Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Tomasz Dzierżanowski
Waga produktu: 1.38 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Termedia

Z ogromną przyjemnością informujemy o premierze bardzo wyczekiwanej przez środowisko książki „Medycyna Paliatywna” pod redakcją Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz Tomasza Dzierżanowskiego. Monografia skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek, którzy na co dzień stykają się z pacjentem chorującym na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu, a także do studentów i osób specjalizujących się w medycynie paliatywnej. 

Autorzy o książce: 
"Medycyna paliatywna jest dziedziną młodą, chociaż potrzeba leczenia osób nieuleczalnie chorych oraz umierających zrodziła się już w wieku XIX. Rozwijając się dynamicznie, w obliczu epidemii nowotworów i przewlekłych chorób cywilizacyjnych, stała się specjalizacją niezwykle potrzebną. Książka zawiera wyczerpujące opracowanie zagadnień z całej dziedziny, przede wszystkim w ujęciu praktycznym. Dlatego dyskusja ograniczona jest do minimum, w zamian za to chętnie korzystaliśmy z zestawień, tabel i rycin. Nie było dotychczas tak obszernego opracowania w języku polskim w tej dziedzinie. Naszym marzeniem jest, aby książka stała się ulubionym narzędziem w codziennej pracy specjalistów medycyny paliatywnej, osób w trakcie specjalizacji i pogłębiających swoją wiedzę, praktyków opieki paliatywnej, a także wszystkich lekarzy szukających rzetelnej referencji co do postępowania diagnostyczno-leczniczego. Staraliśmy się przestrzegać zasad Evidence Based Medicine i opierać na najbardziej aktualnej wiedzy, uzupełnionej o aspekty praktyczne. Największą naszą satysfakcją będzie, jeśli poniesiony przez nas wysiłek przełoży się na powstanie książki nie tylko dobrej, ale potrzebnej, a wręcz niezbędnej w codziennej praktyce."

Spis treści:

CZĘŚĆ I
PODSTAWY MEDYCYNY I OPIEKI
PALIATYWNEJ 13
1. Definicja, filozofia, cele i historia medycyny paliatywnej 15
1.1. Podstawowe pojęcia i zasady 15
Halina Bogusz, Jacek Łuczak, Tomasz Dzierżanowski
1.2. Rys historyczny 16
Halina Bogusz, Jacek Łuczak, Tomasz Dzierżanowski
2. Bioetyczne aspekty opieki paliatywnej 20
2.1. Podstawowe zasady bioetyczne 20
Tomasz Dzierżanowski
2.2. Podmiotowość chorego i pojęcie godnego umierania 21
Tomasz Dzierżanowski
2.3. Autonomia pacjenta 25
Jacek Łuczak, Iwona Stachowiak-Zaporowska
2.4. Postępowanie niezgodne z zasadami medycyny paliatywnej 25
Tomasz Dzierżanowski
3. System organizacji opieki paliatywnej w Polsce 28
3.1. Podstawy prawne opieki paliatywnej w Polsce i na świecie 28
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
3.2. Organizacja i sytuacja opieki paliatywnej w Polsce 30
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
4. Opieka paliatywna w praktyce lekarza rodzinnego 35
Urszula Grata-Borkowska, Jarosław Drobnik
5. Wolontariat i ruch hospicyjny 38
Jolanta Stokłosa
6. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną 44
6.1. Rola komunikacji 44
Tomasz Dzierżanowski, Jacek Łuczak
6.2. Postawy i umiejętności w efektywnym komunikowaniu się 45
Tomasz Dzierżanowski, Jacek Łuczak
6.3. Przekazywanie trudnej prawdy 47
Tomasz Dzierżanowski, Jacek Łuczak
6.4. Przywilej terapeutyczny 48
Tomasz Dzierżanowski, Jacek Łuczak
7. Ocena jakości życia w medycynie paliatywnej 50
7.1. Definicja jakości życia 50
Mikołaj Majkowicz, Tomasz Dzierżanowski
7.2. Metodologia ocen jakości życia oraz narzędzia badawcze 52
Mikołaj Majkowicz, Tomasz Dzierżanowski
8. Odrębności w opiece nad osobami starszymi 55
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
9. Etniczne, religijne i kulturowe odrębności w opiece
paliatywnej 62

