Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jan Tatoń,Anna Czech,Małgorzata Bernas,
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN

Warszawa 2004, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 312 str., oprawa miękka

System zasad, celów, metod, kryteriów jakości, wskazań i składników wieloczynnikowego leczenia cukrzycy typu 2 - są nową szansą dla pacjentów. Jej wykorzystanie zależy od przyjęcia przez lekarzy praktyków tego systemu i jego powszechnego wprowadzenia do codziennej praktyki. Celem tej książki jest przekazanie nowych praktycznych informacji tym wszystkim, którzy pragną poprawić jakość wyników leczenia cukrzycy typu 2.

Spis treści

CZĘŚĆ I. CELE, POTRZEBY I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA INTENSYWNEGO LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2

Epidemia cukrzycy typu 2 na świecie i w Polsce
Cele zintensyfikowanego leczenia, mierniki jakości leczenia ("outcome research"), leczenie ukierunkowanie na osiąganie celów, potrzeba akredytacji ośrodków leczenia cukrzycy
W jakim stopniu można bezpiecznie osiągać idealne cele i kryteria kontroli cukrzycy typu 2 w praktyce?
Charakter problemów organizacyjnych w dążeniu do poprawy jakości prewencji i leczenia cukrzycy typu 2 w praktyce?
Charakter problemów organizacyjnych w dążeniu do poprawy jakości prewencji i leczenia cukrzycy typu 2 - uwarunkowania instytucjonalne
Upowszechnienie zintensyfikowanego leczenia osób z cukrzycą typu 2 - zasady opieki "łączonej" ("shared care"): organizacja, plan leczenia, dokumentacja
Wczesna faza rozwoju cukrzycy typu 2 (stan "przecukrzycowy") jako szansa dla intensywnej prewencji jej klinicznych objawów
Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 2 jako podstawa taktyki jej intensywnego leczenia

CZĘŚĆ II. PRAKTYCZNE METODY INTENSYFIKACJI PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2

Standard zintensyfikowanego i planowego postępowania w cukrzycy typu 2, racjonalne przesłanki leczenia wieloczynnikowego i skojarzonego

CZĘŚĆ III. INTENSYFIKACJA NIEFARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2

Cele i metody oraz organizowanie edukacji terapeutycznej osób z cukrzycą dla potrzeb intensyfikacji leczenia
Praktyka intensyfikacji leczenia dietetycznego cukrzycy typu 2
Kontrolowane leczenie wysiłkiem fizycznym w intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 2
Redukcja nadmiernej masy tkanki tłuszczowej u osób z cukrzycą typu 2

CZĘŚĆ IV. INTENSYFIKACJA FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA HIPOGLIKEMIZUJĄCEGO

Patofizjologicznie uzasadniony wybór algorytmu leczenia farmakologicznego
Intensyfikacja farmakoterapii cukrzycy za pomocą doustnych leków hipoglikemizujących
Rozszerzenie wskazań oraz intensyfikacja insulinoterapii cukrzycy typu 2
Ulepszanie techniki podawania insuliny: znaczenie dla intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 2

CZĘŚĆ V. INTENSYFIKACJA PREWENCJI I LECZENIA POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 2

Intensyfikacja postępowania u osób z otyłością brzuszną i zespołem metabolicznym
Intensywne leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą typu 2
Intensywne postępowanie w nadciśnieniu tętniczym skojarzonym z cukrzycą typu 2
Kontrola trombofilii w cukrzycy typu 2
Intensyfikacja postępowania prewencyjnego i lecznicznego w klinicznych zespłach angiopatii u osób z cukrzycą typu 2 - szansa wtórnej prewencji
Intensyfikacja leczenia stabilnej choroby niedokrwiennej u osób z cukrzycą
Jak postępować w ostrym zespole wieńcowym u osób z cukrzycą: dyskusja nad głównymi problemami i propozycja rekomendacji
Intensyfikacja postępowania w zespole stopy cukrzycowej - prewencja amputacji
Kliniczne zespoły neuropatii wikłające przebieg cukrzycy typu 2 - szansa wtórnej prewencji
Prewencja i i ntensywne leczenie najczęstszych infekcji wikłających cukrzycę typu 2
Aktywne postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych i okolicznościach dotyczących osób z cukrzycą typu 2
Holilstyczne ujęcie problemów osób z cukrzycą i wsparcie psychospołeczne jako warunki intensyfikacji leczenia
Skorowidz

Książka

  • ISBN: 

    83-200-2957-0

  • Autor: 

    Jan Tatoń,Anna Czech,Małgorzata Bernas

Inne tytuły z tej serii: