Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Guy F. Webster , Anthony V. Rawlings, Krasowska Dorota
Waga produktu: 0.920 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Czelej

Lublin 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 384 str., oprawa twarda

W ostatnich latach rozwój biologii molekularnej, genetyki, immunologii oraz nauk farmaceutycznych przyczynił się do ogromnego postępu w rozumieniu patogenezy trądziku pospolitego. Zaowocowało to wprowadzeniem nowych metod leczenia, przez co ta przewlekła i nawrotowa choroba dotycząca najczęściej ludzi młodych, i będąca niejednokrotnie przyczyną stresu, daje się coraz lepiej i skuteczniej leczyć. Dzięki tej publikacji lekarze otrzymali najnowsze informacje o leczeniu trądziku. Każda z części książki przedstawia biologię gruczołu łojowego i patofizjologię trądziku; leczenie trądziku; czynne dostarczanie, preparaty i oznaczenia laboratoryjne.

W części pierwszej znalazły się zagadnienia z zakresu patogenezy trądziku; biologii komórkowej aparatu mieszkowo-łojowego; wydzielania łoju; biologii molekularnej retinoidów i ich receptorów oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów.

Część druga dotyczy różnych sposobów w leczenia trądziku. Część trzecia to głównie modele in vitro w ocenie technologii przeciwtrądzikowych oraz zasady leczenia miejscowego. Bardzo pomocną częścią książki jest kilkustronicowy kolorowy atlas zdjęć.
Książka przedstawia aspekty patogenezy i leczenia trądziku w oparciu o najnowsze osiągnięcia badań dotyczących biologii sebocytów, gruczołów łojowych i jednostek włosowo-łojowych. W każdym rozdziale zamieszczono dokumentację graficzną, pozwalającą czytelnikowi lepiej zrozumieć poruszane problemy, oraz bogate piśmiennictwo, co podnosi wartość książki”.
Dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Spis treści

Część I: Biologia gruczołu łojowego i patofizjologia trądziku

Rozdział 1. Przegląd wiedzy na temat patogenezy trądziku
Wprowadzenie
Powstawanie zaskórników
Czynniki bakteryjne
Stan zapalny w trądziku
Ustępowanie zmian trądzikowych
Rola swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciwko Propionibacterium w trądziku

Rozdział 2 Biologia komórkowa aparatu mieszkowo-łojowego
Wprowadzenie
Część pierwsza: anatomia
Część druga: łój
Część trzecia: choroby
Wnioski
Podziękowania

Rozdział 3 Wydzielanie łoju i trądzik
Skład ludzkiego łoju
Pomiar sekrecji łoju

Rozdział 4 Biologia molekularna retinoidów i ich receptorów
Wprowadzenie
Receptory jądrowe dla hormonów i receptory retinoidów
Metabolizm retinoidów i proteiny wiążące
Działanie retinoidów

Rozdział 5 Biologia molekularna receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów w kontekście gruczołów łojowych i trądziku
Wprowadzenie
Geny receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów: budowa i lokalizacja
Aktywność transkrypcyjna, dimeryzacja i wiązanie DNA
Zróżnicowana ekspresja receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomow są aktywowane przez rożny układ związków
Geny docelowe receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów
Aktywność receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomow w naskórku i mieszku
włosowo-łojowym
Trądzik
Podsumowanie

Rozdział 6 Białka przeciwbakteryjne a trądzik
Wprowadzenie
Defensyny
Adrenomedulina
Rola białek przeciwbakteryjnych w trądziku
Podsumowanie
Podziękowania

Część II: Leczenie trądziku

Rozdział 7 Rola hormonów w trądziku
Wprowadzenie
Androgeny w trądziku
Metabolizm androgenow w skorze
Gruczoł łojowy jest tkanką steroidotwórczą
Estrogeny w trądziku
Hormon wzrostu i insulinopodobny czynnik wzrostu w trądziku
Kliniczna manifestacja trądziku u dojrzałych kobiet
Kiedy należy podejrzewać zaburzenia endokrynologiczne u pacjentek z trądzikiem
Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń endokrynologicznych
Wybór terapii hormonalnej w leczeniu kobiet z trądzikiem

Rozdział 8 Terapia przeciwbakteryjna w trądziku
Wprowadzenie
Nadtlenek benzoilu
makrolity
Tetracykliny
Inne antybiotyki
Schematy leczenia
Problem nadużywania antybiotyków i zasada leczenia trądziku

Rozdział 9 Miejscowo stosowane retinoidy
Wprowadzenie
Klasyfikacja
Wchłanianie
Mechanizm działania
Zastosowanie retinoidów i działania niepożądane
Minimalizowanie objawów ubocznych
Podłoża
Skuteczność
Działanie ogólnoustrojowe i teratogenność
Wnioski

Rozdział 10 Światłolecznictwo i laseroterapia w leczeniu trądziku
Wprowadzenie
Potencjalne cele zastosowania światłolecznictwa w trądziku
Badania i obserwacje godne uwagi
Wskazówki dla przyszłych badań

Rozdział 11 Leczenie nadtlenkiem benzoilu i kwasem salicylowym
Wprowadzenie
Co jest celem w leczeniu trądziku?
Nadtlenek benzoilu
Kwas salicylowy (SA)
Wnioski
Podziękowania

Rozdział 12 Leczenie trądziku z zastosowaniem kwasu oktadekadienowego:
mechanizm działania, wchłanianie i efekty kliniczne
Wprowadzenie
Kwas oktadekadienowy
Testy z wykorzystaniem kwasu oktadekadienowego i kwasu azelainowego do oznaczenia
minimalnego stężenia hamującego Propionibacterium acnes i Staphylococcus aureus Wchłanialność rożnych preparatów kwasu oktadekadienowego i kwasu azelainowego
I faza badań klinicznych z zastosowaniem kwasu oktadekadienowego, kwasu azelainowego
i nadtlenku benzoilu
II faza badań klinicznych z zastosowaniem kwasu oktadekadienowego i nadtlenku benzoilu 183
Mechanizm działania kwasu oktadekadienowego
Przesłanki do stosowania kwasu oktadekadienowego jako nowego leku w miejscowej terapii
trądziku

Rozdział 13 Działanie sfingolipidów jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu trądziku
Wprowadzenie
Zasady sfingozynowe – główny składnik ludzkiej skory
Obecne metody syntezy pochodnych sfingozyny
Fitosfingozyna ma wiele korzystnych właściwości w leczeniu trądziku
Podsumowanie
Podziękowania

Rozdział 14 5α-reduktaza i jej inhibitory
Wprowadzenie
Metabolizm androgenów w skórze
5α-reduktaza
Inhibitory 5α-reduktazy
Wnioski

Część III: Aktywny transport, struktura i badanie

Rozdział 15 Łój: właściwości fizykochemiczne, struktura makromolekularna i działanie jego składników
Wprowadzenie
Pochodzenie łoju
Skład chemiczny łoju
Znaczenie łoju w patogenezie trądziku
Badanie wpływu rożnych składników łoju na jego przemiany fazowe
Wnioski

Rozdział 16 Dostarczanie substancji aktywnych z miejscowo stosowanych
preparatów leczniczych do jednostki włosowo-łojowej
Wprowadzenie
Gruczoły łojowe i jednostka włosowo-łojowa
Trądzik
Ogólne zasady leczenia i rodzaje preparatów stosowanych w miejscowej terapii trądziku
Droga przez mieszek włosowy
Bariery utrudniające dostarczenie leku do mieszka
Rola łoju w transporcie przez mieszek
Modele stosowane do badania mieszków włosowych
Metody badania przenikania leku do mieszka włosowego
Przegląd badań naukowych dotyczących transportu leków przez mieszki włosowe
Najnowsze osiągnięcia w transporcie leków stosowanych miejscowo w leczeniu trądziku
Wnioski i kierunki na przyszłość

Rozdział 17 Leczenie miejscowe i zasady receptury
Wprowadzenie
Strategia opracowania receptury
Rodzaje produktów
Surowce czynne
Stabilność
Powtarzalność produkcji
Własność intelektualna
Zadowolenie konsumenta
Obsługa reklamacji
Wnioski
Podziękowania

Rozdział 18 Modele in vitro oceny technologii przeciwtrądzikowych
Wprowadzenie
Ocena technologii dotyczących gruczołu łojowego
Ocena technologii dotyczących enzymów, które biorą udział w metabolizmie androgenów i syntezie tłuszczów
Ocena technologii dotyczących prawidłowej flory bakteryjnej
Podsumowanie i wnioski

Atlas zdjęć kolorowych
Indeks

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7563-025-1

  • Autor: 

    Guy F. Webster , Anthony V. Rawlings

  • Redaktor: 

    Krasowska Dorota

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...