Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Sylwia Seul,
Waga produktu: 0.480 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2009,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 244 str., oprawa miękka

Książka ta próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wybrane elementy kontekstu społecznego wpływają na realizowanie przez dziecko nowych zadań. Inicjuje ją przegląd zagadnień związanych z charakterystyką dziecka w późnym dzieciństwie: jego emocjami, kształtującym się obrazem własnej osoby oraz typową aktywnością.

Analizie poddano rolę dorosłych i ich formy aktywności kierującej losem dziecka, z uwzględnieniem wspomagania rozwoju. Wyszczególniono i scharakteryzowano epizody wzajemnego zaangażowania, sprzężenie zwrotne, mobilizację do działania, krytykę i wsparcie. Specyficzne doświadczenie wspierające rozwój dziecka oferuje rodzina. Innych możliwości dostarcza nauczyciel, który dla dziecka

jest przedstawicielem szkoły. Zwrócono uwagę na sposób spostrzegania i poznawania dziecka przez nauczyciela oraz sposoby wchodzenia z nim w interakcję.

Dzięki temu dokonano przeglądu zjawisk charakteryzujących dziecko i jego społeczny kontekst.

W książce skoncentrowano się również na okresie późnego dzieciństwa, kiedy dziecko staje przed nowymi zadaniami rozwojowymi. Po trzech latach edukacji w szkole podstawowej (nauczanie zintegrowane – wczesnoszkolne) zostaje poddane nowym wymaganiom i płynące stąd doświadczenia mogą stać się dla dziecka podłożem do dalszego rozwoju. W nowej sytuacji wybiera dla siebie indywidualny sposób reagowania, a zadanie staje się szansą rozwoju, w którym dorosły może być mediatorem.

Ponieważ monografia pokazuje zmiany w zakresie funkcjonowania ucznia w szkole, przechodzącego od nauczania zintegrowanego do blokowego, jest adresowana do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz studentów tych kierunków. Wnioski z pracy mogą być pomocne w rozwiązywaniu niektórych praktycznych zagadnień, z którymi wymienione osoby spotykają się na co dzień w pracy w szkole podstawowej.

Spis treści

Rozdział 1
Specyficzne cechy rozwojowe dziecka w późnym dzieciństwie
1.1. Emocje
1.2. Obraz siebie
1.3. Aktywność a procesy poznawcze

Rozdział 2
Kontekst społeczny a rozwój dziecka
2.1. Dorosły wspomagający rozwój
2.1.1. Epizody wspólnego zaangażowania
2.1.2. Sprzężenie zwrotne
2.1.2.1. Mobilizacja
2.1.2.2. Krytyka
2.1.3. Wsparcie
2.1.4. Podsumowanie
2.2. Kontakty w rodzinie a rozwój ucznia
2.3. Kontakty z nauczycielem a rozwój ucznia
2.3.1. Poznawanie ucznia
2.3.2. Interakcja z uczniem
2.3.3. Podsumowanie
2.4. Kontakty w grupie rówieśniczej a rozwój ucznia
2.4.1. Podsumowanie

Rozdział 3
Nowe zadania w późnym dzieciństwie
3.1. Dziecko wobec nowych zadań
3.2. Zmiana w obrazie siebie i świata
3.3. Zadanie zwiastunem nowej jakości rozwojowej
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4
Kontekst społeczny a rola ucznia. Wprowadzenie do badań
4.1. Problem i hipotezy
4.1.1. Problem
4.1.2. Hipotezy
4.2. Metoda
4.2.1. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.2.1.1. Pomiar zmiennej zależnej
4.2.1.2. Pomiar zmiennych niezależnych
4.2.1.3. Charakterystyka przygotowanych narzędzi
4.2.2. Dobór osób badanych
4.2.3. Plan i przebieg badania
4.2.4. Model analizy statystycznej danych

Rozdział 5
Kontekst społeczny i cechy podmiotowe dziecka a rola ucznia
Wyniki
5.1. Hipoteza główna: modyfikacje kontekstu i zachowań ucznia
5.1.1. Analiza przyczyn
5.2. Udział inteligencji i lęku w pełnieniu roli ucznia
5.2.1. Udział inteligencji i lęku dziecka w kształtowaniu obrazu siebie
5.2.2. Udział inteligencji i lęku w ekspresji emocji w szkole
5.2.3. Udział inteligencji i lęku w powstaniu obrazu szkoły
5.2.4. Udział inteligencji i lęku w poszukiwaniu wsparcia
5.2.5. Udział inteligencji i lęku w podejmowanych formach aktywności ucznia
5.2.6. Udział inteligencji i lęku w pełnieniu roli ucznia – podsumowanie
5.3. Udział kontekstu rodzinnego w pełnieniu roli ucznia
5.3.1. Postawa rodziców wobec dziecka
5.3.1.1. Związek postawy rodziców z kształtowaniem obrazu siebie .
5.3.1.2. Związek postawy rodziców z ekspresją emocji w szkole
5.3.1.3. Związek postawy rodziców z powstawaniem obrazu szkoły
5.3.1.4. Związek postawy rodziców z poszukiwaniem wsparcia
5.3.1.5. Związek postawy rodziców z aktywnością dziecka
5.3.1.6. Postawy rodziców a rola ucznia – podsumowanie
5.3.2. Reakcje rodziców na trudności dziecka
5.3.2.1. Związek reakcji rodziców z kształtowaniem przez dziecko obrazu siebie
5.3.2.2. Związek reakcji rodziców z ekspresją emocji dziecka w szkole
5.3.2.3. Związek reakcji rodziców z powstawaniem u dziecka obrazu szkoły
5.3.2.4. Związek reakcji rodziców z poszukiwaniem wsparcia przez dziecko
5.3.2.5. Związek między reakcjami rodziców a aktywnością dziecka
5.3.2.6. Reakcje rodziców na trudności dziecka – podsumowanie
5.4. Udział kontekstu szkolnego w pełnieniu roli ucznia
5.4.1. Spostrzeganie ucznia w interakcji
5.4.1.1. Związek spostrzegania nauczyciela z obrazem siebie ucznia
5.4.1.2. Związek spostrzegania nauczyciela z ekspresją emocji
5.4.1.3. Związek spostrzegania ucznia z obrazem szkoły
5.4.1.4. Związek spostrzegania nauczyciela z poszukiwaniem wsparcia
5.4.1.5. Związek spostrzegania nauczyciela z aktywnością ucznia
5.4.1.6. Spostrzeganie nauczyciela a pełnienie roli ucznia
– podsumowanie
5.4.2. Zachowania nauczyciela w trakcie lekcji
5.4.2.1. Związek zachowania nauczyciela z obrazem siebie ucznia
5.4.2.2. Związek zachowania nauczyciela z ekspresją emocji ucznia
5.4.2.3. Związek zachowania nauczyciela z tworzeniem
przez ucznia obrazu szkoły
5.4.2.4. Związek zachowania nauczyciela z poszukiwaniem przez ucznia wsparcia
5.4.2.5. Związek zachowania nauczyciela z aktywnością ucznia
5.4.2.6. Związek zachowania nauczyciela z pełnieniem
przez dziecko roli ucznia – podsumowanie

Rozdział 6
Interpretacja wyników
6.1. Zmienne kształtujące obraz siebie
6.2. Zmienne kształtujące ekspresję emocjonalną
6.3. Zmienne kształtujące reakcję i działania w szkole
6.4. Zmienne wpływające na poszukiwanie wsparcia
6.5. Zmienne wpływające na aktywność dziecka
6.6. Wnioski końcowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i schematów
Załączniki

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7587-080-0

  • Autor: 

    Sylwia Seul

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...