Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Teresa Pop
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN

Ograniczenia organizacyjne, kompetencyjne i finansowe powodują, że tylko 12% wstępnie zaplanowanych badań jako badanie doświadczalne kończy się naukowym sukcesem. Szacuje się, że ponad 70% pracowników naukowych nigdy nie przeprowadziło żadnego, opartego na dużym materiale badania naukowego. Ankiety rozdane wśród studentów na temat „wiedza studentów dotycząca przyczyn wad postawy czy innej dysfunkcji" trudno uznać za na­ukowe badania. Badania są kosztowne, wymagają wysokich zdolności po­znawczych, intuicji i systematycznej pracy.

Dlatego z ogromną satysfakcją oddaję w ręce lekarzy, fizjoterapeutów i studentów kierunku fizjoterapia i lekarskiego książkę Badania naukowe w rehabilitacji przygotowaną pod moją naukową redakcją.

Jest to zbiór 30 artykułów naukowych. Każdy z artykułów to praca na­ukowa badaczy. Wszystkie artykuły są starannie napisane, posiadają strukturę właściwą dla pracy naukowej. Badacze, dla oceny efektów rehabilitacji, zasto­sowali znane, sprawdzone testy kliniczne i nowoczesną aparaturę pomiarową, w tym telefon LG-E610 wyposażony w system Android z zainstalowaną apli­kacją Trial do pomiaru niektórych wartości zakresu ruchomości i krzywizn kręgosłupa, platformę stabilometryczną z możliwością rejestrowania rzutu środka ciężkości (Center of Pressure - CoP), a także próbę Romberga, pin- cushion test, Balance Master, skalę Borga, próbę Ruffiera, pomiar V02 max czy testy Timed Up and Go (TUG) oraz Babiński-Weil. W kolejnych bada­niach zastosowano klasyfikację do badania rozwoju podstawowych czynności ruchowych GMFCS, skalę Harrisa, kwestionariusz niepełnosprawności Oswe- stry i Roland-Morris, metodę plantokonturograficzną do oznaczenia współ­czynnika kątowego Clarke’a i wskaźnika Sztritera-Godunowa.

Wyniki badań poddali standardowej analizie statystycznej, oceniając nor­malność rozkładu testowanej zmiennej, a na bazie testów U Manna-Whitneya lub t-Studenta dla grup niezależnych zaznaczono istotne różnice statystyczne. Analizę statystyczną wyników uzupełniono badaniem Chi-kwadrat w celu

zbadania zależności pomiędzy dwiema zmiennymi nominalnymi, testem Sha- piro-Wilka, testem korelacji rho-Spearmana i V Cramera.

W publikacji znajdują się wytyczne American Cancer Society z 2012 r. dotyczące rehabilitacji chorych z chorobą nowotworową, prezentacja kom­pleksowego leczenia chorych ze schorzeniami i po urazie nerwów obwodo­wych. Znalazły się tu również analiza skuteczności i wskazań bądź przeciw­wskazań stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych u chorych z wszczepio­nym układem stymulującym serca, metodyka według koncepcji PNF stosowana w leczeniu stawu skokowego, nowe metody rehabilitacji poudarowej wykorzy­stujące zjawiska plastyczności mózgu oraz badania wpływu asymetrycznego ułożenia ciała i nieprawidłowego napięcia mięśni w wieku niemowlęcym na współczynniki tylnej i przedniej symetrii tułowia (Posterior Trunk Symmetry Index - POTSI, Anterior Trunk Symmetry Index - ATSI). Autorzy zamiesz­czonych w książce artykułów pochodzą z ośrodków klinicznych z Polski, Nie­miec, Ukrainy i Białorusi.

Badania naukowe w rehabilitacji to bardzo cenna pozycja dla wielu osób, zarówno tych, które są zainteresowane tematem w związku z wykonywanym zawodem, bądź tych, które uczą się rehabilitacji z uwagi na wybrany kierunek studiów.

Publikacja otrzymała bardzo dobrą recenzję prof. nadzw. dr. hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego, co dodaje jej wartości i sprawia, że warto ją mieć w swojej bibliotece.

Parametry

 • Tytuł: 

  Badania Naukowe w rehabilitacji

 • ISBN: 

  9788379960972

 • Autor: 

  Teresa Pop

 • Rok wydania: 

  2014

 • Numer wydania: 

  1

 • Liczba stron: 

  387

 • Szerokość produktu: 

  16.5

 • Wysokość produktu: 

  23.5

 • Okładka: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...