Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jarosław Jóźwiak
Waga produktu: 0.5 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN

Biologia komórki dla studentów uczelni medycznych jest nowoczesnym podręcznikiem, opisującym najważniejsze mechanizmy funkcjonowania komórek eukariotycznych. W opracowaniu znajduje się wiele odniesień do chorób człowieka, zwrócono szczególną uwagę na mechanizmy komórkowe, które są celami strategii terapeutycznej, czy też mają znaczenie w diagnostyce. Wiele ważnych procesów zostało precyzyjnie zdefiniowanych. Opracowanie jest wzbogacone licznymi ilustracjami.
Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Spis treści:

Przedmowa V
Podziękowania VII
1. Błona komórkowa 1
Fosfolipidy 2
Glikolipidy 3
Cholesterol 4
Białka 4
Eikozanoidy 6
Transport przez błonę komórkową 8
Transport aktywny i bierny 8
2. Organella komórkowe 13
Szorstka siateczka śródplazmatyczna 13
Aparat Golgiego 15
Gładka siateczka śródplazmatyczna 16
Proteasomy 17
Lizosomy 18
Peroksysomy 19
Mitochondria 20
3. Macierz zewnątrzkomórkowa 25
Białka włókniste (fibrylarne) 25
Kolagen 26
Elastyna 29
Fibryna 30
Białka globularne 30
Albumina 31
Insulina 32
Inne makrocząsteczki 34
Błona podstawna 35
Enzymy degradujące macierz zewnątrzkomórkową 37
4. Wewnątrzkomórkowe białka strukturalne 41
Filamenty aktynowe 41
Filamenty pośrednie 42
Filamenty keratynowe 43
Mikrotubule 45
Białka związane z mikrotubulami 47
Białka motoryczne cytoszkieletu 47
Miozyna 48
Kinezyna 48
Dyneina 48
5. Jądro komórkowe 53
Otoczka i blaszka jądrowa 53
Chromatyna 54
Metylacja DNA 55
Jąderko 56
Mitochondrialny DNA 56
Struktura genu 58
Telomery 58
Oligonukleotydy antysensowne 59
Interferencja RNA 61
6. Cykl komórkowy i proliferacja
komórek 65
Interfaza 65
Mitoza 66
Profaza 67
Metafaza 67
Anafaza 67
Telofaza 67
Mejoza 67
Mejoza I 67
Mejoza II 68
Punkty kontrolne cyklu komórkowego 68
Białka stojące na straży genomu 70
P53 71
Białka kieszeniowe 73
BRCA1/BRCA2 73
Leki przeciwnowotworowe 757. Przekaźnictwo zewnątrzkomórkowe 79
Typy receptorów i ligandów 79
Receptory wewnątrzkomórkowe 81
Receptory będące kanałami jonowymi 82
Receptory związane z białkami G 85
Receptory o aktywności enzymatycznej 86
8. Przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe 91
Informatory II rzędu 91
Szlak Erk 92
Szlak Akt 94
Szlak mTOR 95
9. Komórki macierzyste i różnicowanie 97
Embrionalne komórki macierzyste 98
Tkankowe komórki macierzyste 99
Mezenchymalne komórki macierzyste 100
Indukowane pluripotencjalne komórki
macierzyste 100
Różnicowanie się komórek 102
Kontrola nad różnicowaniem w organizmie dorosłym 103
Zaburzenia różnicowania 104
10.Onkogeneza 107
Typy nowotworów 107
Mechanizm rozwoju nowotworów 108
Patomorfologia nowotworów 110
Cechy charakterystyczne nowotworów 111
Onkogeny i geny supresji nowotworowej 111
Efekt Warburga 115
11. Śmierć komórek 119
Nekroza 120
Apoptoza 121
Szlaki apoptozy 121
Faza efektorowa apoptozy 124
Immunologia apoptozy i nekrozy 124
Znaczenie apoptozy w fizjologii człowieka 126
Zaburzenia apoptozy 126
Nowotwory 126
Choroby neurodegeneracyjne 127
Skorowidz 129

Książka

 • ISBN: 

  978-83-66548-24-4

 • Autor: 

  Jarosław Jóźwiak

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2020

 • Format: 

  210 x 270

 • Liczba stron: 

  150

 • Oprawa: 

  miękka

Inne tytuły z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...