CZĘŚĆ II
OBJAWY SOMATYCZNE 65
1. Patofizjologia bólu 67
Iwona Filipczak-Bryniarska
2. Diagnostyka bólu 80
Beata Stypuła-Ciuba, Tomasz Dzierżanowski
3. Leczenie bólu 90
3.1. Zasady leczenia bólu nowotworowego oraz praktyczne
aspekty terapii 90
Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Tomasz Dzierżanowski
3.2. Nieopioidowe leki przeciwbólowe 93
Elwira Góraj
3.3. Opioidy II stopnia drabiny analgetycznej WHO 106
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
3.4. Silne opioidy 110
Tomasz Dzierżanowski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz
3.5. Wpływ opioidów na układ immunologiczny 121
Iwona Filipczak-Bryniarska
3.6. Hiperalgezja opioidowa 129
Iwona Filipczak-Bryniarska
3.7. Ból neuropatyczny 134
Tomasz Dzierżanowski
3.8. Ból mięśniowo-powięziowy 138
Katarzyna Strzępek
3.9. Ból epizodyczny 143
Tomasz Dzierżanowski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz
3.10. Zabiegowe metody leczenia bólu 147
Elwira Góraj
3.11. Rola kanabinoidów w medycynie paliatywnej 159
Tomasz Dzierżanowski
4. Zaburzenia ze strony układu krążenia 163
4.1. Problemy kardiologiczne w opiece paliatywnej 163
Tomasz Pasierski
4.2. Opieka paliatywna w niewydolności serca 165
Tomasz Pasierski
5. Zaburzenia ze strony układu oddechowego 168
5.1. Duszność 168
Anna Zasowska-Nowak
5.2. Kaszel 177
Anna Zasowska-Nowak
5.3. Krwawienie z dróg oddechowych 180
Anna Zasowska-Nowak
5.4. Zapalenie płuc 183
Piotr Jan Nowak, Anna Zasowska-Nowak
5.5. Zatorowość płucna 199
5.6. Płyn w jamie opłucnowej 203
Anna Zasowska-Nowak
5.7. Schyłkowa przewlekła obturacyjna choroba płuc 207
Anna Zasowska-Nowak
5.8. Nadciśnienie płucne 214
Anna Zasowska-Nowak
5.9. Wentylacja wspomagana 218
Anna Zasowska-Nowak
6. Zaburzenia ze strony układu pokarmowego 222
6.1. Zmiany w jamie ustnej u chorych w opiece paliatywnej 222
Tomasz Dzierżanowski
6.2. Zaburzenia połykania u chorych objętych opieką
paliatywną 227
Tomasz Dzierżanowski
6.3. Czkawka 230
Tomasz Dzierżanowski, Magdalena Badian
6.4. Nudności i wymioty 232
Tomasz Dzierżanowski
6.5. Zaparcie 237
Tomasz Dzierżanowski
6.6. Nowotworowa niedrożność jelit 243
Tomasz Dzierżanowski
6.7. Biegunka 245
Magdalena Badian, Tomasz Dzierżanowski
6.8. Popromienne zapalenie jelit 247
Magdalena Badian, Tomasz Dzierżanowski
6.9. Wodobrzusze 248
Tomasz Dzierżanowski
6.10. Żółtaczka i cholestaza 250
Tomasz Dzierżanowski
6.11. Krwawienie z przewodu pokarmowego 251
Tomasz Dzierżanowski
7. Zaburzenia ze strony układu moczowego 253
7.1. Krwiomocz 253
Marcin Janecki
7.2. Opieka paliatywna w przewlekłej chorobie nerek 255
Piotr Bartnicki, Jacek Rysz
8. Zaburzenia metaboliczne i hormonalne 262
8.1. Hiperkalcemia 262
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
8.2. Zespół ostrej lizy guza 263
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
8.3. Hiponatremia 264
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
8.4. Ostra niewydolność kory nadnerczy 265
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
9. Wyniszczenie i znużenie nowotworowe 266
9.1. Wyniszczenie nowotworowe 266
Tomasz Dzierżanowski
9.2. Znużenie związane z nowotworem 272
Tomasz Dzierżanowski
9.3. Leczenie żywieniowe pacjenta z nieuleczalnym
nowotworem 274
10. Zaburzenia hematologiczne 287
10.1. Niedokrwistość 287
Marek Wojtukiewicz, Piotr Tokajuk, Piotr Radziwon
10.2. Neutropenia i gorączka neutropeniczna 290
Marek Wojtukiewicz, Piotr Tokajuk, Piotr Radziwon
10.3. Leukocytoza 294
Marek Wojtukiewicz, Piotr Tokajuk, Piotr Radziwon
10.4. Małopłytkowość 294
Marek Wojtukiewicz, Piotr Tokajuk, Piotr Radziwon
10.5. Powikłania zakrzepowo-zatorowe 298
Marek Wojtukiewicz, Piotr Tokajuk, Piotr Radziwon
11. Postępowanie z chorym z zaburzeniami neurologicznymi 305
11.1. Drgawki i napady padaczkowe 305
Iwona Filipczak-Bryniarska
11.2. Stwardnienie rozsiane 309
Magdalena Kwiatkowska
11.3. Stwardnienie boczne zanikowe 314
Anna Adamczyk
11.4. Kwalifikacja do opieki paliatywnej i postępowanie
z pacjentem ze stwardnieniem bocznym zanikowym
i stwardnieniem rozsianym 318
Iwona Filipczak-Bryniarska, Anna Adamczyk, Magdalena Kwiatkowska
12. Objawy dotyczące skóry 324
12.1. Odleżyny – nowoczesne sposoby profilaktyki i leczenia
zachowawczego 324
Maciej Sopata
12.2. Świąd 334
Anna Zasowska-Nowak
12.3. Nadmierna potliwość 347
Anna Zasowska-Nowak
13. Pielęgnacja przetok i cewników 352
Anna Zasowska-Nowak
14. Podstawy onkologii 360
14.1. Podstawy diagnostyki onkologicznej 360
Izabela Nankiewicz-Mikusek, Małgorzata Stolarek, Rafał Stec
14.2. Zasady oceny rokowania i kwalifikacji do leczenia
przyczynowego 362
Karina Wieczorska, Małgorzata Stolarek, Rafał Stec
14.3. Systemowe leczenie chorych na nowotwory 365
Maciej Krzakowski
14.4. Chirurgia paliatywna przewodu pokarmowego 371
Marek Durlik, Grzegorz Witkowski
14.5. Radioterapia paliatywna 374
Wojciech Rolski
14.6. Powikłania leczenia onkologicznego 380
Katarzyna Schab, Rafał Stec
15. Stany nagłe w medycynie paliatywnej 386
15.1. Zespół ucisku rdzenia kręgowego 386
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
15.2. Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego 387
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
15.3. Zespół żyły głównej górnej 387
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
15.4. Lymphangitis carcinomatosa 388
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
15.5. Gorączka 388
Anna Zasowska-Nowak
16. Choroby infekcyjne 398
16.1. Najczęstsze zakażenia w opiece paliatywnej 398
Marta Szostakiewicz
16.2. Opieka paliatywna nad chorymi zakażonymi HIV 405
Marta Szostakiewicz
17. Terapia wielolekowa i interakcje leków u chorych objętych
opieką paliatywną 410
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
18. Modyfikacja dawkowania leków u chorych z niewydolnością
wątroby lub nerek 420
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
19. Postępowanie w okresie umierania i po śmierci pacjenta 431
3.3. Rola kapelana w opiece paliatywnej 472
Piotr Aszyk
3.4. Lęk przed śmiercią 473
Józef Binnebesel, Zbigniew Formella
4. Sedacja jako metoda uśmierzania cierpienia u chorych w opiece
paliatywnej 477
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
5. Fizjoterapia w opiece paliatywnej 481
Agnieszka Wójcik, Anna Pyszora, Iwona Maciejewska
Wykaz skrótów 493
Indeks 495

CZĘŚĆ III
OBJAWY PSYCHICZNE, SOCJALNE
I DUCHOWE 433
1. Objawy psychiczne w opiece paliatywnej 435
1.1. Zaburzenia lękowe 435
Piotr Wierzbiński
1.2. Zaburzenia depresyjne 436
Piotr Wierzbiński
1.3. Majaczenie 440
Piotr Wierzbiński
1.4. Otępienie 445
Piotr Wierzbiński
1.5. Chemobrain – „mózg po chemioterapii” 448
Piotr Wierzbiński
2. Psychiczne aspekty opieki paliatywnej 451
2.1. Potrzeby psychiczne pacjenta z nieuleczalną chorobą 451
Marzena Samardakiewicz
2.2. Reakcje psychiczne w odniesieniu do choroby 453
Marzena Samardakiewicz
2.3. Reakcje emocjonalne 455
Marzena Samardakiewicz
2.4. Strategie radzenia sobie z chorobą 456
Marzena Samardakiewicz
2.5. Etapy adaptacji w nieuleczalnej chorobie 457
Marzena Samardakiewicz
2.6. Wsparcie psychologiczne 458
Marzena Samardakiewicz
2.7. Terapie psychologiczne w opiece paliatywnej 461
Marzena Samardakiewicz
2.8. Opieka w okresie żałoby 464
Marzena Samardakiewicz
2.9. Seksualność u osób z zaawansowaną chorobą 464
Marzena Samardakiewicz
2.10. Zespół wypalenia w opiece paliatywnej 466
Marzena Samardakiewicz
3. Problemy duchowe u pacjentów u kresu życia 469
3.1. Sens życia, cierpienia i śmierci 469
Piotr Aszyk
3.2. Duchowy wymiar człowieka 470

Książka

 • ISBN: 

  978-83-7988-224-3

 • Redaktor: 

  Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Tomasz Dzierżanowski

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  210 x 297

 • Liczba stron: 

  503

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii: