Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Lis-Kujawski,
Waga produktu: 0.360 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788375873252
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Impuls

Zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych

Kraków 2010,  wyd. 2, format 165 x 235, objętość 254 str., oprawa miękka


Książka przedstawia problematykę ukrytego programu szkoły integracyjnej z perspektywy interakcyjnej. W kontekście rozwoju i coraz większego znaczenia szkolnictwa integracyjnego w Polsce opracowanie naświetla ten słabo zbadany do tej pory aspekt jego funkcjonowania.

Publikacja konsekwentnie stara się powiązać problematykę ukrytego programu szkoły z zagadnieniami psychologicznego wpływu, jaki wywiera on na uczniów z niepełnosprawnościami oraz na ich myślenie o sobie oraz własnej niepełnosprawności.

Wnioski i diagnoza sytuacji opierają się na bezpośrednich relacjach osób zaangażowanych w realizację edukacji integracyjnej – nauczycieli szkoły integracyjnej oraz uczących się w niej niepełnosprawnych uczniów (czyli odbiorców ukrytego programu) oraz badaniach dotyczących ich percepcji zjawisk oraz reakcji psychologicznych. Prawdopodobnie jest to pierwsza przeprowadzona w taki sposób – jak najbardziej konkretny, a nie abstrakcyjny i czysto teoretyczny - próba zbadania zjawiska ukrytego programu w szkolnictwie integracyjnym.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Integracja osób niepełnosprawnych w szkolnictwie. Idea czy szansa?

Rozdział II
Ukryty program – między wiarą, wiedzą i nauką

ii.1. Jeden ukryty program czy wielość spraw ukrytych?
ii.2. Co badać, aby badać ukryty program?
ii.3. Jak bardzo ukryty jest ukryty program?
ii.4. Ukryty program – wina nauczycieli?
ii.5. Szczególny ukryty program w szczególnej szkole?
ii.6. Ukryty program z perspektywy interakcyjnej

Rozdział III
„Łapanie ducha”. W poszukiwaniu ukrytego programu integracji w szkolnictwie

iii.1. Program ukryty za zachowaniami nauczycieli
iii.2. Program ukryty za ocenianiem
iii.3. Program ukryty za codziennością szkolną
iii.4. Program ukryty za działaniem instytucji
iii.5. Wpływ ukrytego programu

Rozdział IV
Obraz siebie osoby niepełnosprawnej – uwarunkowania psychospołeczne

iv.1. „Ja” – obraz, struktura, wiedza czy tożsamość?
iv.2. Obraz siebie – szersze ramy
iv.3. Rozwój obrazu siebie – ciągłość czy rozbite zwierciadło?
iv.4. „Ja” podobny czy „ja” różny?
iv.5. „Ja” zaradny czy bezradny?
iv.6. „Ja” bez wartości?

Rozdział V
Metodologiczne podstawy badań własnych

v.1. Sposób rozumienia zjawiska ukrytego programu
v.2. Cel i przedmiot badań
v.3. Problemy i hipotezy badawcze
v.4. Wskaźniki ukrytego programu
v.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze
v.6. Opis procedury badawczej
v.7. Metody analizowania danych

Rozdział VI
Zjawiska ukrytego programu na podstawie narracji pracowników szkoły

vi.1. Niejawne aspekty przyjmowania uczniów niepełnosprawnych
do szkoły
vi.2. Program deklarowany przez nauczycielki
vi.3. Niejawne aspekty oceniania i stawiania wymagań
vi.4. Program ukryty za organizacją lekcji
vi.5. Niejawne aspekty komunikacji z uczniami niepełnosprawnymi
vi.6. Poruszanie spraw związanych z niepełnosprawnością podczas lekcji
i sposób mówienia o niepełnosprawności
vi.7. Organizowanie pomocy dla uczniów niepełnosprawnych
vi.8. Program ukryty za pełnieniem ról szkolnych
vi.9. Program ukryty za zatrudnianiem nauczycieli
i rozwiązaniami praktycznymi życia szkolnego
vi.10. Podsumowanie i interpretacja

Rozdział VII
Zjawiska ukrytego programu na podstawie narracji
niepełnosprawnych uczniów

vii.1. Stosunek niepełnosprawnych uczniów do szkoły
vii.2. Niejawne aspekty stawiania wymagań i oceniania
– perspektywa uczniów niepełnosprawnych
vii.3. Niejawne aspekty prowadzenia lekcji
– perspektywa uczniów niepełnosprawnych
vii.4. Sposób mówienia o niepełnosprawności
– perspektywa uczniów niepełnosprawnych
vii.5. Uczniowie niepełnosprawni wobec pełnienia funkcji
w szkole i klasie
vii.6. Uczniowie niepełnosprawni wobec niektórych rozwiązań
funkcjonowania szkoły
vii.7. Szczególne problemy uczniów niepełnosprawnych
vii.8. Zjawiska ukrytego programu z perspektywy rodziców

Rozdział VIII
Przejawy ukrytego programu w szkole integracyjnej

Rozdział IX
Obraz siebie uczniów niepełnosprawnych – ujęcie interakcyjne

ix.1. „Ja” podobny czy „ja” różny? – rola ucznia
ix.2. „Ja” podobny czy „ja” różny? – inne role szkolne
ix.3. „Ja” zaradny czy „ja” bezradny?
ix.4. „Ja” bez wartości?

Podsumowanie i zakończenie

Summary

Bibliografia

Dodatki

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-325-2

  • Autor: 

    Andrzej Lis-Kujawski

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss