Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Sylwia Toczek-Werner
Waga produktu: 0.400 kg
EAN: 8389156377
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: AWF Wrocław

Wrocław 2008, wydanie 5, format 165 x 235, objętość 260 str., oprawa miękka

Rekreacja i turystyka odgrywa w życiu współczesnego świata rolę nie do przecenienia. To element codzienności każdego człowieka, dziedzina wiedzy, wreszcie wielki biznes. Ogromne zainteresowanie nie tylko studentów mechanizmami rządzącymi tą formą ludzkiej aktywności sprawiło, że już po raz czwarty wydaliśmy Podstawy rekreacji i turystyki. Jest to podręcznik dla wszystkich, kompendium wyjaśniające najważniejsze pojęcia dotyczące turystyki i rekreacji. Znaleźć w nim można informacje na temat różnych form rekreacji ruchowej i metod w nich stosowanych, popularnych form turystyki, czynników wpływających na ich rozwój, zasad organizacji i obsługi imprez rekreacyjnych, a także związanych z tym przepisów prawnych, największych atrakcji turystycznych Polski i Dolnego Śląska, ochrony przyrody itd.

Spis treści

Od Redaktora Naukowego
Wprowadzenie (JERZY WYRZYKOWSKI)
1. Znaczenie terminów rekreacja i turystyka (SYLWIA TOCZEK-WERNER)
2. Rekreacja i turystyka w cyklu życia człowieka (SYLWIA TOCZEK-WERNER)
2.1. Miejsce rekreacji i turystyki w życiu człowieka
2.2. Możliwości rekreacji i turystyki
2.3. Ograniczenia rekreacji i turystyki
2.4. Kształtowanie postaw wobec rekreacji i turystyki
3. Rekreacja i turystyka w działalności współczesnej szkoły(SYLWIA TOCZEK-WERNER)
4. Podstawowe pojęcia z dziedziny rekreacji (SYLWIA TOCZEK-WERNER)
5. Podstawowe pojęcia z dziedziny turystyki (JERZY WYRZYKOWSKI)
6. Podstawowe formy, metody i środki rekreacji (SYLWIA TOCZEK-WERNER)
6.1. Formy rekreacji
6.2. Metody rekreacji
6.3. Środki rekreacji
7. Podstawowe formy turystyki (JERZY WYRZYKOWSKI)
8. Podstawowe czynniki rozwoju rekreacji i turystyki (SYLWIA TOCZEK-WERNER, JERZY WYRZYKOWSKI)
9. Rekreacyjny trening zdrowotny - zagadnienia podstaw (SYLWIA TOCZEK-WERNER)
10. Imprezy rekreacyjne - zasady organizacji i obsługi (MARIUSZSOLTYSIK)
10.1. Klasyfikacja imprez
10.2. Cechy charakterystyczne wybranych imp
10.3. Zasady organizacji imprez
10.4. Zasady obsługi imprez
11. Imprezy turystyki krajoznawczej - zasady organizacji i obsług (na przykładzie turystyki młodzieżowej) (WALDEMAR MICHALCZAK)
11.1. Istota krajoznawstwa
11.2. Pojęcie turystyka krajoznawcza
11.3. Pojęcie impreza turystyki krajoznawczej
11.4. Rodzaje imprez turystyki krajoznawczej
11.5. Wycieczka jako przykład imprezy turystyki krajoznawczej
11.6. Zasady organizacji imprez turystyki krajoznawczej
11.7. Obsługa imprez turystyki krajoznawczej
12.Imprezy turystyki specjalistycznej (kwalifikowanej) -zasady organizacji i obsługi (PIOTR ZARZYCKI, JACEK GROBELNY)
12.1. Przykład organizacji i obsługi rajdu
12.2. Przykład organizacji i obsługi obozu wędrownego
13. Główne obszary i miejscowości krajoznawcze Polski w świetle planu kierunkowego zagospodarowania turystycznego (JERZY WYRZYKOWSKI, IZABELA GRUSZKA)
13.1. Obszary krajoznawcze pierwszej kategorii
13.2. Wielkie centra krajoznawcze Polski
14. Główne atrakcje turystyczne Dolnego Śląska (JERZY WYRZYKOWSKI)
14.1. Dolny Śląsk jako kraina historyczna, region geograficzny i turystyczny
14.2. Wrocław jako wielkie centrum krajoznawcze
14.3. Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
15. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce (JERZY WYRZYKOWSKI)
16. Organizacja rekreacji i turystyki w Polsc (MARIUSZ SOLTYSIK, JERZY WYRZYKOWSKI)
16.1. Organizacja rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji ruchowej i sportu rekreacyjnego)
16.2. Organizacja turystyki w Polsce
17. Wizerunek pracownika rekreacji i turystyki (SYLWIA TOCZEK-WERNER) .
18. Podstawowe akty prawne obowiązujące w rekreacji i turystyce (MARIUSZ SOLTYSIK)
Informacje o autorach

Książka

  • ISBN: 

    83-89156-37-7

  • Autor: 

    Sylwia Toczek-Werner

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 15.07.2024.