Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tricia Lacy Gomella, Marek Jaszczak, Anna Piątkowska
Waga produktu: 1.5 kg
EAN: 9788366632462
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawca: Medipage

NEONATOLOGIA od niemal trzech dekad jest niezastąpioną pomocą dla każdego lekarza neonatologa.
Kolejne wydania podręcznika przyczyniły się do zoptymalizowania jego treści oraz logicznego uporządkowania zwartej w nim wiedzy. Dzięki temu wyszukanie informacji dotyczących podstawowych i złożonych technik postępowania u noworodków stało się jeszcze łatwiejsze. Przemyślany i przejrzysty układ podręcznika uwypukla najważniejsze zagadnienia obejmujące wszystko to, co klinicysta powinien wiedzieć o dyżurowych problemach neonatologicznych, procedurach, chorobach i zaburzeniach oraz farmakologii noworodka. Prezentowane wydanie odzwierciedla najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neonatologii uaktualnione o nowe treści i uzupełnione o sześć nowych rozdziałów. Zawiera również najbardziej wyczerpujący spis leków jaki można znaleźć w podręcznikach do neonatologii.

„NEONATOLOGIA powinna być ogólnodostępnym podręcznikiem na każdym oddziale noworodkowym. Stanowi nieocenioną pomoc naukową dla początkujących lekarzy i rezydentów na oddziałach noworodkowych”.

Z recenzji Family Medicine

„Rekomenduję Państwu ten podręcznik w przekonaniu, że będzie przydatny w naszej codziennej, żmudnej, choć jednocześnie pasjonującej i ciekawej pracy. Mam nadzieję, że okaże się dla Was źródłem najbardziej aktualnej wiedzy”.

Z przedmowy prof. dr hab. Ewy Helwich
Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii

Co wyróżnia NEONATOLOGIĘ

- Kolorowe grafiki i uporządkowany spis treści ułatwiający wyszukiwanie
- Rozdziały dotyczące „złotej godziny”, badań genetycznych i genomowych, opieki paliatywnej nad noworodkiem, przyczyn wzdęć brzucha, gorączki denga oraz wirusa Zika
- Rozdziały poświęcone chorobom zakaźnym u noworodków oraz ultrasonografii point-of-care
- Dane dotyczące leków stosowanych na OITN
- Spis leków najczęściej stosowanych u matki i ich wpływ na karmienie piersią
- Opisy 24 procedur i sposobu ich wykonania „krok po kroku”
- Omówienie problemów dermatologicznych występujących u noworodków wzbogacone kolorowymi fotografiami wysypek
- Część „Dyżurowe problemy kliniczne” opisująca 35 przypadków – od często występujących do sporadycznych – wraz z wytycznymi dotyczącymi szybkiej diagnostyki i leczenia
- Nowoczesne metody postępowania w konkretnych rodzajach zaburzeń oddychania u noworodków
- Dodatki zawierające m.in. objaśnienia skrótów stosowanych w neonatologii, wytyczne dotyczące izolacji pacjenta, normy ciśnienia krwi oraz tabele immunizacji

Spis treści:

