Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Gerd Mietzel, Arentewicz Joanna
Waga produktu: 1.100 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: GWP

Gdańsk 2014, wydanie 4, format 170 x 240, objętość 600 str., oprawa twarda

Polecany przez wykładowców podstawowy podręcznik psychologii! Książka prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu psychologii. Autor przybliża historię powstania tej nauki, różne kierunki jej rozwoju, zmieniające się przez lata teorie i ich twórców. Na licznych przykładach pokazuje, jaki związek mają one z codziennym życiem. Omawia między innymi psychologię rozwojową, spostrzeganie, motywację, pamięć, rozwiązywanie problemów, procesy uczenia się oraz emocje i radzenie sobie ze stresem. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów pierwszych lat takich kierunków nauk społecznych, jak psychologia, pedagogika czy socjologia, oraz dla osób zainteresowanych pasjonującą dziedziną psychologii.

Spis treści

Przedmowa

1. Cele, założenia i zastosowanie psychologii
1.1. Analiza zachowania i doznawania jako zadanie psychologii
1.2. Psychologia jako dziedzina badań
1.2.1. Cele badań naukowych
1.2.2. Wybrane cechy badań naukowych
1.3. Różne sposoby postrzegania zachowań człowieka
1.3.1. Początki psychologii naukowej
1.3.2. Nowe teorie
1.4. Wybrane dziedziny psychologii stosowanej
1.4.1. Psychologia wychowawcza
1.4.2. Psychologia zdrowia
1.4.3. Psychologia środowiskowa
1.4.4. Psychologia kr yminalna i sądowa
1.4.5. Psychologia kliniczna
1.4.6. Psychologia pracy i organizacji
1.5. Zagadnienia poruszane w następnych rozdziałach

2. Psychologia rozwoju człowieka
2.1. Cele badań psychologii rozwoju
2.2. Podstawowe pytania psychologii rozwoju
2.2.1. Kontynuacja i przerwanie rozwoju
2.2.2. Czynniki dziedziczne i środowisko
2.3. Rozwój człowieka w życiu płodowym
2.4. Narodziny
2.4.1. Poród o normalnym przebiegu
2.4.2. Poród z komplikacjami
2.5. Wczesne dzieciństwo
2.5.1. Rozwój fizyczno-ruchowy
2.5.2. Rozwój widzenia
2.5.3. Rozwój więzi społeczno-emocjonalnych
2.5.4. Rozwój funkcji poznawczych
2.5.5. Rozwój mowy
2.5.6. Funkcja symboliczna
2.6. Wiek przedszkolny
2.6.1. Rozwój poznawczy
2.6.2. Rozwój społeczny
2.7. Wiek szkolny
2.7.1. Rozwój poznawczy
2.7.2. Rozwój zdolności oceny moralnej
2.7.3. Rozwój relacji towarzyskich

3. Rozwój w okresie dojrzewania i dorosłości
3.1. Okres dojrzewania
3.1.1. Rozwój między wiekiem szkolnym a dorosłością
3.1.2. Zmiany fizyczne
3.1.3. Rozwój poznawczy
3.1.4. Style wychowania
3.1.5. Zmiana w relacji rodzic - dziecko
3.1.6. Poszukiwanie własnej tożsamości
3.2. Osiągnięcie dorosłości
3.2.1. Wybrane zagadnienia rozwoju w okresie dorosłości
3.2.2. Rozwój w wybranych dziedzinach
3.2.3. Osiągnięcie połowy życia
3.2.4. Zmiany fizyczne: przykłady sukcesywnego starzenia się.
3.3. Schyłek życia
3.3.1. Zmiana stosunku do umierania i śmierci
3.3.2. Strach przed śmiercią
3.3.3. Reakcje emocjonalne w obliczu śmierci

4. Psychologia spostrzegania
4.1. System sensoryczny
4.1.1. Ogólna charakterystyka narządów zmysłów
4.1.2. Psychofizyka
4.2. Interpretacja bodźców odbieranych przez zmysły
4.2.1. Różnica między wrażeniem a spostrzeganiem
4.2.2. Teoria detekcji sygnałów
4.3. Budowa i sposób funkcjonowania narządu wzroku
4.3.1. Drgania elektromagnetyczne jako podstawa odbioru wrażeń wzrokowych
4.3.2. Odbieranie energii fizycznej i przetwarzanie jej na impulsy nerwowe
4.3.3. Przetwarzanie i przesyłanie informacji wizualnych przez centralny układ nerwowy
4.4. Teorie dotyczące spostrzegania barw
4.5. Spostrzeganie form
4.5.1. Hierarchiczna struktura w przetwarzaniu informacji wizualnych ..
4.5.2. Zasady tworzenia obrazu w spostrzeganiu form
4.6. Spostrzeganie ruchu
4.7. Spostrzeganie odległości podczas patrzenia jednym okiem lub dwojgiem oczu
4.7.1. Reakcja na bodźce umożliwiająca dostrzeganie odległości
4.7.2. Poprawki mózgu: stałe wartości spostrzegania
4.7.3. Złudzenie Księżyca
4.8. Wpływ kultury na spostrzeganie
4.9. Świadomość
4.9.1. Charakterystyka świadomości
4.9.2. Świadomość i uwaga

