego przepływu krwi
5.3.3. Inne testy
5.4. Rozpoznawanie śmierci mózgu u dzieci
5.5. Śmierć mózgu u kobiety w ciąży
5.6. Regionalne różnice dotyczące zasad rozpoznawania śmierci mózgu
Piśmiennictwo
6. Czynniki utrudniające rozpoznanie śmierci mózgu
6.1. Hipotermia
6.2. Leki
6.3. Zespół zamknięcia
6.4. Przetrwałe odruchy rdzeniowe
6.4.1. Rodzaj i częstość przetrwałych odruchów rdzeniowych
6.4.2. Patofizjologia aktywności ruchowej po śmierci mózgu
6.4.3. Aktywność ruchowa a postępowanie anestezjologiczne podczas donacji
Piśmiennictwo
7. Zasady postępowania z dawcą narządów
7.1. Układ krążenia w fazie hiperdynamicznej
7.1.1. Burza autonomiczna
7.1.2. Rekomendacje dla fazy hiperdynamicznej
7.2. Układ krążenia w fazie hipodynamicznej
7.2.1. Przetaczanie płynów
7.2.2. Aminy katecholowe
7.2.3. Wazopresyna
7.2.4. Rekomendacje dla fazy hipodynamicznej
7.3. Układ oddechowy
7.3.1. Rekomendacje dla wentylacji mechanicznej
7.4. Resuscytacja hormonalna
7.4.1. Kortykosteroidy
7.4.2. Hormony tarczycy
7.4.3. Wazopresyna
7.4.4. Insulina
7.4.5. Rekomendacje resuscytacji wielohormonalnej
7.4.6. Rekomendacje dla moczówki prostej
7.5. Pozostałe elementy terapii
7.5.1. Czynność nerek i zaburzenia wodno-elektrolitowe
7.5.2. Zaburzenia hematologiczne
7.5.3. Utrzymanie normotermii
7.5.4. Zakażenie
7.6. Intensywna terapia kobiety ciężarnej ze śmiercią mózgu
Piśmiennictwo
8. Pobranie narządów po zatrzymaniu krążenia u dawcy
8.1. Kategorie dawców z zatrzymaniem krążenia
8.2. Warunki techniczne pobrania narządów od dawcy z zatrzymaniem krążenia
8.3. Wyniki kliniczne przeszczepiania narządów pobranych od dawców po zatrzymaniu krążenia (NHBD)
Piśmiennictwo
9. Postępowanie anestezjologiczne podczas pobierania narządów
9.1. Nocycepcja w stanie śmierci mózgu
9.1.1 Hemodynamiczna reakcja na nocycepcję w warunkach fizjologicznych
9.1.2. Hemodynamiczna reakcja na nocycepcję w stanie śmierci mózgu
9.2. Śmierć mózgu a składowe znieczulenia ogólnego
9.2.1. Hamowanie reakcji ruchowej
9.2.2. Hamowanie reakcji neuroendokrynnej
9.3. Operacja pobierania narządów
9.3.1. Procedura chirurgiczna
9.3.2. Postępowanie anestezjologiczne
Piśmiennictwo
10. Podstawy prawne przeszczepiania narządów w Polsce
10.1. Załącznik opisujący kryteria i sposób stwierdzania trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    978-83-200-3856-9

  • Autor: 

    Zdzisław Kazimierz Kruszyński

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.