Leki ratunkowe stosowane na sali porodowej, rozmiary ETT, kardiowersja
i defibrylacja Strona 2 okładki
Leki ratunkowe stosowane u noworodków Strona 3 okładki
Współautorzy XIX
Przedmowa XXIX
Słowo wstępne XXXI
W uznaniu zasług drMDouglasa Cunninghama XXXIII
CZĘŚĆ IProwadzenie opieki prenatalnej, porodu i transportu 1
1 Ocena stanu płodu 1
2 Wpływ znieczulenia położniczego na stan noworodka 12
3 Resuscytacja noworodka 19
4 Transport noworodka 30
CZĘŚĆ IIPostępowanie podstawowe 37
5 Złota godzina 37
6 Klasyfikacja noworodków na podstawie wieku ciążowego oraz urodzeniowej masy ciała 42
7 Badanie przedmiotowe noworodka 59
8 Termoregulacja 92
9 Postępowanie oddechowe 98
10 Płyny i elektrolity 118
11 Żywienie 127
CZĘŚĆ IIIZaawansowana opieka specjalistyczna 167
12 Badania obrazowe 167
13 Opieka nad noworodkiem o skrajnie niskiej urodzeniowej masie ciała w pierwszym
tygodniu życia 197
14 Opieka nad późnym wcześniakiem 209
15 Leczenie bólu u noworodka 213
16 Badania przesiewowe noworodka 225
17 Badania genetyczne i genomowe w okresie noworodkowym 236
18 Diagnostyka neurologiczna 241
19 Leczenie składnikami krwi i produktami krwiopochodnymi 251
20 Pozaustrojowe wspomaganie funkcji życiowych noworodka 260
21 Kontynuacja opieki nad dziećmi z grup wysokiego ryzyka po wypisie 281
22 Leczenie uzupełniające i integracyjne w neonatologii 286
23 Bioetyka w neonatologii 293
24 Opieka paliatywna w neonatologii 299
CZĘŚĆ IVProcedury 305
25 Zasady procedur noworodkowych 305
26 Dostęp tętniczy: nakłucie tętnicy 309
27 Dostęp tętniczy: przezskórne cewnikowanie tętnic 313
28 Dostęp do tętnicy pępowinowej: cewnikowanie tętnicy pępowinowej 317
29 Aspiracja z pęcherza moczowego (pobranie moczu w punkcji nadłonowej) 326
30 Cewnikowanie pęcherza moczowego 329
31 Drenaż klatki piersiowej 333
32 Defibrylacja i kardiowersja 340
33 Intubacja i ekstubacja dotchawicza 343
34 Transfuzja wymienna 355
35 Sondy żołądkowa i dwunastnicza 360
36 Nakłucie pięty (pobranie krwi kapilarnej) 367
37 Maska krtaniowa 372
38 Punkcja lędźwiowa 375
39 Pielęgnacja stomii 381
40 Nakłucie jamy otrzewnowej (paracenteza) 384
41 Nakłucie worka osierdziowego (perikardiocenteza) 388
42 Wynaczynienie i naciek (obwodowy dostęp żylny): postępowanie wstępne 390
43 Hipotermia terapeutyczna 393
44 Transiluminacja i USG przyłóżkowe 397
45 Dostęp żylny: infuzja doszpikowa 408
46 Dostęp żylny: cewnik centralny wprowadzany z dostępu obwodowego 413
47 Dostęp żylny: cewnikowanie żyły obwodowej 418
48 Dostęp żylny: cewnikowanie żyły pępowinowej 422
49 Dostęp żylny: nakłucie żyły (flebotomia) 429
CZĘŚĆ VDyżurowe problemy kliniczne 433
50 Wzdęcie brzucha 433
51 Nieprawidłowa gazometria krwi 437
52 Bezdechy z bradykardią: problem dyżurowy 448
53 Arytmia 467
54 Krew w stolcu 476
55 Poradnictwo przed porodem wysokiego ryzyka 485
56 Sinica 490
57 Śmierć noworodka 503
58 Wydzielina w oku i zapalenie spojówek 511
59 Zalegania żołądkowe 527
60 Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego 535
61 Krwiomocz 544
62 Hiperbilirubinemia (bilirubina sprzężona), dyżurowy problem kliniczny 550
63 Hiperbilirubinemia (bilirubina niesprzężona), problem dyżurowy 560
64 Hiperglikemia 572
65 Hiperkaliemia 580
66 Nadciśnienie 588
67 Hipoglikemia 602
68 Hipokaliemia 617
69 Hiponatremia 624
70 Hipotensja i wstrząs 632
71 Wypis ze szpitala 646
72 Brak pasażu stolca w ciągu 48 godzin 661
73 Brak moczu w ciągu 24 godzin 673
74 Odma otrzewnowa 685
75 Odma opłucnowa 694
76 Policytemia 705
77 Nieprawidłowa perfuzja 713
78 Antybiotykoterapia u noworodka 720
79 Krwotok płucny 740
80 Wysypki i inne problemy dermatologiczne 746
81 Sedacja i analgezja 765
82 Drgawki – problem dyżurowy 771
83 Poród urazowy 792
84 Skurcz naczyń i epizod zakrzepowo-zatorowy 807
CZĘŚĆ VIChoroby i zaburzenia 825
85 Niezgodność serologiczna w układzie AB0 825