5. Podstawowe procesy uczenia się
5.1. Uczenie się jako proces zmiany zachowania
5.2. Teorie uczenia się
5.2.1. Warunkowanie klasyczne
5.2.2. Warunkowanie instrumentalne
5.2.3. Warunkowanie sprawcze
5.2.4. Warunkowanie z perspektywy poznawczej
5.2.5. Poznawcza teoria uczenia się Edwarda C. Tolmana
5.2.6. Od prób i błędów do zrozumienia
5.2.7. Uczenie się przez obserwację

6. Psychologia pamięci
6.1. Pamięć jako przetwarzanie informacji
6.1.1. Rejestr sensoryczny: brama wejściowa dla bodźców zmysłowych ..
6.1.2. Pamięć krótkotrwała
6.1.3. Pamięć długotrwała
6.2. Poprawa umiejętności zapamiętywania
6.2.1. Ćwiczenie pamięci - zalecenia
6.2.2. Mnemotechniki

7. Rozwiązywanie problemów
7.1. Myślenie
7.1.1. Tworzenie obrazów w myślach: spostrzeganie bez bodźców zmysłowych
7.1.2. Powstawanie i zastosowanie pojęć
7.1.3. Wyciąganie wniosków
7.2. Rozwiązywanie problemów
7.2.1. Etapy procesu rozwiązywania problemów
7.2.2. Wpływ wcześniejszych doświadczeń na poszukiwanie rozwiązań .
7.3. Rozwiązywanie problemów jako wyraz inteligencji
7.3.1. Charakterystyka inteligencji
7.3.2. Poszukiwanie metod pomiaru inteligencji: metody trafne i nietrafne
7.3.3. Badanie inteligencji: od produktu do procesu

8. Psychologia motywacji
8.1. Zachowanie motywowane: charakterystyka i wyjaśnienie
8.1.1. Charakterystyka zachowania motywowanego
8.1.2. Obserwowane różnice zachowań celowych jako podstawa ich wyjaśnienia
8.1.3. Wyjaśnienia i pozorne wyjaśnienia zachowania motywowanego: teorie instynktu
8.2. Teorie dotyczące poszczególnych sfer motywacji
8.2.1. Zachowania żywieniowe
8.2.2. Zachowania agresywne
8.2.3. Wybrane warunki wspierania motywacji do nauki
8.2.4. Emocje będące konsekwencją sukcesów lub niepowodzeń
8.2.5. Psychologia woli

9.Psychologia emocji
9.1. Charakterystyka i klasyfikacja emocji
9.1.1. Komponenty emocji
9.1.2. Rola autonomicznego układu nerwowego
9.1.3. Prognozowanie uczuć
9.2. Teoietyczne rozważania o doświadczaniu emocji
9.2.1. Teoria powstawania emocji Jamesa-Langego
9.2.2. Teoria emocji Cannona-Barda
9.2.3. Poznawcze teorie emocji
9.2.4. Teorie procesów przeciwstawnych
9.3. Subiektywny dobrostan: cechy i powstawanie
9.3.1. Cechy subiektywnego dobrostanu
9.3.2. Indywidualne i społeczne źródła subiektywnego dobrostanu
9.3.3. Dobrobyt a subiektywny dobrostan
9.3.4. Porównania społeczne a subiektywny dobrostan
9.3.5. Warunki wspomagające powstawanie subiektywnego dobrostanu .
9.4. Przekazywanie emocji za pomocą mimiki
9.4.1. Przedstawianie emocji w celu poprawy zrozumienia
9.4.2. Biologiczne i wyuczone podstawy wyrażania emocji
9.4.3. Wpływ prezentowanych emocji na otoczenie
9.4.4. Zasady wyrażania emocji w sytuacjach społecznych
9.4.5. Udawanie emocji
9.5. Przekazywanie uczuć za pomocą postawy ciała i gestykulacji
9.6. Inteligencja emocjonalna

10. Psychologia procesów społecznych
10.1. Spostrzeganie społeczne
10.1.1. Schematy społeczne i ich funkcja
10.1.2. Atrybucja w spostrzeganiu osób
10.1.3. Psychologia uprzedzeń
10.2. Od spotkania do społecznego przyciągania
10.2.1. Warunki wspomagające wystąpienie pierwszych kontaktów społecznych
10.2.2. Warunki zwiększające wzajemną atrakcyjność
10.2.3. Społeczne więzi emocjonalne powstałe dzięki miłości
10.3. Wpływ grupy na jej członków: konformizm
10.3.1. Eksperymenty klasyczne
10.3.2. Różnorodne przyczyny wpływów społecznych
10.3.3. Reakcja większości na jednostki niezależne
10.3.4. Zmiana przekonań większości przez jednostkę niezależną

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7489-503-3

  • Autor: 

    Gerd Mietzel

  • Redaktor: 

    Arentewicz Joanna

Inne tytuły z tej serii: