Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Edwins Jenny
Waga produktu: 0.430 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788320039580
Wysyłka od: 9.90 PLN

Książka jest adresowana przede wszystkim do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. położnej środowiskowej. Jej treści tej są zgodne ze współczesnym rozumieniem opieki położniczej, uzasadnionym praktyką i potwierdzonym w badaniach naukowych.

Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. Możliwości ukazane w książce pozwalają położnej pracującej w środowisku  rozwinąć swe umiejętności zawodowe i w pełni się usamodzielnić. W książce omówione są problemy dotyczące porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodków wizytowanych w domu, karmienie piersią, a także psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.

Autorzy książki to położne pracujące w ośrodkach akademickich, lekarze oraz pracownicy socjalni.
Publikacja jest adresowana do wszystkich położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Zawiera treści ważne dla położnych samodzielnych, prowadzących porody w domu lub domach narodzin.

Spis treści

Przedmowa
Podziękowania
Rozdział 1. Wstęp. Praca w środowisku
Dawniej
National Service Framework a przyszłość
· Gabinet położniczy w Albany
· Jedna matka - jedna położna
· Grupy podstawowej opieki medycznej i zlecanie zadań na podstawie praktyki
Najważniejsze rozważania i inicjatywy
· Ośrodki dziecięce
· Common Assessment Framework (CAF) i działania interdyscyplinarne
· Asystentki położnych
Krytyka National Service Framework
Podsumowanie
CZĘŚĆ I. PORÓD
Rozdział 2. Obserwacja i oczekiwanie: warunki porodu w domu
Praktyka oparta na faktach
· Krok 1. Dowiedz się, co jest ważne dla kobiety i jej rodziny
· Krok 2. Używaj informacji, opierając się na ocenie klinicznej
· Krok 3. Szukaj i oceniaj fakty w celu podjęcia decyzji
· Krok 4. Otwarcie rozmawiaj o możliwych powikłaniach i ich konsekwencjach
Prawo do porodu w domu?
· Poród w domu i kompetencje położnej
Fizjologia porodu i narodzin
Sztuka położnictwa
· Ochrona przestrzeni narodzin
· Fizyczne i psychiczne wsparcie
Podsumowanie
Rozdział 3. Poród w domu wbrew zaleceniom
Pojęcie ryzyka
Zobowiązania państwowej ochrony zdrowia a zapewnienie opieki podczas porodu w domu
· Czy położna ma obowiązek asystować przy porodzie w domu?
Opieka stawiająca kobietę na pierwszym miejscu a poród w domu wbrew zaleceniom
· Świadomy wybór
· Rozsądny standard informacji
· Czym jest sprawność umysłowa?
Rola położnej przełożonej
· Dokumentacja
Czy położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku komplikacji podczas porodu w domu?
Przygotowania do opieki nad kobietą decydującą się na poród w domu wbrew zaleceniom
Podsumowanie
Rozdział 4. Fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu w domu
Jak określić rolę położnej w trzecim okresie porodu
Fizjologia trzeciego okresu porodu
· Oddzielenie łożyska
Przegląd danych na temat naturalnego przebiegu trzeciego okresu porodu
· Trzeci okres porodu a zagrożenie dla życia i zdrowia matki6
· Czas trwania trzeciego okresu porodu
Przygotowanie do trzeciego okresu poprzedzające poród
· Podawanie informacji i świadomy wybór
· Przygotowanie otoczenia sprzyjającego bezpiecznemu porodowi w domu
Praktyczne aspekty asystowania położnej w trzecim okresie porodu
· Odklejenie się i wydalenie łożyska
· Ocena objętości utraconej krwi
· Łożysko zatrzymane
· Obserwacja dziecka bezpośrednio po urodzeniu
Poród w wodzie a fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu
Podsumowanie
Rozdział 5. Nauczanie w szkołach rodzenia: jak radzą sobie położne?
Położne jako nauczyciele
· Liczebność grup
· Praktyka i stałe wsparcie
Główne założenia
Jak uczą się dorośli
· Planowanie wykładu
· Program nauczania
· Sposoby uczenia się i nauczania
Koncentracja i zarządzanie czasem
· Zestawienie całości - przykłady krok po kroku
Wskazówki dla nauczycieli
· Gdzie, co i kto?
Refleksja i ocena
Podsumowanie
CZĘŚĆ II. DZIECI
Rozdział 6. Badania przesiewowe noworodków: co powinna wiedzieć położna
Zasady badań przesiewowych
· Krajowe Stowarzyszenie Badań Przesiewowych
Przesłanki badań przesiewowych u noworodków
Badania przesiewowe krwi u noworodków
· Fenyloketonuria
· Wrodzona niedoczynność tarczycy
· Zaburzenia komórek sierpowatych
· Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCADD)
· Mukowiscydoza
Pobieranie próbek krwi od noworodków do badania
Program przesiewowy badania słuchu u noworodków
· Otoemisja akustyczna
· Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu
Badanie noworodków i niemowląt między 6. a 8. tygodniem życia
Udzielanie informacji i zgoda
· Kalendarz badań przesiewowych
· Język
Doskonalenie badań przesiewowych przez pobieranie próbek kropli krwi w odpowiednim czasie
Ryzyko związane z badaniami przesiewowymi krwi
Podsumowanie
Rozdział 7. Karmienie piersią i rola położnej środowiskowej
Karmienie piersią a zdrowie
Wybór
· Rozpoczęcie karmienia piersią
· Rola położnej
· Czas trwania karmienia
Baby Friendly Initiative (Inicjatywa Przyjazna Dziecku)
· Praca nad uzyskaniem akredytacji9
· Dlaczego nie wszystkie placówki ochrony zdrowia przyłączają się do Inicjatywy Przyjaznej Dziecku?
Powrót do podstaw
· Zbieranie wywiadu
· Wysłuchanie kobiety i obserwacja karmienia
Analiza przypadków związanych z karmieniem piersią
Podsumowanie
Użyteczne źródła informacji
· Strony internetowe i bibliografia w języku polskim
Rozdział 8. Ochrona i promocja dobra dzieci
Ustawa o dzieciach z 1989 roku
· Nakazy ochrony w sytuacji krytycznej
· Nakazy ochrony dziecka (paragraf 46)
· Opieka, nadzór i nakaz umożliwiający opiece społecznej przeprowadzenie dochodzenia
Ustawa o dzieciach z 2004 roku
· Lokalne rady ochrony dzieci
· Ustawodawstwo uzupełniające
Ważne porady dla położnych
· Rozpoznawanie sytuacji zagrażających dzieciom
Analiza sytuacji
· Dokumentacja
· Procedura skierowania dziecka wymagającego nadzoru
Postępowanie po dokonaniu skierowania
· Dziecko w potrzebie i obowiązek położnej
· Dziecko potrzebujące ochrony i obowiązek położnej
· Plan ochrony dziecka podczas porodu
· Poród w domu i nakazy ochrony w sytuacji kryzysowej
· Poród poza rejonem
Podsumowanie
CZĘŚĆ III. ZŁOŻONE POTRZEBY
Rozdział 9. Zdrowie psychiczne w okresie okołoporodowym
Historyczny punkt widzenia
„Psychoza połogowa"
Depresja poporodowa
· Wzorzec medyczny
· Kontekst socjologiczny
· Opieka położnicza w przypadku kobiet z depresją
Psychoza poporodowa
Zespół stresu pourazowego
· Postrzeganie kontroli i czynników poznawczych
· Sprawozdanie
Tokofobia
Podsumowanie
Rozdział 10. Opieka nad ciężarną nosicielką HIV
Światowe trendy zakażenia HIV
· Częstotliwość zakażeń HIV wśród kobiet w Wielkiej Brytanii
Patofizjologia zakażenia HIV
· Drogi transmisji HIV
· Przebieg zakażenia HIV
Wykrywanie zakażeń HIV
· Diagnostyka
· Przedstawienie diagnozy kobiecie
Monitorowanie choroby i jej leczenie
· Zapobieganie transmisji wertykalnej zakażenia
· Karmienie noworodka
Ujawnienie choroby rodzinie i przyjaciołom
· Kwestie sporne
· Kontynuacja opieki
· Koordynowanie opieki
Planowanie porodu
Diagnostyka noworodka i opieka nad nim
Monitorowanie przypadków ciąż seropozytywnych, transmisji wirusa i wyników leczenia
Podsumowanie
Rozdział 11. Przemoc domowa; wsparcie kobiet i stawianie pytań
Dowody oparte na rutynowym wywiadzie i badaniu
Spokojne zadawanie pytań
· Zachowanie poufności
Zagadnienia prawne
Schroniska
Mniejszości etniczne
Praca między ośrodkami
Podsumowanie
Rozdział 12. Ból obręczy biodrowej (znany jako rozejście się spojenia łonowego)
Diagnostyka bólu obręczy biodrowej
· Etiologia
· Rozpoznanie
· Fizyczne oznaki i objawy
Kwestie psychospołeczne
Postępowanie
· Opieka przedporodowa
· Opieka okołoporodowa
· Łagodzenie bólu podczas porodu
· Pozycje podczas porodu i narodzin
Opieka w połogu - możliwość poruszania się czy pozostawanie w łóżku?
· Znieczulenie
· Stałe wsparcie
· Ponowne wystąpienie choroby
Podsumowanie
Podziękowania
Źródła informacji i wsparcia
Skorowidz

Książka

 • ISBN: 

  978-83-200-3958-0

 • Redaktor: 

  Edwins Jenny

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2011

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  280

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss