Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Eliza Czerka,
Waga produktu: 0.360 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: Impuls

Kraków 2007,  wyd. 1, format 165 x 235, objętość 258 str., oprawa miękka

Tematyka książki koncentruje się na analizie problemu odraczania dorosłości, który w ostatnich latach stał się dość częstym zjawiskiem w krajach europejskich. Obecnie wielu młodych ludzi odchodzi od tradycyjnego modelu dorosłości na rzecz bardziej zindywidualizowanego stylu życia. Im bardziej liberalny i zamożniejszy kraj, tym tendencja ta jest wyższa. „Uwolnienie” od dorosłości może dawać młodym ludziom poczucie większego wpływu na swój los. Odejście od obowiązujących standardów społecznych, nakłada na młodych ludzi potrzebę podjęcia większej niż dotychczas odpowiedzialności za własne życie. Nie wszyscy się na ten krok przygotowali, o czym dość boleśnie przekonali się bohaterowie tej książki - młodzi mężczyźni, którzy nie potrafili znaleźć konstruktywnej strategii własnej przyszłości, przez co na wiele lat zatrzymali się w fazie „przeddorosłej”.

Książka jest pierwszym opracowaniem, które zwraca uwagę na genezę zjawiska odraczania dorosłości, nie ograniczając się jedynie do analiz dotyczących zakresu problemu ale przede wszystkim skupiając się na jego przyczynach i konsekwencjach, które dotykają nie tylko „niedorosłych” ale także ich otoczenie społeczne.

Spis treści

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
W stronę autonomii - drogi rozwoju człowieka dorosłego
1.1. Dorosłość jako kategoria pedagogiczna
1.2. Zadania rozwojowe okresu dorosłości
1.2.1. Epigenetyczna koncepcja rozwoju E. H. Eriksona
1.2.2. Rozwój człowieka dorosłego w ujęciu D. J. Levinsona
1.2.3. Koncepcja zadań rozwojowych R. Havighursta
1.3. Debiut w świecie dorosłych
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2
Odroczenie decyzji o tożsamości - moratorium psychospołeczne
2.1. Moratorium psychospołeczne w ujęciu E. H. Eriksona
2.2. Moratorium humanistyczne i moratorium technologiczne
2.3. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przedłużania moratorium
2.4. Moratorium jako status tożsamości według J Marcii i krytyka tego podejścia
2.5. Współczesne przejawy niedorosłości a moratorium psychospołeczne
2.6. Podsumowanie
Dygresja: Dojrzała pewność czy smak niedojrzałości - rozważania na bazie filozofii W. Gombrowicza

Rozdział 3
Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot badań oraz problemy badawcze
3.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze
3.3. Dobór próby badawczej
3.4. Prezentacja sylwetek badanych mężczyzn
3.5. Specyficzna trudność badawcza - kontakt z outsiderem
3.6. Strategie analityczne
3.7. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 4
Specyfika doświadczeń biograficznych w aspekcie relacji wewnątrzrodzinnych i oddziaływania wychowawczego rodziców
4.1. Koloryt dzieciństwa
4.2. Okres burzy i naporu
4.3. Charakterystyka osobowości rodziców i ich oddziaływanie wychowawcze w stosunku do dzieci
4.4. Podsumowanie


Rozdział 5
Niedorosłość czy dorosłość alternatywna?
5.1. Problem z dorosłością
5.1.1. Stosunek do pracy zawodowej
5.1.2. Kontakty towarzyskie
5.1.3. Kim jestem? - etykiety tożsamościowe
Freak
Ekolog-Działacz
Ironista
Hedonista
Artysta-Błazen
Opiekun
Pustelnik
Romantyk
5.2. Wizja przyszłości
5.3. Podsumowanie

Zakończenie

Literatura

Aneks
Załącznik nr l. Mapa kluczowych doświadczeń biograficznych w życiu badanych
Załącznik nr 2. Dyspozycje do wywiadu
Załącznik nr 3. Arkusz do oceny zdjęć

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7308-924-2

  • Autor: 

    Eliza Czerka

Inne tytuły z tej serii: