Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jan Tatoń, Anna Czech,
Waga produktu: 0.790 kg
Wysyłka od: 5.99 PLN
Wydawca: Elamed

Katowice 2009, wydanie 1, format 160 x 240, objętość 440 str., oprawa miękka

„Habent sua fata libelli” – książki mają swoje losy i przeznaczenie… Książkę, którą przedstawiamy, napisano tak, aby przyczyniła się w praktyczny sposób do bardziej skutecznego „zwyciężania cukrzycy” w realnych warunkach praktyki lekarskiej oraz życia chorych. Jej celem jest upowszechnienie zintensyfikowanego leczenia cukrzycy. System prewencji i leczenia ujęto jako zintegrowany, ciągły, kompleksowy plan wdrażania najnowszych osiągnięć medycyny światowej, a także wieloletnich doświadczeń, „badań i przemyśleń” autorów i ich naukowo-klinicznych zespołów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Książka służy ulepszeniu wyników prewencji i leczenia cukrzycy – podaje zredagowane w praktyczny sposób opisy kryteriów, metod, ocen i rekomendacji. Każdy lekarz znajdzie w niej rozwiązania nakierowane na lepsze leczenie i lepszą prognozę leczenia cukrzycy dla swoich pacjentów”.

Spis treści

Przedmowa – wezwanie do poprawy jakości leczenia cukrzycy
1. Diabetologia oparta na dowodach
I. OKREŚLENIE I EPIDEMIOLOGIA CUKRZYCY
2. Definicja, epidemiometria i wskaźniki rozwoju epidemii cukrzycy
II. DIAGNOSTYKA I KLASYFIKACJA
3. Symptomatologia kliniczna
4. Diagnostyka biochemiczna
5. Diagnostyka różnicowa cukrzycy
6. Rozpoznawanie zagrożenia cukrzycą – stan przedcykrzycowy
7. Etiologiczna klasyfikacja cukrzycy
III. BADANIA KLINICZNE I PLANY LECZENIA
8. Badanie pacjenta z cukrzycą i systemowe planowanie opieki lekarskiej
9. Praktyczne plany leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2
IV. METODOLOGIA LECZENIA ZA POMOCĄ MODYFIKACJI STYLU ŻYCIA
10. Edukacja i emancypacja terapeutyczna osób z cukrzycą – psychologia i socjologia cukrzycy
11. Samokontrola – informacje edukacyjne i techniczne o gleukometrach i glukometrii
12. Żywienie w cukrzycy
13. Wytyczne leczenia wysiłkiem fizycznym
V. FARMAKOTERAPIA CUKRZYCY
14. Farmakologia kliniczna doustnych leków przeciwcukrzycowych
15. Wieloczynnikowe leczenie cukrzycy typu 2
16. Zasady insulinoterapii – wskazania i algorytmy, intensyfikacja w praktyce
17. Preparaty insuliny i jej analogów
18. Insulinoterapia za pomocą osobistych pomp insulinowych i działających w układzie otwartym
19. Inkrety w leczeniu cukrzycy
20. Leczenie agonistami amyliny -Pramlitidyna
VI. OSTRE ZABURZENIA METABOLICZNE U OSÓB Z CUKRZYCĄ
21. Prewencja i leczenie metabolicznych stanów naglących w cukrzycy
22. Ryzyko hipoglikemii – metody prewencji i leczenia
Zespół nieświadomości hipoglikemii
VII. PREWENCJA I LECZENIE ZESPOŁÓW PRZEWLEKŁYCH POSTĘPUJĄCYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY
23. Paradygmat prewencji przewlekłych powikłań cukrzycy
24. Planowe ujęcie prewencji i leczenia cukrzycowych chorób narządu wzroku u osób z cukrzycą
25. Planowe ujęcie prewencji, diagnostyki i terapii cukrzycowych chorób układu moczowego
26. Planowa, kompleksowa diagnostyka, prewencja i leczenie niedokrwiennej choroby serca
27. Plan intensyfikacji postępowania medycznego w zespole stopy cukrzycowej – prewencja amputacji
28. Prewencja i leczenie angiopatii tętnic mózgu i jej powikłań:: udar mózgu u osób z cukrzycą
29. Intensywne leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą – eliminacja lipotoksyczności
30. Intensywne leczenie w nadciśnieniu tętniczym skojarzonym z cukrzycą typu 2
31. Kontrola trombofilii w cukrzycy
32. Zespół metaboliczny – kompleks angiometabolicznych czynników ryzyka miażdżycy
33. Kliniczne zespoły neuropatii wikłające przebieg cukrzycy, zaburzenia sfery płciowej. Szansa wtórnej prewencji
VIII. ZESPOŁY I PROBLEMY ZNAMIENNIE SKOJARZONE Z CUKRZYCĄ
34. Prewencja i intensywne leczenie najczęstszych infekcji wikłających cukrzycę
35. Intensywne leczenie cukrzycy w szczególnych sytuacjach klinicznych – okres okołooperacyjny, ciąża u chorej na cukrzycę, cukrzyca w wieku starszym
36. Przeobrażenia w zakresie przyczyn i efektywności hospitalizacji osób z cukrzycą
IX. PREWENCJA CUKRZYCY
37. Zasady i metodyka prewencji cukrzycy w praktyce
38. Holistyczne ujęcie problemów osób z cukrzycą i wsparcie psychospołeczne jako warunki intensyfikacji leczenia
39. Pożyteczne adresy
SŁOWNIK AKRONIMÓW WAŻNYCH BADAŃ TERAPEUTYCZNYCH W ZAKRESIE CUKRZYCY
INDEKS RZECZOWY

Książka

  • ISBN: 

    978-83-61190-01-1

  • Autor: 

    Jan Tatoń, Anna Czech

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...