Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Gajdzica Zenon,
Waga produktu: 0.400 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788375878509
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Impuls


Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych TOM 13 serii

Kraków 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 172 str., oprawa miękka

Przedłożony Czytelnikowi trzynasty tom serii, podobnie jak poprzednie, zawiera treści o stosunkowo wysokim stopniu ogólności; zostały one opracowane z myślą o prezentacji stanowisk, koncepcji, modeli stanowiących teoretyczne podstawy organizacji i reorganizacji procesów edukacji oraz socjalizacji osób niepełnosprawnych. Nie brakuje w nim także analiz o względnie wąskim zakresie zagadnieniowym, skoncentrowanych na określonym problemie. Nakreślone idee, stanowiska, opinie, prezentowane wyniki badań są kontynuacją dyskusji nad efektywnością edukacji specjalnej oraz niwelowaniem szeroko pojętych barier socjalizacyjnych, a także przyczynkiem do faktycznej zmiany społecznej i edukacyjnej.

Pierwsza część trzynastego tomu serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” obejmuje treści związane właśnie z edukacją. Nie oznacza to jednak, że zostały one przez autorów poszczególnych rozdziałów rozpatrzone w oderwaniu od problematyki socjalizacji i rehabilitacji. Przeciwnie – zagadnienia te stanowią istotny kontekst omawianych procesów kształcenia i wychowania. Potwierdzenia tej tezy można szukać w analizie rozpatrywanych w związku z edukacją pojęć, na przykład indywidualizacji, treningu umiejętności społecznych czy wspomagania rozwoju. Z kolei w drugiej części książki – objętej tytułem nawiązującym do problematyki socjalizacji – znajdujemy sporo odniesień do procesów wychowania i kształcenia. W opinii autorów są one podstawą adaptacji społecznej, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, kreowania dróg do samodzielności, ustalania celów życiowych, wzmacniania aktywności czy rozwiązywania aktualnych problemów społecznych.

Ogólnie można więc przyjąć, że wyróżnienie dwóch części niniejszego opracowania – pierwszej, ukierunkowanej na procesy edukacyjne, a drugiej na socjalizację – jest zabiegiem umownie porządkującym strukturę tomu.


Spis treści

Wprowadzenie (Zenon Gajdzica)

Introduction (Zenon Gajdzica)

Część I
Edukacja w życiu osoby z niepełną sprawnością

Ewa Skrzetuska
Indywidualizacja w edukacji warunkiem integracji – zarys modelu

Anna Zamkowska
Trening umiejętności społecznych jako forma wsparcia w rozwoju ucznia
z niepełnosprawnością

Dariusz Dziuba
Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
na etapie wychowania przedszkolnego

Zbigniew Ostrach
Realizacja działań proekologicznych w opinii nauczycieli szkół specjalnych

Jacek Sikorski
Historyczna wiedza pojęciowa uczniów klas III gimnazjum specjalnego

Ewa Domańska
Znaczenie przedmiotu muzykografia w procesie edukacji muzycznej
dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku


Aneta Makowska
Wybrane elementy edukacji specjalnej wprowadzające do roli
człowieka dobrze wychowanego. Interpretacja badań własnych
w świetle teorii Floriana Znanieckiego

Bogusław Stelcer
Edukacja do dorosłości

Część II
Wokół problemów socjalizacji osób z niepełnosprawnością

Jacek J. Błeszyński
Miejsce terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej –
studium terminologiczne

Beata Cytowska
Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną –
analiza narracji

Beata Tylewska-Nowak
Subiektywny obraz dorosłości osób z umiarkowaną i znaczną
niepełnosprawnością intelektualną

Janina Wyczesany
Rola aktywności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną
w procesie rehabilitacji

Bernadeta Szczupał
Założenia polityki społecznej a rozwiązywanie problemów
moralnych i prawnych osób z niepełnosprawnością

Leszek Ploch
W poszukiwaniu dróg do samodzielności artystycznej
osób z niepełnosprawnością

Elżbieta M. Minczakiewicz
Cele życiowe i wzory osobowe młodzieży niepełnosprawnej
w kontekście jej przyszłości i przygotowania do życia

Jerzy Rottermund
Polecana książka

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-850-9

  • Autor: 

    Gajdzica Zenon

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss