Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Franciszek Kokot,W. Januszewicz,
Waga produktu: 6.000 kg
Wysyłka: Wysyłka gratis!


Warszawa 2006, wydanie 2, Format 210 x 290, objętość 3944 str., oprawa twarda

Jest to drugie, zmienione i unowocześnione wydanie podręcznika chorób wewnętrznych nie tylko dla internistów i lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z interny, lecz także dla lekarzy innych specjalności. Omówiono w nim wyczerpująco patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najważniejszych chorób wewnętrznych. Przedstawiono również szczegółowo problemy o dużym znaczeniu społecznym, np. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzycę i ostre stany zagrożenia życia. W porównaniu z pierwszym wydaniem treść podręcznika została uaktualniona zgodnie z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki i praktyki klinicznej oraz znacznie poszerzona, szczególnie w części poświęconej chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzieło uzupełniono o nowy rozdział, dotyczący zasad medycyny opartej na dowodach (EBM).


Spis treści

TOM 1
1. Choroby serca i naczyń krwionośnych
1.1 Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia
1.1.1 Wprowadzenie
1.1.2 Umieralność i chorobowość szpitalna ludności Polski
1.1.3Choro ba niedokrwienna i zawał serca ? zachorowalność i śmiertelność
1.1.4 Udar mózgu ? zachorowalność i śmiertelność
1.1.5 Nadciśnienie tętnicze ? częstość występowania i kontrola
1.1.6 Niewydolność serca ? częstość występowania i przyczyny
1.1.7 Czynniki ryzyka chorób układu krążenia
1.1.8 Prewencja pierwotna i wtórna ? ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego
1.2 Patofizjologia serca
1.2.1 Wprowadzenie
1.2.2 Patofizjologia kardiomiocytów
1.2.3 Mechanika zdrowego i niewydolnego serca
1.2.4 Funkcja endo- i autokrynna miocytów serca
1.2.5 Główne szlaki przekazywania sygnałów o obciążeniu serca
1.3 Niewydolność serca
1.3.1 Wiadomości ogólne
1.3.2 Leczenie
1.4 Zaburzenia rytmu serca
1.4.1 Wiadomości ogólne
1.4.2 Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca
1.4.3 Komorowe zaburzenia rytmu serca
1.4.4 Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
1.5 Wady wrodzone serca
1.5.1 Wprowadzenie
1.5.2 Wady przeciekowe
1.5.3 Tetralogia Fallota
1.5.4 Anomalia Ebsteina
1.5.5 Zwężenie drogi odpływu prawej komory
1.5.6 Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)
1.5.7 Nieprawidłowe pozycje pni tętniczych
1.6 Wady nabyte serca
1.6.1 Wprowadzenie
1.6.2 Zwężenie zastawki mitralnej
1.6.3 Niedomykalność zastawki mitralnej
1.6.4 Zwężenie zastawki aorty
1.6.5 Niedomykalność zastawki aorty
1.6.6 Zwężenie zastawki trójdzielnej
1.6.7 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
1.6.8 Wady zastawki płucnej
1.6.9 Pacjent ze sztuczną zastawką serca
1.7 Infekcyjne zapalenie wsierdzia
1.8 Etiopatogeneza miażdżycy
1.8.1 Kluczowe etapy rozwoju miażdżycy
1.8.2 Główne czynniki wpływające na rozwój miażdżycy
1.8.3 Podsumowanie
1.9 Choroba niedokrwienna serca
1.9.1 Wiadomości ogólne
1.9.2 Leczenie stabilnej choroby wieńcowej
1.9.3 Dławica naczynioskurczowa
1.9.4 Kardiologiczny zespół X
1.9.5 Nieme niedokrwienie
1.9.6 Ostre zespoły wieńcowe
1.10 Choroby mięśnia sercowego
1.10.1 Wprowadzenie
1.10.2 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
1.10.3Zapalenie mięśnia sercowego
1.10.4 Kardiomiopatia restrykcyjna
1.10.5 Kardiomiopatia przerostowa
1.11 Choroby osierdzia
1.11.1 Wprowadzenie
1.11.2 Ostre włóknikowe zapalenie osierdzia
1.11.3 Nawracające zapalenie osierdzia
1.11.4 Wysięk osierdziowy
1.11.5 Tamponada serca
1.11.6 Zaciskające zapalenie osierdzia
1.12 Nadciśnienie tętnicze
1.12.1 Wprowadzenie
1.12.2 Nadciśnienie pierwotne
1.12.3 Nadci śnienie złośliwe
1.12.4 Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku
1.12.5 Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
1.12.6 Uwagi końcowe
1.13 Choroby tętnicy głównej
1.13.1 Wprowadzenie
1.13.2 Choroby aorty uwarunkowane genetycznie
1.13.3 Rozwarstwienie aorty (ostre zespoły aortalne)
1.13.4 Tętniaki aorty
1.13.5 Urazy aorty
1.14 Choroby naczyń obwodowych
1.14.1 Miażdżyca tętnic kończyn dolnych
1.14.2 Miażdżyca tętnic kończyn górnych
1.14.3 Ostre niedokrwienie kończyny
1.14.4 Zapalenia tętnic
1.14.5 Zakrzepica żył kończyn dolnych
1.14.6 Przewlekła niewydolność żylna
1.14.7 Żylaki kończyn dolnych
1.14.8 Zakrzepica żył kończyn górnych
1.14.9 Choroba i zespół Raynauda
1.15 Nadciśnienie płucne
1.16 Zatorowość płucna
1.16.1 Wiadomości ogólne
1.16.2 Zatorowość płucna u kobiet w ciąży
1.16.3 Nadciśnienie płucne zakrzepowo-zatorowe
1.17 Inne choroby serca
1.17.1 Pierwotne guzy serca
1.17.2 Zajęcie serca w pozasercowej chorobie nowotworowej
1.17.3Urazy serca
1.17.4 Neurogenne uszkodzenie serca
1.18 Układ krążenia w chorobach endokrynologicznych
1.18.1 Guz chromochłonny
1.18.2 Nadczynność tarczycy
1.18.3 Niedoczynność tarczycy
1.18.4 Pierwotna nadczynność przytarczyc
1.18.5 Pierwotny hiperaldosteronizm
1.18.6 Akromegalia
1.19 Choroby układu krążenia u osób w podeszłym wieku