86 Ostre uszkodzenie nerek (AKI) 827
87 Zespoły ucieczki powietrza 832
88 Niedokrwistość 839
89 Bezdechy 847
90 Dysplazja oskrzelowo-płucna/przewlekła choroba płuc 852
91 Zaburzenia metabolizmu wapnia (hipokalcemia, hiperkalcemia) 858
92 Zaburzenia krzepnięcia 863
93 Częste mnogie wady wrodzone: zespoły, sekwencje i asocjacje 878
94 Wrodzone wady serca 887
95 Zaburzenia różnicowania płci 898
96 Choroby narządu wzroku u noworodka 905
97 Wodogłowie i wentrikulomegalia 910
98 Hiperbilirubinemia związana 916
99 Hiperbilirubinemia niezwiązana 927
100 Wrodzone błędy metabolizmu z ostrym początkiem w okresie noworodkowym 940
101 Noworodek matki cukrzycowej 962
102 Noworodek matki używającej substancji uzależniających 970
103 Krwotoki śródczaszkowe 979
104 Wewnątrzmaciczne (płodowe) ograniczenie wzrastania 988
105 Zaburzenia gospodarki magnezowej (hipomagnezemia, hipermagnezemia) 1001
106 Zespół aspiracji smółki 1004
107 Ciąża mnoga 1010
108 Miastenia (przejściowa miastenia noworodków) 1014
109 Martwicze zapalenie jelit 1017
110 Encefalopatia noworodkowa 1024
111 Wady cewy nerwowej 1032
112 Choroby ortopedyczne i mięśniowo-szkieletowe 1040
113 Osteopenia wcześniaków (choroba metaboliczna kości) 1049
114 Drożny przewód tętniczy 1054
115 Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków 1059
116 Policytemia i zespół nadmiernej lepkości krwi 1068
117 Zespół zaburzeń oddychania 1071
118 Retinopatia wcześniaków 1079
119 Konflikt serologiczny w układzie Rh 1084
120 Drgawki 1089
121 Samoistna perforacja jelit 1095
122 Choroby chirurgiczneGuz w jamie brzusznej 1098
123 Choroby chirurgiczne u noworodkaWady ściany jamy brzusznej 1100
124 Choroby chirurgiczne u noworodkaNiedrożność przewodu pokarmowego 1105
125 Choroby chirurgiczne u noworodkaChoroby górnych dróg oddechowych, tchawicy,
oskrzeli i płuc 1109
126 Choroby chirurgiczne u noworodkaGuzy przestrzeni zaotrzewnowej 1114
127 Choroby chirurgiczne u noworodkaWady układu moczowego 1117
128 Małopłytkowość i zaburzenia czynności płytek krwi 1122
129 Choroby tarczycy 1127
130 Przemijający szybki oddech noworodka 1137
CZĘŚĆ VIIChoroby zakaźne 1147
131 Chlamydioza 1147
132 Cytomegalowirus 1149
133 Zakażenie wirusem dengi u noworodka 1153
134 Enterowirusy i parechowirusy 1155
135 Rzeżączka 1159
136 Zapalenie wątroby 1160
137 Wirusy opryszczki pospolitej 1168
138 Ludzki wirus niedoboru odporności 1175
139 Borelioza (choroba z Lyme) 1183
140 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 1186
141 Zakażenia gronkowcem złocistym metycylinoopornym 1189
142 Zakażenie parwowirusem B19 1194
143 Krztusiec 1197
144 Syncytialny wirus oddechowy 1200
145 Różyczka 1203
146 Sepsa 1207
147 Kiła 1222
148 Infekcje TORCH (TORCHZ) 1229
149 Toksoplazmoza 1230
150 Gruźlica 1235
151 Zakażenie Ureaplasma 1239
152 Zakażenia układu moczowego 1241
153 Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca 1245
154 Wirus Zika (wrodzony zespół Zika) 1250
CZĘŚĆ VIIIFarmakologia 1261
155 Leki stosowane na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka 1261
156 Wpływ leków i innych substancji na laktację i dziecko karmione pokarmem matki 1355
DODATKI 1383
Dodatek ASkróty 1383
Dodatek BSkala Apgar/Rozszerzona skala Apgar 1412
Dodatek COcena ciśnienia krwi 1415
Dodatek DDokumentacja 1416
Dodatek EWytyczne dotyczące szczepień 1420
Dodatek FWytyczne dotyczące izolacji 1424
Dodatek GTabela konwersji temperatur 1433
Dodatek HTabela konwersji masy ciała 1434
Indeks 1435

Parametry

 • Tytuł: 

  Neonatologia Postępowanie, procedury, choroby, leki, dyżurowe problemy

 • ISBN: 

  9788366632462

 • Autor: 

  Tricia Lacy Gomella

 • Redaktor: 

  Marek Jaszczak, Anna Piątkowska

 • Rok wydania: 

  2023

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  1530

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.