Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Alicja Romanowska,
Waga produktu: 0.28 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: Korepetytor

Prezentowany program nauczania z wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej.Jest to nowelizacja Autorskiego programu nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom” dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017 r., poz. 356) zostały określone nowe podstawy programowe dla publicznych szkół. Wprowadzona reforma wymaga weryfikacji programów nauczania i dostosowania ich do znowelizowanych podstaw programowych.
Program nauczania z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII  pt. WARTOŚCI I AKTUALIZACJE jest właśnie takim znowelizowanym i spójnym dokumentem programowym.

Spis treści

Wstęp
1.    Struktura programu
1.1.   Charakterystyka środowiska szkolnego
1.2.   Model organizacji zajęć wychowania fizycznego – zajęcia do wyboru
2.    Aksjologiczne założenia programu
3.    Szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania
3.1.   Cele aksjologiczne
3.2.   Cele kształcenia – wymagania ogólne
4.    Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
4.1.   Klasa IV – treści kształcenia
4.1.1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
4.1.2.   Aktywność fizyczna
4.1.3.   Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
4.1.4.   Edukacja zdrowotna
4.2.   Klasy V-VI – treści kształcenia
4.2.1.   Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
4.2.2.   Aktywność fizyczna
4.2.3.   Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
4.3.   Klasy VII-VIII – treści nauczania
4.3.1.   Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
4.3.2.   Aktywność fizyczna
4.3.3.   Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
5.    Procedury osiągania celów kształcenia i wychowania
5.1.   Sposoby osiągania celów aksjologicznych
5.2.   Sposoby osiągania celów nauczania
6.    Wskazania metodyczne
7.    Nowoczesne technologie informatyczne w realizacji treści programowych z wychowania fizycznego
8.    Opis założonych osiągnięć ucznia
9.    Propozycje metod oceny osiągnięć ucznia
I co jeszcze…

Książka

 • ISBN: 

  978-83-64825-49-1

 • Autor: 

  Alicja Romanowska

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2017

 • Format: 

  17.0x25.0cm

 • Liczba stron: 

  156

 • Oprawa: 

  Miękka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...