TOM 2
4. Choroby układu moczowego
4.1 Choroby nerek w ujęciu epidemiologicznym i społecznym
4.2 Główne objawy chorób nerek
4.2.1 Wprowadzenie
4.2.2 Objawy chorób układu moczowego
4.3 Badania diagnostyczne w chorobach nerek
4.31.Badania moczu
4.32.Badanie mikroskopowe osadu moczu
4.3.3 Badania czynnościowe nerek
4.3.4 Diagnostyczna biopsja nerki
4.3.5 Diagnostyka obrazowa w chorobach nerek
4.4 Zespół nerczycowy
4.5 Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek
4.5.1 Ostre rozlane poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.2 Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.3 Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.4 Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych
4.5.5 Mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.6 Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.7 Błoniastorozplemowe (mezangialnowłośniczkowe) kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.8 Włókienkowe kłębuszkowe zapalenie nerek
4.6 Nerki w chorobach układowych
4.6.1 Toczniowe zapalenie nerek
4.6.2 Układowe zapalenia naczyń
4.6.3 Reumatoidalne zapalenie stawów
4.6.4 Mieszana choroba tkanki łącznej
4.6.5 Zespół Sjögrena i zapalenie skórno-mięśniowe
4.6.6 Sarkoidoza
4.6.7 Zespół hemolityczno-mocznicowy i zakrzepowa plamica małopłytkowa
4.6.8 Krioglobulinemia
4.6.9 Skrobiawica i szpiczak mnogi
4.7 Nefropatia cukrzycowa
4.8 Nadciśnienie naczyniowonerkowe
4.9 Zakażenia układu moczowego
4.10 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek
4.11 Kamica moczowa
4.12 Wady układu moczowego i defekty cewkowe
4.12.1 Zaburzenia rozwojowe nerek
4.12.2 Wady kształtu i położenia nerek
4.12.3 Zaburzenia rozwojowe miedniczek i moczowodów
4.12.4 Zmiany torbielowate w nerkach
4.12.5 Wrodzone zaburzenia czynności cewek nerkowych ? tubulopatie wrodzone
4.13 Nowotwory układu moczowego
4.13.1 Wprowadzenie
4.13.2 Rak nerki
4.13.3 Rak miedniczki nerkowej
4.13.4 Rak pęcherza moczowego
4.14 Ostra niewydolność nerek
4.15 Przewlekła niewydolność nerek
4.16 Leczenie nerkozastępcze
4.16.1 Techniki dializacyjne zewnątrzustrojowe
4.16.2 Dializa otrzewnowa
4.17 Przeszczepianie nerek
4.17.1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki
4.17.2 Dawca nerki
4.17.3 Dobór dawcy i biorcy do przeszczepienia nerki
4.17.4 Odpowiedź immunologiczna na aloprzeszczep
4.17.5 Odrzucanie przeszczepu
4.17.6 Leczenie immunosupresyjne
4.17.7 Powikłania po przeszczepieniu nerki
4.18 Ciąża u kobiet z chorobami nerek
4.18.1 Kłębuszkowe zapalenie nerek
4.18.2 Nefropatia refluksowa
4.18.3 Zapalenie dróg moczowych
4.18.4 Nefropatia cukrzycowa
4.18.5 Zwyrodnienie torbielowate nerek
4.18.6 Kamica nerkowa
4.18.7 Nadciśnienie tętnicze
4.18.8 Agenezja nerki
4.18.9 Przewlekła niewydolność nerek
4.19 Zabiegi operacyjne u osób z chorobami nerek

