Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: B. Zukunft-Huber
Waga produktu: 0.64 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 6.99 PLN

Niniejsza publikacja Trójwymiarowa manualna terapia wad stóp u dzieci pokazuje, jak niezwykle ważne znaczenie dla postawy całego ciała i prezentowanych wzorców ruchu ma budowa i funkcja stopy oraz jednocześnie, jak bardzo istotne dla rozwoju stóp są postawa ciała i wzorce ruchowe, z których dziecko korzysta. Są to wzajemnie sprzężone, wpływające na siebie elementy, dlatego autorka bardzo wyraźnie podkreśla, iż lecząc dziecięce stopy, nie powinno się tego robić w sposób izolowany. Tym samym przedstawia zarówno diagnostykę, jak i terapię poszczególnych wad stóp u niemowląt i dzieci w kontekście całego rozwoju ruchowego.
Autorka – Barbara Zukunft-Huber (wybitna niemiecka fizjoterapeutka dziecięca) – na podstawie wieloletnich doświadczeń przedstawia opracowaną przez siebie Trójwymiarową manualną terapię wad stóp na podstawach neurofizjologicznych. Bardzo ważną, jeśli nie najistotniejszą zasadą tej terapii, która istotnie wpływa na jej sukces, jest to, iż wszystkie pozycje wykorzystywane do diagnostyki i terapii są zaczerpnięte z prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego po przeprowadzonych ćwiczeniach, zabezpieczony bandażem efekt terapii wzmacniany jest poprzez własną aktywność dziecka. Tym samym, prawidłowo stosowana, jest to terapia niezwykle bezpieczna i dosyć prosta, w której dużą rolę odgrywają też rodzice dziecka jako osoby wykonujące u swoich dzieci odpowiednio dobrane przez terapeutę ćwiczenia.
W pierwszym rozdziale przejrzyście opisano istotne elementy prawidłowego rozwoju ruchowego niemowlęcia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kończyny dolnej. Rozdział drugi przybliża założenia trójwymiarowej manualnej terapii stóp, natomiast w kolejnych częściach książki opisane są poszczególne wady stóp oraz zaburzenia w ukształtowaniu osi nóg. Przybliżone zostały występujące nieprawidłowości budowy i/lub funkcji, ich diagnostyka oraz terapia. Bardzo cenna jest przy tym prezentacja opisywanych elementów oraz przykładowych osiągniętych efektów za pomocą przedstawionych zdjęć.
Książka ta będzie cenną pozycją zarówno dla specjalistów zajmujących się terapią i/lub leczeniem dziecięcych stóp (fizjoterapeutów, ortopedów, lekarzy rehabilitacji), jak i dla lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych, pediatrów) oraz rodziców, którzy na co dzień, po przedstawionym im przez przeszkolonego w tym zakresie fizjoterapeutę, instruktażu, wykonują trójwymiarową manualną terapię stóp u swoich dzieci. Może to być pomocne w lepszym zrozumieniu zarówno występującej wady, jak i zastosowanego sposobu postępowania.
Katarzyna Hrynyszyn.

Spis treści:

Wprowadzenie 1
1 Fizjologiczny rozwój ruchowy ze
szczególnym uwzględnieniem
rozwoju stopy i kończyny dolnej 3
1.1 Podstawy 3
1.2 Fizjologiczny rozwój kończyny dolnej
w pozycji na plecach9
1.3 Fizjologiczny rozwój kończyny dolnej
w pozycji na brzuchu15
1.4 Fizjologiczny rozwój kończyny dolnej
w pozycji na boku 17
1.5 Fizjologiczny rozwój kończyny dolnej
od pełzania do stania 20
2 Trójwymiarowa manualna terapia
stopy na neurofizjologicznych
podstawach 29
2.1 Wytyczne terapii 35
2.2 Sposób działania terapii 37
2.3 Pozycje wyjściowe w terapii 40
2.4 Chwyty diagnostyczne u niemowląt43
2.5 Ogólnie o funkcjonalnym bandażu47
2.6 Środki zapobiegające nieprawidłowym
ustawieniom 50
2.6.1 Zaopatrzenie dziecięcych stóp
w obuwie51
2.6.2 Układanie niemowląt 52
2.7 Wprowadzenie do deformacji stóp55
3 Stopa sierpowata i serpentynowa 57
3.1 Podstawy 57
3.2 Klasyczna terapia 65
3.3 Trójwymiarowa manualna terapia
stopy na neurofizjologicznych
podstawach 67
3.3.1 Podstawy 67
3.3.2 Diagnostyka 67
3.3.3 Terapeutyczne chwyty 70
3.3.4 Funkcjonalny bandaż 83
3.4Studium przypadków 85
4 Stopa końsko-szpotawa
(pes equinovarus)95
4.1 Podstawy 95
4.2 Klasyczna terapia 101
4.3 Trójwymiarowa manualna terapia stopy
na neurofizjologicznych podstawach 102
4.3.1 Podstawy 102
4.3.2 Ocena/Diagnostyka 103
4.3.3 Terapeutyczne chwyty 106
4.3.4 Funkcjonalny bandaż 127
4.3.5 Statystyka dotycząca stopy końsko-
-szpotawej w latach 1992–2008 bez
unieruchomienia gipsem czy szyną,
a także bez stosowania
terapii Ponsetiego 128
4.4 Skojarzona terapia stopy końsko-
-szpotawej po przeprowadzonej
terapii według Ponsetiego 129
4.4.1 Chwyty terapeutyczne po przeprowadzonym zabiegu według Ponsetiego 135
4.5 Studium przypadków 140
5 Stopa piętowa (pes calcaneus) 157
5.1 Podstawy 157
5.2 Klasyczna terapia 161
5.3 Trójwymiarowa manualna terapia
stopy na neurofizjologicznych
podstawach 161
5.3.1 Diagnostyka 161
5.3.2 Terapeutyczne chwyty 162
5.3.3 Funkcjonalny bandaż 166
5.4 Studium przypadku 167
6 Stopa płasko-koślawa 169
6.1 Podstawy 169
6.1.1 Pion kości skokowej (talus verticalis)
(wrodzone płaskostopie) 169
6.1.2 Prosta stopa koślawa (pes valgus) 172
6.1.3 Stopa odwiedzeniowa (pes abductus) 174
6.1.4 Spastyczna stopa płasko-koślawa 175
6.1.5 Aplazja kości strzałkowej 175
6.2 Klasyczna terapia 175
6.3 Trójwymiarowa manualna terapia
stopy na neurofizjologicznych
podstawach 175
6.3.1 Podstawy 175
6.3.2 Ocena/Diagnostyka 177
6.3.3 Terapeutyczne chwyty 179
6.3.4 Terapia złożonych wad stóp 186
6.3.5 Funkcjonalny bandaż 193
6.4 Studium przypadków 196
7 Zmiana osi nogi w trakcie rozwoju 209
7.1 Podstawy 209
7.2 Fizjologiczna zmiana ukształtowania
kończyny dolnej małego dziecka 212
7.3 Diagnostyka w przypadku
wad stóp i nieprawidłowości
osi nóg 217
7.3.1 Funkcjonalne testowanie ruchomości
stopy oraz osi kończyny dolnej w staniu 217
7.3.2 Sprawdzanie antetorsji i rotacji
w stawie biodrowym 222
7.3.3 Funkcjonalne badanie chodu
(analiza chodu)230
7.4 Patologiczne ograniczenia rotacji
i torsji (skręcenia) 232
7.4.1 Zwiększony kąt antetorsji szyjki
kości udowej 232
7.4.2 Zmniejszony kąt antetorsji szyjki
kości udowej 234
7.4.3 Następstwa patologicznych
ograniczeń rotacji235
7.5 Zaopatrzenie we wkładki w przypadku
wad stóp i nieprawidłowych osi nóg 237
7.6 Ćwiczenia w przypadku wad postawy
dotyczących: miednicy, kończyny
dolnej, rotacji i zaburzeń torsji239
7.6.1 Ćwiczenia w pozycji na brzuchu 241
7.6.2 Ćwiczenia w siadzie 243
7.6.3 Ćwiczenia w pozycji leżącej na boku244
7.7 Studium przypadków 248
Literatura 259
Dodatek dotyczący zaopatrzenia
w szyny oraz zastosowania
opatrunków gipsowych 263
I Pierwotne leczenie wrodzonej
stopy końsko-szpotawej 263
Terapia według Ponsetiego263
Operacyjna korekcja stopy
końsko-szpotawej 266
II Terapia spastycznej stopy
płasko-koślawej przy zastosowaniu
pierścieniowej ortezy repozycyjnej kości
skokowej (Talus – Repositions (TR)
– Ringorthese) wedlug MBaise 269
Wskazania i przeciwwskazania 270
Cechy konstrukcyjne ortezy
pierścieniowej (TR) 272
Zalety i wady ortezy pierścieniowej (TR) 276
III Orteza Nancy Hylton: maksymalna
stabilizacja i kontrola ruchu przy
maksymalnej ruchomości 278
Wykaz rycin i fotografii 283
Skorowidz 285

Książka

 • ISBN: 

  978-83-65373-48-9

 • Autor: 

  B. Zukunft-Huber

 • Redaktor: 

  K. Hrynyszyn

 • Wydanie: 

  3

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  304

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: