Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Grażyna Gunia,
Waga produktu: 0.390 kg
EAN: 8373087761
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Impuls

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy Wybrane problemy teorii i praktyki

Kraków 2006,  wyd. 2, Format 160 x 240, objętość 288 str., oprawa miękka

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego.

Książkę można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówiono założenia teoretyczne surdologopedii, natomiast w drugiej przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące metodyki pracy logopedycznej z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy.

Zagadnienia zawarte w opracowaniu mają charakter syntetyczny, z podaniem konkretnej literatury. Autorka ma nadzieję, że opracowanie będzie motywacją do studiowania surdologopedii oraz inspiracją do teoretycznego i praktycznego doskonalenia warsztatu pracy osób zajmujących się wychowaniem i terapią dzieci oraz dorosłych z wadą słuchu.

Spis treści

Wstęp
I. WPROWADZENIE DO TEORETYCZNYCH PODSTAW TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I MOWY
1. Surdologopedia jako specjalizacja zawodowa logopedii.
2. Przedmiot badań, cele i zadania surdologopedii.
3. Podstawowe terminy i definicje.
4. Rozwój myśli surdologopedycznej w Polsce i na świecie.
4.1. Sylwetki naukowców - pionierów surdologopedii w Polsce.
5. Współczesny model organizacji opieki nad dziećmi niedosłyszącymi w Polsce.
II. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANATOMII, FOZJOLOGII I PATOLOGII NARZĄDU SŁUCHU.
1. Budowa i funkcjonowanie narządu słuchu.
2. Podstawowe wiadomości z akustyki.
3. Fizjologia przenoszenia i odbierania dźwięków.
4. Badanie słuchu.
5. Etiologia wad słuchu.
6. Charakterystyka uszkodzeń narządu słuchu.
III. POROZUMIEWANIE SIĘ, MOWA I JEJ ZABURZENIA SPOWODOWANE WADĄ SŁUCHU.
1. Zaburzenia słuchu i mowy a rozwój psychomotoryczny dziecka.
2. Trudności w opanowaniu systemu językowego przez dzieci z głuchotą prelingwalną.
3. Porozumiewanie się osób głuchych.
IV. ZASADY I METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I MOWY.
1. Zasady pracy z dzieckiem z wadą słuchu i mowy.
2. Metody terapii logopedycznej.
3. Ćwiczenia kształtujące i wspomagające rozwój mowy dziecka niesłyszącego.
4. Teorie i metody kształtowania systemu językowego dzieci niesłyszących.
V. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU I MOWY.
Bibliografia.


Książka

  • ISBN: 

    83-7308-776-1

  • Autor: 

    Grażyna Gunia

Inne tytuły z tej serii:

aaa ssss