Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,
Waga produktu: 0.460 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2009, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 292 str., oprawa miękka

Publikacja zawiera opracowania ukazujące najbardziej aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które wyrażają się w konieczności wysoce refleksyjnego podejścia do możliwości ich integracji, sposobu jej organizowania, określania zakresu udzielanej w niej specjalnej pomocy pedagogicznej, a także do zakresu kompetencji nauczycieli ją realizujących oraz jakości ich wzajemnych relacji z rodzicami i uczniami - zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi.

Niestety, aktualnie ową edukację sprowadza się najczęściej do jednej formy - klasy integracyjnej bądź inkluzywnej (nauczanie włączające) - co przy dużej różnorodności potrzeb uczniów z niepełnosprawnością stwarza wiele problemów wszystkim zaangażowanym w nią podmiotom. Jednak w sposób szczególny doświadczają ich dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu braku szans w rywalizacji z pełnosprawnymi rówieśnikami uzyskują znacznie gorsze wyniki w nauce i egzystują na marginesie społeczności klasy czy grupy.

Wskazuje to na potrzebę elastycznego podejścia do integracji w edukacji uwzględniającego bogatą ofertę zróżnicowanych w jej stopniu form, których zmiana byłaby możliwa i zawsze adekwatna do potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego. Książka, wskazując trudne problemy i zagrożenia związane z aktualną realizacją edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zainspiruje wszystkie uczestniczące w niej podmioty do jej refleksyjnego monitorowania i kreowania wspierających ją działań.
 

Spis treści

Wstęp
Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
Dylematy edukacji specjalnej w klasach integracyjnych
Wybrane koncepcje edukacji integracyjnej
Czy szkoła ogólnodostępna jest dostępna? Perspektywy powodzenia działań normalizacyjnych w edukacji uczniów upośledzonych umysłowo
Szkolnictwo specjalne - krajobraz po reformie
W poszukiwaniu podstaw integracji
Wyznaczniki skuteczności edukacji. integracyjnej dzieci z zaburzeniami złożonymi
Zur aktuellen Diskussion um die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der BRD
Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji
Nauczycielskie opinie o procesie integracji edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Problemy edukacji integracyjnej w opinii kadry pedagogicznej
Integracja - odkrywanie pojęcia
Szkic do badań nad efektywnością kształcenia integracyjnego
Perspektywy i zagrożenia społecznej integracji osób z niepełnosprawnością
Program PACE jako przykład skuteczności edukacji integracyjnej młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną
Prointegracyjna terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin alkoholowych prowadzona poprzez działania twórcze
Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych - przegląd materiałów pokonferencyjnych
Osoba niepełnosprawna w systemie edukacji na przykładzie Republiki Irlandii


Książka

  • ISBN: 

    978-83-7308-770-5

  • Autor: 

    Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...