TOM 3
11. Zaburzenia przemiany materii
11.1 Zaburzenia przemiany węglowodanowej
11.1.1 Niedobór á-amylazy
11.1.2 Niedobór disacharydaz
11.1.3 Pierwotne (uwarunkowane genetycznie) enzymopatie przemiany monosacharydów
11.1.4 Zaburzenia spichrzania glikogenu (glikogenozy)
11.1.5 Zaburzenia transportu heksoz
11.1.6 Zaburzenia przemiany pirogronianu
11.1.7 Stany niedocukrzenia krwi (hipoglikemie)
11.2 Zaburzenia przemiany aminokwasowej i białkowej
11.2.1 Zaburzenia przemiany aminokwasów
11.2.2 Zaburzenia syntezy i przemiany białek
11.2.3 Zaburzenia czynności białek uczestniczących w procesach odpornościowych
11.2.4 Skrobiawice (â-fibrylozy, amyloidozy)
11.3 Zaburzenia przemiany tłuszczowej
11.3.1 Wprowadzenie
11.3.2 Wchłanianie tłuszczów
11.3.3 Lipidy krwi
11.3.4 Diagnostyka w praktyce klinicznej
11.3.5 Hiperlipoproteinemie
11.3.6 Patogeneza miażdżycy
11.3.7 Hipolipoproteinemie
11.3.8 Lipidozy
11.4 Zaburzenia przemiany zasad purynowych i pirymidynowych
11.4.1 Zaburzenia przemiany purynowej
11.4.2 Zaburzenia przemiany pirymidynowej
11.5 Zaburzenia przemiany porfirynowej
11.5.1 Wprowadzenie
11.5.2 Patogeneza porfirii
11.5.3 Porfiria erytropoetyczna (choroba Güntera, wrodzona porfiria światłoczuła, uroporfiria erytropoetyczna)
11.5.4 Porfirie wątrobowe
11.5.5 Protoporfiria (protoporfiria erytropoetyczna, protoporfiria erytrowątrobowa)11.5.6 Zaburzenia przemiany bilirubiny
11.6 Zaburzenia przemiany witaminowej
11.6.1 Wprowadzenie
11.6.2 Witaminy rozpuszczalne w wodzie
11.6.3 Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
11.6.4 Hiperwitaminozy
11.7 Zaburzenia przemiany pierwiastków śladowych
11.7.1 Wprowadzenie
11.7.2 Żelazo
11.7.3 Miedź
11.7.4 Cynk
11.7.5 Mangan
11.7.6 Chrom
11.7.7 Molibden
11.7.8 Selen
11.7.9 Fluor
11.8 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej
11.8.1 Podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową
11.8.2 Powiązania równowagi wodno-elektrolitowej z kwasowo-zasadową
11.8.3 Gospodarka wodno-elektrolitowa
11.8.4 Równowaga kwasowo-zasadowa
11.9 Choroby związane z nieprawidłowym żywieniem
11.9.1 Zasady żywienia
11.9.2 Bilans energetyczny
11.9.3 Zaburzenia odżywiania

Książka

  • ISBN: 

    83-200-3249-0

  • Autor: 

    Franciszek Kokot,W. Januszewicz

Inne tytuły z tej serii: